Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Manažerská diagnostika

Manažerská diagnostika

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá manažerskou diagnostikou. Definuje pojem diagnóza, věnuje se vztahu diagnózy k analýze, controllingu a auditu. Vyjmenovává druhy diagnostik a uvádí jejich dělení podle zaměření, jednotlivé fáze, přístupy, princip metody diagnostikování podniku, strategický informační systém dle Součka, osobnosti diagnostiky, 7 mikrobů v podniku podle Kenta, oblasti globální diagnostiky (diagnostika podniku jako celku) a typologii a třídění organizací. Sleduje podnik jako systém, a to z hlediska systému obecně, druhů systémů, kybernetického systému, struktury systému a struktury podniku pro potřeby diagnostika. Všímá si diagnostiky podnikatelského prostředí (okolí systému)- zde rozebírá podnikatelské prostředí a metody a techniky diagnostikování, bonity podniku, kde definuje bonitu a upřesňuje metody a techniky pro diagnostikování bonity. Řeší otázky hodnoty, normality a kultury podniku, podnikového klimatu. Rozpracovává problematiku problému, krize a sanace podniku. Závěr patří konkurzu.

Obsah

1.
Manažerská diagnostika
1.1.Definice diagnózy
1.2.
Vztah diagnózy a analýzy
1.3.
Vztah diagnózy a controllingu
1.4.
Vztah diagnózy a auditu
1.5.
Druhy diagnostik
1.6.
Dělení diagnostiky podle zaměření
1.7.
Fáze diagnostiky
1.8.
Přístupy
1.9.
Princip metody diagnostikování podniku
1.10.
Strategický informační systém dle Součka
1.11.
Osobnosti diagnostiky
1.12.
7 mikrobů v podniku podle Kenta
1.13.
Oblasti globální diagnostiky (diagnostika podniku jako celku)
1.14.
Typologie a třídění organizací
2.
Podnik jako systém
2.1.
Systém obecně
2.2.
Druhy systémů
2.3.
Podnik jako systém
2.4.
Kybernetický systém
2.5.
Struktura systému
2.6.
Struktura podniku pro potřeby diagnostika
2.6.1.
Funkční členění podniku
2.6.2.
Členění z hlediska materiální transformace
2.6.3.
Účelové pojímání podniku
3.
Diagnostika podnikatelského prostředí (okolí systému)
3.1.
Podnikatelské prostředí
3.2.
Metody a techniky diagnostikování
4.
Bonita podniku
4.1.
Definice bonity
4.2.
Metody a techniky pro diagnostikování bonity
5.
Hodnota podniku
5.1.
Definice hodnoty
5.2.
Definice ocenění
5.3.
Cena podniku
5.4.
Metody oceňování
5.5.
Nefinanční část hodnoty podniku
5.6.
Nefinanční část hodnoty okolí podniku
5.7.
Synergický efekt
6.
Normalita podniku
6.1.
Normalita obecně
6.2.
Základní kritérium normality
6.3.
Kritéria normality
7.
Kultura podniku a podnikové klima
7.1.
Definice kultury
7.2.
Podnikové klima
7.3.
Faktory podnikového klimatu
8.
Problém
8.1.
Definice
8.2.
Postup při racionálním zvládání problémů
8.3.
Matice k řešení problémů
9.
Krize podniku
9.1.
Definice
9.2.
Druhy chorob podniku z hlediska vývoje
9.3.
Druhy krizí
9.4.
Signály (indikátory) krizové situace
9.5.
Řešení krizové situace
9.6.
Uspořádání budoucích kritickým subsystémů
9.7.
Fáze krize
10.
Sanace podniku
10.1.
Definice sanace
10.2.
Členění
10.3.
Postup při sanaci
11.
Konkurz
11.1.
Úpadek
11.2.
Předlužení
11.3.
Návrh na konkurz
11.4.
Konkurz
11.5.
Fáze konkurzu
11.6.
Zánik podniku
11.7.
Zrušení podniku
11.8.
Způsoby zrušení
11.9.
Potenciál
11.10.
Goodwill

Úryvek

"9. KRIZE PODNIKU

Definice
= nežádoucí časově ohraničený proces (stav) jednotlivých událostí, který ohrožuje samostatnou existenci podniku
KRIZE = NEMOC

Druhy chorob podniku z hlediska vývoje
a) dětské nemoci podniku
b) nemoci středního věku
c) nemoci stárnoucího podniku

Druhy krizí
d) z hlediska zdroje (vnější, vnitřní)
e) z hlediska vývoje (pozvolná, náhlá)
f) z hlediska rozsahu (dílčí, globální)
g) z hlediska periodicity (jednorázová, opakující se)

Signály (indikátory) krizové situace
A) VNĚJŠI
• snižování popř. stagnace odbytu
• rostoucí tlak konkurenčních podniků
• zvýšené nároky zákazníků
B) VNITŘNÍ
• klesající počet inovací
• narůstající tolerance k dílčím nedostatkům
• neochota zjišťovat problémy a odhalovat rezervy
• malá pozornost odbornému růstu zam-ců
Řešení krizové situace
A) PREVENTIVNÍ
1) vypracování krizového plánu
2) odstraňování možných ohnisek krize
3) mobilizace sil
4) vyhodnocování zkušeností
B) REPRESIVNÍ
1) uplatnění krizového řízení
2) minimalizace ztrát vznikajících v průběhu krize
3) vyvedení podniku z krize (v krajním případě konkurz, vyrovnání)

Uspořádání budoucích kritickým subsystémů
Podle ukazatel významnosti a nejistoty
Fáze krize
Viz př. 25

10. SANACE PODNIKU
Definice
= soubor opatření, které vedou k oživení činnosti firmy, vyrovnání její likvidity ke krytí ztrát a k celkovému rozvoji

Členění
a) hledisko času (preventivní x akutní)
b) hledisko subjektu (autonomní x heterogenní)
c) hledisko oblasti zaměření
• vrcholové vedení
• pracovní síly
• VaV
• odbyt
• finance
• materiálové hospodářství

Postup při sanaci
1) zkouška sanační způsobilosti
2) výběr druhů a metod sanace
3) stanovení harmonogramu
4) provádění souboru sanačních opatření
5) průběžná a konečná kontrola účinnosti sanace"

Poznámka

Jedná se o heslovitou formu přednášek z předmětu Manažerská diagnostika.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10422
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse