Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Management veřejného sektoru III

Management veřejného sektoru III

Kategorie: Management, Veřejná ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 7 kvalitně zpracovaných otázek z managementu veřejného sektoru. První otázka vymezuje veřejný sektor, objasňuje důvody jeho existence nebo odlišnosti od sektoru soukromého. Druhá otázka se věnuje podpoře malých a středních podniků a třetí analyzuje vliv podnikatelského sektoru na veřejný sektor. Okruhy dále poskytují obecný úvod do managementu a věnují se podpoře podnikání v rámci ekonomické politiky státu a veřejné podpoře.

Obsah

1.
Veřejný sektor a veřejná moc
1.1.
Veřejný sektor
1.1.1.
Veřejný sektor jako část národního hospodářství
1.1.2.
Kritérium způsobu financování
1.1.3.
Trojúhelníkový model národního hospodářství
1.2.
Důvody existence veřejného sektoru
1.2.1.
Problematika vztahu občana k veřejnému sektoru
1.2.2.
Příčiny selhání trhu
1.3.
Hlavní bloky veřejného sektoru a jejich dílčí části
1.4.
Hlavní odlišnosti veřejného sektoru od soukromého sektoru
1.4.1.
Hlavní znaky veřejného sektoru
1.4.2.
Odlišnosti soukromého a veřejného sektoru v oblasti managementu
1.4.3.
Odlišnosti mezi managementem veřejného a soukromého sektoru
2.
Podpora malých a středních podniků
2.1.
Definice
2.2.
Vymezení MSP
2.3.
Kdo sem patří?
2.4.
Výhody a nevýhody
2.5.
Role MSP v EU
2.5.1.
Oblasti podpory
2.6.
Nástroje v rámci podpory MSP
2.7.
Instituce, které realizují podporu MSP
3.
Vliv podnikatelského sektoru na veřejný sektor
3.1.
Podnikatelský sektor ve struktuře národního hospodářství
3.2.
Podnikatelský sektor, podnik a jeho cíle
3.3.
Účinky podnikových aktivit
3.4.
Účinky podnikových aktivit na danou zemi
3.5.
Podnikatelský sektor a státní zásahy
4.
Management
4.1.
Manažerské funkce
4.2.
Management jako věda a umění
4.3.
Historický exkurz do managementu
4.4.
Očekávané změny managementu 21. století
4.5.
Principy manažerských funkcí
5.
Podpora podnikání v rámci ekonomické politiky státu
5.1.
Úvod
5.2.
Průmyslová politika
5.3.
Nástroje průmyslové politiky
5.3.1.
Nástroje vytvářející trh
5.3.2.
Stimuly finanční/nefinanční
5.4.
Argumenty pro a proti průmyslové politice
5.5.
Dvě základní formy průmyslové politiky
5.6.
Oblasti průmyslové politiky
6.
Inovace a inovační procesy ve veřejném sektoru
6.1.
Inovace a jejich druhy
6.2.
Přehled definic
6.3.
Typy inovací ve veřejném sektoru
7.
Veřejná podpora
7.1.
Úvod
7.2.
Definice
7.3.
Znaky veřejné podpory
7.4.
Formy veřejné podpory
7.5.
Aktivní politika zaměstnanosti
7.6.
Subjekty vyskytující se v oblasti veřejné podpory
7.7.
Výjimky ze zákazu
7.8.
Vnitrostátní regionální podpora

Úryvek

"1A) VEŘEJNÝ SEKTOR A VEŘEJNÁ MOC
(Definice veřejného sektoru, důvody existence VS, hlavní bloky VS a jejich dílčí části, hlavní odlišnosti VS od SS)

Veřejný sektor
Představuje určitou část NH.
Národní hospodářství představuje soustavu subjektů a vztahů mezi nimi, které se vytvořily v procesu vývoje společnosti za účelem produkce statků, jimiž jsou uspokojovány potřeby lidí žijících na území určitého státního útvaru. Národní hospodářství tvoří komplex všech ekonomických činností, zaměřených na výrobu produktů a poskytování služeb na území státu.
Pro členění NH se používají různá kritéria podle účelu, pro který mají sloužit. Mezi nejdůležitější kritéria třídění NH patří - kritérium odvětví, sektorů, prostoru, vlastnictví a kritérium způsobu financování provozu a rozvoje.

Kritérium způsobu financování
Z hlediska kritéria způsobu financování se NH člení na:
- sektor ziskový (tržní),
- sektor neziskový (netržní).
Neziskový sektor se pak dále člení na:
o sektor veřejný,
o sektor soukromý,
o sektor domácností.

Neziskový sektor je charakteristický tím, že základním cílem subjektů tohoto sektoru není produkce zisku, ale přímá produkce užitku. Prostředky na svůj provoz a rozvoj zpravidla získávají zcela či z podstatné části z veřejných rozpočtů (státních, územních, municipálních) anebo prostřednictvím jiných přerozdělovacích nástrojů od konkrétních FO či PO (nadační fondy, sponzorské příspěvky apod.). Poskytují-li tyto subjekty statky za určitou cenu, nemá tato cena charakter tržní ceny, ale je to forma určitého podílu kupujícího na nákladech. V neziskovém sektoru neplatí zákony trhu, tento sektor funguje na základě zákonitostí, které zkoumá veřejná ekonomie.
Neziskový veřejný sektor (všeobecně veřejný sektor) představuje tu část NH (neziskového sektoru), která je financována z veřejných financí, je řízena a spravována veřejnou správou, rozhoduje se v ní veřejnou volbou a podléhá veřejné kontrole.

Trojúhelníkový model národního hospodářství
Národní hospodářství můžeme členit podle kritéria financování na ziskový a neziskový sektor, neziskový sektor dále na sektor soukromý, veřejný a sektor domácností. Tyto sektory však neexistují izolovaně, ale působí mezi nimi vzájemné interakce a vazby.
Přehledné schematické znázornění interakcí a vazeb mezi ziskovým a neziskovým sektorem umožňuje trojúhelníkový model národního hospodářství. Autorem tohoto modelu je švédský ekonom Victor A. Pestoff. Základem trojúhelníkového modelu, jak z názvu vyplývá, je plocha trojúhelníku, která představuje NH, přičemž ve čtyřech základních krocích je tato plocha postupně rozdělena na jednotlivé sektory. Z konečné podoby trojúhelníku je pak možné tyto sektory rozlišit a současně i identifikovat základní charakteristiky organizací, které v těchto sektorech působí."

Poznámka

Součástí práce je drobné schéma. Otázky jsou zpracovány v rozsahu 3 až 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25157
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse