Management - základy

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce přináší na základě přednášek vypracovaných sedm okruhů. Každý z okruhů je psán formou stručných výpisků v rozsahu jedné až pěti stránek. Některé z okruhů jsou doprovázeny schématy.

Obsah

1.
Pojem „management“, historie a současné trendy v řízení firem
2.
Základní mechanismus řízení, jeho funkce, fáze řídícího procesu
3.
Rozhodování jako cílevědomý proces – dílčí kroky (etapy), typy rozhodovacích situací
4.
Podstata a fáze plánování, druhy plánů z hlediska časového horizontu a věcného obsahu
5.
Základní typy strategií z hlediska orientace na inovace, tržní prostor a managerské filosofie
6.
Proces organizování, typy organizačních struktur, vývojové tendence
7.
Základní personální funkce firemního řízení (vyhledávání a výběr pracovníků, pracovní hodnocení a plánování osobního rozvoje, rozvoj firemní kultury, péče o zaměstnance)

Úryvek

"2. Základní mechanismus řízení, jeho funkce, fáze řídícího procesu

Trendy ve světovém managementu

1. globalizace (závislost) – od národního ke světovému hospodářství
- propojování podniků
- koncentrace kapitálu
- franchising

2. od industriální k informační společnosti – základní strategický rozvoj; kapitál  informace
3. zvýšená úroveň kvalifikace – od vynucené k vysoce citlivé technologii
4. delegování kompetencí a participace - od centralizace k decentralizaci; dnešním trendem je snižovat počet článků v podniku; více kompetencí jsou řízeny základními zaměstnanci
aspekty: zrychlí se reakce firmy
zaměstnanci jsou více partnery pro vedení
vyšší nároky na vzdělání
5. podniky a demokratizace: od subjektivně – objektivního řízení k využívání potenciálu všech
řízení dle cílů „Management by subjectives“
6. týmová práce komunikace: od hierarchie k síťovým strukturám
7. varianty volby „buď a nebo“ k racionálnímu rozhodování
8. potřeba kreativity a flexibility: svět se stává velkým kolbištěm vzájemné soutěže

7 „S“ Lewitt
strategie (cíle, cesty, prostředky)
tvrdé faktory struktura (kompetence)
systémy řízení

spolupracovníci
měkké faktory sdílené hodnoty (motivace)
schopnosti
styl řízení
Peter Druckes „Management by Objectives“
Participovaně stanovené cíle musí splňovat „SMART“

SPECIFIC – konkrétní cíle v kvalitě, čase
MEASURABLE – měřitelné
AGREED – vědět, o co jde
REALISTIC – reálný
TRACKABLE – sledovatelné

Základní fce managementu
1. určit předmět podnikání – v čem se angažovat
2. získat potřebné zdroje – s čím podnikat (lidé, peníze)
3. vymezit pravidla, zásady, postupy, kritéria
Determinující faktory podnikání
1. vnitřní:
 finanční zabezpečení
 personál
 know – how

2. vnější:
 zákazníci, konkurence, dodavatelé, distributoři
 stupnice na trhu (zboží, práce, peníze)
 ekonomické předpisy a pravidla (účetní, daňové, celní, devizové, úvěrové, cenové)
 ostatní legislativa (sciální a zdravotní předpisy, ekologické předpisy, požární a bezpečnostní předpisy)
 společenský vnitřní a mezinárodní vývoj (stav odborného a vědeckého poznání)

Základní podnikatelské heslo
Dříve: „Co se vyrobí, musí se prodat“
Nyní: „Může se vyrábět pouze to, co je reálné prodat“

Význam přímého propojení managementu a marketingu

Úkoly managementu
1. předvídat a rozhodovat problémy
2. projektovat a plánovat činnosti a procesy
3. organizovat lidské a věcné prvky"

Poznámka

Obsahuje schémata.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7538
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse