Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management - zápisky z přednášek

Management - zápisky z přednášek


Kategorie: Management, Strategický management, Osobnost managera

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek managementu charakterizují pojetí managementu, popisují jednotlivé funkce manažera od rozhodování, plánování přes motivaci, kontrolu a organizování až po komunikaci. Součástí práce je i nástin profilu manažera, uvedení jeho kompetencí. Závěrečná přednáška je určena strategickému managementu a etice managementu.

Obsah

1.
Pojetí managementu
1.1.
Postavení manažera v organizaci
1.2.
Úrovně managementu a prostředí managementu
2.
Rozhodování
2.1.
Teorie rozhodování
2.2.
Rozhodovací procesy a rozhodovací problémy
3.
Plánování jako manažerská funkce
3.1.
Postup při sestavování plánů
3.2.
Členění plánů
3.3.
Řízení implementace
3.4.
Motivace
3.5.
Ovlivňování a vedení lidí
4.
Kontrola moderní přístupy ke kontrole, vnitřní a vnější kontrola
4.1.
Kontrola
4.2.
Moderní přístupy ke kontrole
4.3.
Vnitřní kontrola
5.
Organizování, organizační formy a postupy tvorby organizačních struktur
5.1.
Organizování
5.2.
Pevná formální organizační struktura
5.3.
Pružné formální organizační struktury
5.4.
Neformální organizační struktury
5.5.
Rozpětí managementu
6.
Řízení lidských zdrojů, personální marketing hotelu
6.1.
Charakteristika
6.2.
Personální marketing
6.3.
Základní personální činnosti
7.
Komunikace organizace jako celku
7.1.
Komunikace v organizaci
7.2.
Komunikace v hotelu
8.
Profil manažera, jeho základní kompetence, obecné principy jeho práce
8.1.
Základní kompetence manažera v hotelu
8.2.
Obecné zásady manažerské práce
8.3.
Styl manažerské práce v hotelu
8.4.
Manažerské role
8.5.
Styly řízení
9.
Strategický management, jeho základy
9.1.
Strategický management
9.2.
Druhy strategického řízení
9.3.
Typologie strategií
9.4.
Porterovy generické strategie
9.5.
Rozvojové strategie
9.6.
Analýza SWOT
10.
Identita organizace, její kultura, etika managementu
10.1.
Kultura organizace
10.2.
Etika managementu

Úryvek

" Proces rozhodování

Existuje řada přístupů k rozhodnutí, které závisí především na charakteru problému, čase a na schopnostech manažera. Rozhodování lze považovat spíše za prostředek než požadovaný výsledek. Je to proces, s jehož pomocí chce manažer dosáhnout požadovaného stavu.
Každé rozhodnutí je výsledkem dynamického procesu, který je ovlivňován mnoha faktory (organizační prostředí, manažerské dovednosti, motivace...).
Čím více se jedná o ojedinělý problém a čím více budou výsledky ovlivňovány neurčitostí, tím bude realizován rozhodovací proces kompletněji. Z toho je jasné, že rozhodovací proces se využívá především pro neprogramovaná rozhodnutí.

Individuální
1. identifikace problému
- zjistit příčiny problému a analyzovat je: běžné problémy (jsou nejlépe viditelné)
konflikty mezi pracovníky
příležitosti (problém, který není zjevně
vidět, může z něj však vzniknout
velký problém, např. nedodržení
norem a opatření)
2. stanovení alternativ
- pokud máme problém definován, můžeme začít hledat všechny možné alternativy jeho řešení
- k tomu je potřeba shromáždit všechny relevantní informace, týkající se dané problematiky
- většinou platí, že čím víc máme alternativ řešení, tím rychleji je dosaženo konečného rozhodnutí
3. hodnocení alternativ
- zde dochází k vzájemnému porovnávání navržených alternativ a k jejich vyhodnocení
- je potřeba najít nejpřijatelnější alternativu, která přinese nejpříznivější výsledky a bude maximálně eliminovat nepříznivé důsledky její volby
- dále je vhodné využít další hodnotící kritéria, jako např. minimalizaci nákladů, dosažení většího uspokojení zákazníka a další
- při hodnocení alternativ přicházejí v úvahu tři následující situace:
a) určitosti (rozhodovatel má k dispozici kompletní znalosti o možných
důsledcích volby jednotlivých alternativ)
b) rizika (rozhodovatel má k dispozici pravděpodobné odhady vzniku
možných důsledků volby jednotlivých alternativ)
c) neurčitosti (rozhodovatel nemá žádné informace o (tom, s jakou
pravděpodobností mohou nastat důsledky volby jednotlivých
alternativ)
4. výběr optimální alternativy
- je nutné zvažovat důsledky pozitivní i negativní
- při výběru záleží na osobě rozhodovatele (jinak bude volit optimista a jinak pesimista, mladý a starý)
5. realizace rozhodnutí
- musí se dbát na to, aby rozhodnutí bylo důsledně realizováno
6. kontrola
- efektivní management vyžaduje pravidelné vyhodnocování dosažených výsledků
- pokud je rozdíl mezi skutečným výsledkem a plánovanými hodnotami (cíli) výrazný, pak je třeba učinit korekční opatření
- je třeba se zamyslet nad směnou alternativy řešení, nad jiným způsobem implementace nebo nad tím, zda je cíl řešení problému vůbec reálný

Postrozhodovací neklid
- nervozita, zda bylo rozhodnutí správné
- čím více bylo alternativ, tím je větší tento neklid

Skupinové
Výhody: zapojí se více lidí – každý přinese novou myšlenku
Nevýhody: není možné u všech vzniklých problémů
nelze u operativního rozhodování
časová náročnost"

Poznámka

Zápisky obsahují schémata a tabulky. Čistý text je cca 34 stran. Rozsah jednotlivých přednášek je cca 4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24343
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse