Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Managerské funkce

Managerské funkce


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na manažerské funkce. Rozebírá plánování, organizování, výběr a rozmisťování pracovníků, vedení lidí a kontrolu.

Obsah

1.
Plánování
2.
Organizování
3.
Výběr a rozmísťování pracovníků
4.
Vedení lidí
5.
Kontrola

Úryvek

"19. Managerské funkce

- Jsou typické úlohy, které vedoucí pracovníci řeší v procesu své řídící práce
- Mezi těmito funkcemi musí být vzájemný soulad

- Managerské funkce: 1) Plánování: - Manager stanovuje cíle a postupy k jejich dosažení

2) Organizování: - Manager vytváří tzv. organizační strukturu
- Určuje: a) Role lidí – Přiřadí konkrétní náplň práce
b) Sdružování lidí do vhodných pracovních skupin
c) Vymezuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti

3) Výběr a rozmísťování pracovníků: - Vybírání a získávání nových pracovníků na
určité posty
- Vzdělávání pracovníků
- Hodnocení a odměňování

4) Vedení lidí: -Ve firmě vznikají vztahy nadřízenosti a podřízenosti, vedoucí pracovník musí řídit podřízené tak, aby plnili své úkoly a aby byly splněny cíle podniku

5) Kontrola: - Vedoucí pracovník hodnotí kvalitu a kvantitu vykonané práce a vyvozuje závěry

- Tyto funkce nazýváme jako sekvenční, a proto by měli být vykonávány v uvedeném pořadí
- Všemi funkcemi sekvenčními prostupují funkce průběžné: - Analyzování problému
- Rozhodování
- Koordinace"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x542697ebe86cc.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Managerska_funkce.doc (26 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse