Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management - výpisky z přednášek

Management - výpisky z přednášek

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou hesel shrnuje základní poznatky z managementu, jeho vývoje a teorií. Věnuje se plánování, strategii, personalistice, rozhodování, komunikaci ,a podnikové kultuře.

Obsah

1.
Management
1.1
Funkce
2.
Etapy vývoje managementu
3.
Klasická teorie řízení
3.1
Vědeckého průmyslového řízení
3.2
Lidských vztahů
3.3
Správního řízení
3.4
Byrokratické řízení
4.
Členění managerských přístupů (škol)
4.1
Procesní
4.2
Psychologicko-sociální
4.3
Systémový
4.4
Kvantitativní
4.5
Empirický
5.
Vývojové tendence
5.1
Taylor
5.2
Weber
5.3
Fayol
5.4
Folletová
5.5
Mayo
5.6
Mc Gregor
5.7
Maslow
5.8
Drucker
5.9
Peters, waterman
5.10
Mintzberg
6.
Faktory ovlivňující prostředí, ve kterém se podnik nachází
6.1
Srovnání plánovité (direktivní) ekonomiky a tržní ekonomiky
7.
Typy managementu
8.
Zásady managementu
9.
Centralizace
10.
Decentralizace
11.
Styly řízení
12.
Management práce
13.
Profil managera
14.
Role managera
15.
Etické kodexy
16.
Plánování
16.1
Stanovení základních premis
16.2
Stanovení soustavy cílů podniku
16.3
Základní podnikatelská pozice
16.4
Metoda SWOT
17.
Strategie
17.1
Strategie vycházející z orientace managementu
17.2
Strategie založené na základní orientaci firmy na trhu
17.3
Strategie založené na chování firmy na trhu a jejich vztahu k inovacím
17.4
Strategie konkurenčně orientované
17.5
Růstové strategie
18.
Zpracování komplexních podnikových plánů
19.
Organizování a koordinování činnosti
19.1
Pevná formální organizační struktura
19.2
Pružné organizační struktury
20.
Personalistika
20.1
Personální plánování
20.2
Hodnocení práce lidí
20.3
Kvalifikace a rekvalifikace
20.4
Motivace a stimulace
20.5
Typy lidí a jak s nimi jednat
20.6
Ukončení pracovního poměru
21.
Rozhodování
21.1
Rozhodovací proces
21.2
Problém
21.3
Manažerské rozhodování
21.4
Vývoj teorií rozhodování
21.5
2 základní přístupy k teoriím
22.
Komunikace
22.1
Oficiální kanály
22.2
Kvalitu informace ovlivňuje
22.3
Využití komunikace s okolím
23.
Podniková kultura
24.
Konflikt
25.
Kontrola
26.
Možnosti zlepšení organizace a techniky práce managera
27.
Management Japonsko
28.
Management Amerika
29.
Management Evropa

Úryvek

“ Etapy vývoje mng:

Předvojová etapa – operační mng – princip dělby práce, zaměřeno na výstupy výroby (Adam Smith)
1. Etapa – 1910-1935 – klasický mng (taylorismus) – metody vědeckého řízení, první snímek pracovního dne, úkolová mzda, stimulace hmotnými podněty, kontrola pracovního postupu
2. Etapa – 1935-1970 – potřeba integrace činností,plánování mikro i makroekonomiky, rozvoj pobídkových metod, vojáci přinesli do mng plánování, oddělení vlastníka a managera – mng revoluce
3. Etapa – 1970-1990 – spoluúčast zaměstnanců na řízení, zvyšuje se jejich kvalifikace, zostření konkurence, automatizace, robotizace, tými – důraz na organizační struktury, oddělení vlastníka, managera a zaměstnance
4.Etapa – současná – znalostní společnost, využívání počítačů a robotizace, manageři získávají podíl na zisku, pružné výrobní systémy

Klasická teorie řízení – 4 klasické směry (školy):

1/ vědeckého průmyslového řízení – člověk, výrobek, stroj; normování času, specializace; dílenské plánování a odměňování; hmotné stimuly - TAYLOR
2/ lidských vztahů – psychologické a sociální faktory, stimulace, motivace, prostředí, kolektiv, komunikace, řešení konfliktů……
3/ správního řízení – koncept mng fcí; harmonizace a celistvost řízení firem
4/ byrokratické řízení – administrativní organizace, jasná hierarchie moci a pořádku - WEBER
Členění mng přístupů (škol) – všechny vznikly již v 1. etapě – klasický mng

1/ procesní – čerpá z klasické teorie ,,správní řízení´´ - velmi uspořádaný; snaží se o zařazení široké škály mng poznatků do obecných pravidel – uznává mng fce – FAYOL, GULICK, URVICK
2/psychologicko-sociální – čerpá z klasické teorie - ,,lidských vztahů´´- nehmotné stimuly, vliv na produktivitu - faktory sociál. a psychol. - MAYO, MASLOW, FOLLETOVÁ, MC GREGOR
3/ systémové – sladění, harmonie, koordinace, komplexnost; základ = analýza a syntéza řízení – BARNARD, SIMON
4/ kvantitativní – vychází z klasické teorie - ,,vědecké řízení´´ - modelové úkoly, matematická řešení; minimální použití, složitým modelům pomůže rozvoj výpočetní techniky – DAUTZIG, SAATY, CHURCHMAN, ACKOFF
5/ empirické (pragmatické) – rozbor kladů a záporů mng práce; konfrontace teorie s praxí, rychlá reakce, aktivní zapojení, mng není exaktní věda, USA, konzultanti, poradci, rozvoj managerského aparátu – DRUCKER, DAVIS, PETERS, WATERMAN, MINTZBERG
Vývojové tendence -spoluúčast na podnikání, řízení, zisku a vlastnictví, zapojit lidi, využití techniky, lidí, technologie a informatiky
TAYLOR – systém řízení=systém úkolů, zavádí principy normování práce
WEBER – ideální typ administrativní organizace
FAYOL – princip jednoty přikazování – jeden zaměstnanec dostává příkazy jen od jednoho nadřízeného; definoval mng fce
FOLLETOVÁ – začala s motivací
MAYO – kritika vědeckého řízení, odklon od hmotné motivace k nehmotné, řešit vztah pracovníků k sociálním podmínkám, jednání s pracovníky, uznání; práce, podmínky výrobního procesu i fyzické potřeby lidí mají menší vliv na výsledek práce než sociální a psychol. faktory
MC GREGOR – teorie X a Y – (cukr a bič – odměny a tresty)
Teorie X – „krátké vodítko“-hmotná stimulace + -
Teorie Y – „volné vodítko“- nepřímá motivace (vyvolat zájem o práci, tvůrčí prostředí, odpovědnost, seberealizace„peníze nejsou všechno“
MASLOW – teorie hierarchie potřeb – motivace pracovního jednání"

Poznámka

Obsahuje schémata a tabulky. Čistého textu v práci je cca 7,5 strany.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera818
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse