Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Management veřejného sektoru V

Management veřejného sektoru V

Kategorie: Management, Veřejná ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 6 přehledně a srozumitelně zpracovaných otázek z managementu veřejného sektoru. První okruh se zabývá problematikou efektivnosti veřejného sektoru, odkud se pozornost přesouvá k projektovému managementu. Třetí otázka nabízí přehled aktivních a pasivních operací obchodních bank a čtvrtá sleduje historický vývoj byrokracie, její teoretická pojetí a nastiňuje motivy a cíle byrokrata. Pátá otázka je věnována alternativním formám financování jako faktoring nebo projektové financování i obchodování s deriváty. Poslední okruh postihuje ekonomické základy moderního státu.

Obsah

1.
Efektivnost veřejného sektoru
1.1.
Pojem efektivnost
1.2.
Tendence k neefektivnosti
1.2.1.
Tendence
1.2.2.
Neefektivnost veřejného sektoru podle funkcí
1.2.3.
Faktory efektivnosti
1.3.
Neefektivnost
2.
Management projektů
2.1.
Projekt a jeho typy
2.2.
Základní znaky projektů
2.3.
Životní cyklus projektu
2.4.
Nástroje projektového managementu
3.
Operace obchodních bank
3.1.
Aktivní bankovní operace
3.1.1.
Cíle
3.1.2.
Splácení úvěru a úroků
3.1.3.
Druhy aktivních operací a jejich charakteristika
3.1.3.1.
Krátkodobé
3.1.3.2.
Střednědobé a dlouhodobé
3.1.3.3.
Zvláštní formy úvěru
3.2.
Pasivní bankovní operace
3.2.1.
Druhy pasivních operací a jejich charakteristika
4.
Ekonomie byrokracie
4.1.
Historický vývoj
4.2.
Pojetí byrokracie
4.2.1.
Neoweberiánské pojetí
4.2.2.
Skeptické pojetí
4.2.3.
Politologické pojetí
4.2.4.
Laické pojetí
4.2.5.
Další pojetí byrokracie
4.2.5.1.
Firemní (podniková) byrokracie
4.2.5.2.
Veřejná byrokracie
4.3.
Motivy a cíle byrokracie
4.4.
Alternativní cíle byrokrata
4.5.
Mezní užitek občana
4.6.
Efektivita v krátkém a dlouhém období
4.7.
Principál a agent
5.
Obchody s deriváty, alternativní formy
5.1.
Alternativní formy financování
5.1.1.
Faktoring
5.1.2.
Forfaiting
5.1.3.
Projektové financování
5.1.4.
Rizikový kapitál
5.2.
Obchody s cennými papíry
5.2.1.
Vymezení cenných papírů
5.2.1.1.
Emisní obchody
5.2.1.2.
Zprostředkování nákupu a prodeje CP
5.2.1.3.
Depotní obchody
5.3.
Obchody s deriváty
5.3.1.
Druhy derivátů
5.4.
Finanční krize
5.4.1.
Finanční aspekty krize
5.4.2.
Průběh finanční krize
5.4.3.
Opatření proti krizi
5.4.4.
Přehled velkých bank zasažených finanční krizí
6.
Ekonomické základy moderního státu
6.1.
Definice
6.2.
Alokační funkce
6.3.
Distribuční funkce
6.4.
Regulační funkce
6.5.
Stabilizační funkce

Úryvek

"9A) EFEKTIVNOST VEŘEJNÉHO SEKTORU
(Pojem efektivnost. Tendence veřejného sektoru k neefektivnosti. Druhy neefektivnosti veřejného sektoru. Faktory efektivnosti VS. Efektivnost a objektivizace veřejných výdajů – podstat, metody.)

Pojem efektivnost
• efektivnost – nadužívaný pojem; není mimo efektivnost žádné jiné kritérium jak hodnotit užitkové funkce ve VS (ani efektivnost není dobrým ukazatelem)
• efektivnost = absence plýtvání; vyjádření jakési schopnosti dosáhnout určitého cíle při daných nákladech;
• poměřování výstupů danými vstupy => jaký výstup mi přinese 1 Kč vloženého vstupu
• vstupy = disponibilní VF; jednoduše kvantifikovatelné (pochází z trhu – získáme tržní cenu)
• výstupy = problematické; celospolečenský užitek; těžko kvantifikovatelné (ocenitelné) => jedna z příčin neefektivnosti VS
• efektivnost jde rozdělit na 2 složky:
 hospodárnost – sleduje s jakými vstupy lze dosáhnout sledovaného cíle; příklad – budu sledovat, za kolik Kč vyrobím 1 km silnice => sledujeme náklady na jednotku výstupu => jde o minimalizaci této funkce = dosažení kýženého výsledku s minimálními náklady (problém - v mnoha případech není dostatečně kvantifikován jednotlivý výstup); je rozdíl mezi stavbou silnicí na rovném poli a stavbou 1km silnice přes řeku; min náklady neznamená dosáhnout stejné kvality, stejného výsledku, času apod.
 účinnost / účelnost / užitečnost – jedná se o výstup; hodnotí se, zda jsou výstupy žádoucí a vyjadřují, zda jsou schopny splnit určitý cíl; primární cíl dán veřejnou volbou (VV většinou neřekne konkrétní cíl – ale např. zlepšit kvalitu života v obci);

Tendence k neefektivnosti
• VS tenduje ze své podstaty k neefektivnosti (měli bychom se s tím smířit)
• tendence:
 nemáme kategorii zisku – nic co by nás tlačilo k efektivnosti a jednoznačně ukazovalo, co je a není efektivní
 financujeme VS z veřejných financí (z cizího krev neteče)
 nehrozí riziko bankrotu – stát (obec) jako takový ve své podstatě nemůže zkrachovat, nemůže se rozpustit; jisté riziko, že se něco takového stane (ne ve fatální podobě) být může (obec se bude muset spojit) => vždycky někdo pomůže
 ve veřejných operacích jsou vstupy jednoznačně kvantifikovány z tržních operací, výstupy jsou velmi obtížně kvantifikovatelné (co do množství, i do finančního objemu)
 cena výstupů – nulová nebo s mírným uživatelským poplatkem (neeliminuje efekt přetížení, efekt černého pasažéra)
 neexistuje bezprostřední vztah mezi vstupem a výstupem – máme materiálové vstupy, ale nikde není linka mezi vstupem a výstupem (nebo jen mizivá) => nejsme schopni říct, kolik nás stojí veřejný statek /služba (nikdo neřekne, kolik stojí výroba jedné občanky)
 velký podíl kvalifikované lidské práce, která je náročná na odbornou způsobilost => VS tedy nemá své dělníky; náklady na vzdělávání nese stát (stát platí vzdělání lékařů, ale ti pak mohou odejít do SS)
 konkurence – v současné době si některé úřady přímo konkurují; konkurence může nastat, když do VS pustíme privátní subjekty (nestátní neziskové organizace); konkurence vždy prospěje; existují limity v oblasti právní způsobilosti, odborné vzdělanosti
 atd."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy, schémata a tabulky o rozsahu cca 4 stran. Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 4 až 11 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25231
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse