Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Manažer a manažerské funkce

Manažer a manažerské funkce


Kategorie: Management

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor 6 otázek ke státní závěrečné zkoušce přehledným způsobem pokrývá problematiku profilu manažera a vybraných funkcí managementu. První okruh charakterizuje rysy manažerské práce a pozice a vytváří profil dovedností, vlastností nebo zásad manažera a následně jsou charakterizovány funkce, úkoly, principy, teorie nebo problémy organizování, plánování, rozhodování a vedení.

Obsah

1.
Profil a osobnost manažera
1.1.
Rysy manažerské pozice a práce, manažerské aktivity
1.2.
Kompetence a dovednosti manažera
1.3.
Vlastnosti manažera
1.4.
Obecné zásady práce manažera
1.4.1.
Jasné cíle
1.4.2.
Orientace na priority
1.4.3.
Prevence
1.4.4.
Omezit plýtvání časem
1.4.5.
Respekt vůči hlasu zákazníka
1.5.
Podmínky působící na činnost manažera
2.
Organizování
2.1.
Cíl a faktory organizování
2.2.
Základní aktivity, rozpětí řízení
2.3.
Organizační pyramida, kritéria organizování
2.4.
Činnosti při organizování
2.5.
Dělba činnosti
2.6.
Tři pohledy při segmentaci trhu
2.6.1.
Procesní
2.6.2.
Ekonomický
2.6.3.
Organizačně-administrativní
2.7.
Dělba pravomoci
2.8.
Organizační analýza
2.9.
Organizační normy
3.
Organizační struktury
3.1.
Vymezení, vytváření
3.2.
Dělba kompetencí a její faktory
3.3.
Faktory volby organizační struktury
3.4.
Liniová organizační struktura
3.5.
Funkcionální organizační struktura
3.6.
Liniově štábní organizační struktura
3.7.
Organizační struktury s pružnými prvky
3.8.
Funkční struktura
3.9.
Divizní struktura
3.10.
Liniově štábní organizační struktura s týmovými prvky
3.11.
Tým, týmová práce
3.12.
Závěr
4.
Plánování
4.1.
Vymezení
4.2.
Zásady a požadavky plánování
4.3.
Podnikatelské cíle a jejich stanovení
4.4.
Základní plánovací kategorie
4.5.
Systematika podnikového plánování
4.6.
Metody plánovacího procesu
4.7.
Optimální a suboptimální varianty řešení
4.8.
Rozlišení plánů
4.9.
Strategické plánování
4.10.
Operativní plánování
4.11.
Struktura podnikového plánu
4.12.
Ukazatele plánování
5.
Rozhodování
5.1.
Vymezení, koordinační a rozhodovací funkce manažera
5.2.
Problémy a přístupy k nim
5.3.
Stránky rozhodovacího procesu
5.4.
Teorie rozhodování
5.5.
Základní prvky struktury rozhodovacího procesu
5.6.
Rozhodovací proces a jeho etapy
5.7.
Analýza a formulace problému
5.8.
Kritéria hodnocení
5.9.
Rozhodovací procesy za jistoty, rizika a nejistoty
5.10.
Dobře a špatně strukturované rozhodovací problémy
5.11.
Metody pro podporu rozhodování
5.11.1.
Fáze identifikace rozhodovacího problému
5.11.2.
Fáze analýzy a formulace problému
5.11.3.
Fáze tvorby variant rozhodování
5.11.4.
Fáze vyhodnocování variant
5.12.
Teorie rozhodování
5.12.1.
Přehled
5.12.2.
Rozhodovatel
5.12.3.
Racionálně-ekonomický model
5.12.4.
Administrativní model
5.12.5.
Srovnání modelů
5.13.
Chyby rozhodování
6.
Vedení
6.1.
Obsah a funkce vedení
6.2.
Motivace
6.2.1.
Motivace a demotivace
6.2.2.
Motivace k práci
6.2.3.
Motivační profil
6.2.4.
Stimulace
6.2.5.
Vývoj motivačních koncepcí
6.2.5.1.
Koncepce racionálně ekonomického chování
6.2.5.2.
Koncepce sociálního člověka
6.2.5.3.
Koncepce realizujícího člověka
6.2.5.4.
Koncepce komplexního člověka
6.2.6.
Ovlivňování
6.2.7.
Motivační nástroje
6.2.7.1.
Přímé
6.2.7.2.
Nepřímé
6.2.8.
Organizační předpoklady výkonnosti pracovníků
6.2.9.
Moderní formy aktivizace pracovníka
6.2.10.
Řízení podle cílů

Úryvek

"1. Profil a osobnost manažera
Rozvoj každé jednotky je značně závislý i na osobě manažera:
• odborná kvalifikace
• pracovní morálka (stejná, ne-li vyšší než je vyžadována u podřízených)
• důslednost
• morální vlastnosti (poctivý, dodržuje sliby, nepodceňuje druhé, nevyvléká se ze zodpovědnosti přesunutím problémů na podřízené)
• partnerský vztah k podřízeným (má mít zájem o práci a problémy v práci podřízených, má oceňovat nápady podřízených, umožňovat jejich účast na rozhodování nebo alespoň k němu vyjádřit své stanovisko)

Očekává se, že bude vůdčí osobu, tzn. že bude vhodně podněcovat a aktivizovat podřízené
realizuje řadu činností např: určit vhodné příležitosti k podnikání, rozvoji řízené jednotky, stanovit nejlepší prostředky motivace pracovníků s ohledem na danou situaci a čas, inspirovat podřízené k iniciativě, zajistit proinovační atmosféru, vytvořit příznivé klima, využívat efektivně a odpovědně moc atd.
Rozdělení základních manažerských aktivit
1) průřezové činnosti
• rozhodování,- organizování,- řízení lidských zdrojů,- komunikování,- práce s informacemi
2) činnosti naplňující fáze managementu
• plánování,- implementace (uskutečňování, naplňování),- kontrola
Obecné rysy manažerské práce
a) klasické funkce
• plánování, organizování, kontrola
• omezovat řídící styl typu příkaz-kontrola
• preferovat řízení ovlivňováním, přesvědčovat podřízené
b) práce s lidmi
• komunikování, motivování, vzdělávání, řízení, kariéry
• manažer- bude stále více uplatňovat roli vůdce, opírat se o odborný vliv, charisma, dovednosti, měl by přesvědčovat, zmocňovat, umět zaujmout
c) zaměření do budoucnosti
• musí být vizionářem
• umět koncepčně myslet
• ovládat techniky strategického řízení
• být otevřený vůči změnám a všemu novému
d) trvalé zlepšování, zvyšování produktivity firmy – uplatňování nových přístupů
e) znalosti - jejich doplňování a rozvoj
Určete základní kompetence managera
Způsob úspěšně vykonávat příslušné pracovní činnosti
kompetence manažera – způsobilost úspěšně vykonávat příslušné pracovní činnosti
tradiční pojetí hodnocení – předpoklady pracovníka k výkonu činnosti
moderní pojetí – praktická připravenost pracovníka podávat výkony s ohledem na očekávané výstupy v jeho pracovním zařazení
hodnocení lze strukturovat
• odborné znalosti- jsou získávány především vzděláváním
• praktické dovednosti- (rozdělení podle top,středního,provozního managera např. motivování, rozhodování, prezentace, plánování..)
• sociální zralost- takové chování, které směřuje ke jasnému rozlišení dobra od zla"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky a schémata, rozsah čistého textu činí cca 35 stran.
Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 4 až 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24361
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse