Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Manažerská ekonomika - výpisky z přednášek

Manažerská ekonomika - výpisky z přednášek

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek z předmětu Manažerská ekonomika (přednášející Ing. Klečka). V úvodu se autor zabývá etapami vývoje podnikových cílů, zakladatelským rozpočtem, kapitálem a náklady. V další části se věnuje financování a finanční analýze, riziku investicí a novým podnikovým systémům. V závěru pak práce pojednává o produktivitě práce. Zde naleznete výpisky ze slidů k přednáškám.

Obsah

1.
Cíle podniku
2.
Strategie podniku
3.
Hlavní etapy vývoje podnikového primárního cíle a jeho kritérií
4.
Zakladatelský rozpočet
5.
Kapitál
6.
Typy metod oceňování podniku
7.
Třídění nákladů
8.
Kalkulace
9.
Financování
10.
Finanční analýza
11.
Likvidita
12.
Zadlužení
13.
Pracovní kapitál
14.
Riziko investice
14.1
Ochrana proti rizikům
14.2
Kvantifikace rizika investic
14.3
Nové podnikové systémy
15.
Štíhlost výroby
15.
1 Řízení zákazníkem
15.2
Integrace dodavatelů
16.
Produktivita práce
16.1
Ukazatel celkové produktivity

Úryvek

„Štíhlost, bezztrátovost procesů je založena na úplné eliminaci ztrát - úplném „Just-in-time“. To se týká eliminace všech forem zásob, poněvadž jsou významnými generátory režijních nákladů. Např. pro eliminaci zásob nedokončené výroby je třeba snižovat velikost výrobních dávek. Tím sice klesají náklady na skladování a udržování zásob, avšak zároveň významně rostou náklady přechodu na jinou výrobní operaci. Dřívější bariéry snižování velikosti výrobní dávek, a tím zásob, pod úroveň vypočtenou optimalizačními postupy v podmínkách tradičních organizací výrob se výrazně posunuly změnami organizace výroby. Náklady přechodu jsou totiž do značné míry způsobeny ztrátami času. A právě vznik a aplikace převratných metod, např. japonské metody „SMED“ (Single Minute Exchange of Die), vedoucích k pronikavé úspoře přechodových časů tuto složku nákladů výrazně tlumí, což umožňuje snižovat velikost ekonomicky únosné výrobní dávky, a tím snižovat stavy zásob.

Dále se eliminují ztráty předcházením vadám, poruchám a prostojům. To je zvlášť důležité vzhledem k tomu, že při požadavku na plynulost výrobního procesu a zároveň jeho flexibilitu (k uspokojení proměnlivé poptávky), je výroba, často realizovaná pružnými tzv. U-linkami, extrémně citlivá na poruchy strojů. Proto se užívá např. systému tzv. úplné produktivní údržby „TPM“ (Total Productive Maintenance), založeného na týmově prováděné preventivní údržbě strojů a nástrojů. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od tradiční organizace výroby jsou ve štíhlé výrobě vady ztrátami nejen samy o sobě (lokální důsledek), ale zastavují celý zpracovatelský tok, je implementována příčinná (nikoli pouze následná) kontrola, např. systém „Poka-Yoke“, kdy jsou chyby (nežádoucí odchylky) detekovány před vznikem vady (před dopadem nežádoucí odchylky) a řadě chyb je dokonce předcházeno ještě před jejich vznikem. Při řízení kvality lze využívat modelů zabezpečování jakosti uvedených v normách ISO řady 9000 a dále se využívají přístupy „TQM“ (Total Quality Management), vycházející ze zkušeností předních amerických, japonských a evropských podniků.

Řízení zákazníkem je charakteristickou vlastností štíhlé výroby. Interaktivní marketing zabezpečuje permanentní znalosti měnících se uživatelských požadavků zákazníků. Dochází k „tažení“ (a nikoli „tlačení“ jako u tradičních organizací) výroby v jejích hmotných tocích, doprovázené protisměrným pohybem informačního toku - požadavků poptávky. Výrobky se navrhují na základě definovaných požadavků zákazníků, tedy toho, co má pro zákazníka hodnotu. V těsné návaznosti na to se definují požadavky na výrobu. Zvláště důležité je, že princip řízení zákazníkem je implementován i uvnitř podniku - předchozí proces vyrábí jen to, co požaduje následný proces. Prostředkem vnitropodnikové komunikace je přitom většinou „kanban“, karta definující požadavky následujícího procesu.
Za výrobní ztráty se považují i ztráty z nadbytečných zpracovatelských nároků, proto se vyžaduje konstrukce výrobků nejen pro zákazníka, ale zároveň „pro vyrobitelnost“, založená na minimalizaci počtu částí, snadnosti výroby a montáže, popř. dědičnosti dílů atd.
Uplatňuje se týmový způsob práce a zapojení každého pracovníka do zlepšovatelských aktivit, např. návrhovým systémem „kaizen teian“, umožňujícím a vyžadujícím úplnou zaměstnaneckou účast. Proměnlivost poptávky (ve smyslu podnikovém i vnitropodnikovém) znamená pro štíhlou výrobu zvýšené požadavky na pružnost pracovníků - na schopnost vykonávat co nejširší okruh činností, tj. obsluhu různých strojů, přerozdělování úkonů, vzájemnou výpomoc.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17966
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse