Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Manažerská funkce plánování

Manažerská funkce plánování


Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek jsou zaměřeny na téma plánování. Probírají nejprve jeho úlohu a kroky nebo typy a soustavy plánů. Dále se věnují postupu stanovení cílů při plnění plánů, seznamují s koncepcí řízení podle cílů a prostor patří také integračním procesům v plánování nebo grafickým metodám plánování.

Obsah

1.
Úloha a význam plánování
1.1.
Pojmy
1.2.
Efektivnost plánování
1.3.
Snižování rizika
1.4.
Úspěch změn, integrace úsilí
1.5.
Rozvoj manažerů
1.6.
Standardizace výkonů
2.
Manažerská funkce plánování
3.
Soustavy plánů
3.1.
Členění plánů
3.2.
Systémové hledisko uspořádání soustav plánů
3.3.
Organizačně správní přístup k uspořádání soustav plánů
4.
Stanovení cílů plnění plánů
4.1.
Doporučení ke způsobům jednoznačného zadání cílů
4.2.
Cíle organizace
4.3.
Paretův princip
4.4.
Tvorba cílů v organizační struktuře
4.5.
Síť cílů a jejich rozmanitost
5.
Management podle cílů
5.1.
Metoda MBO
6.
Integrační procesy v plánování
7.
Grafické metody plánování
7.1.
Harmonogram
7.2.
Cyklogram
7.3.
Síťový graf
8.
Vztah plánu a prognózy
9.
Plán
10.
Prognóza
11.
Kvalitativní prognostické metody
12.
Kvantitativní prognostické metody
13.
Prognostické metody analýzy časových řad
14.
Prognostické kauzální metody

Úryvek

"2.1 Úloha (význam) plánování

Plánování je první z pěti manažerských funkcí. Jedná se o činnost, jejímž vyústěním je plán jako cílově definovaný záměr na splnění určité skupiny úkolů.
Plánování je východiskem, které podmiňuje úspěch každé činnosti.
Plánování v nejširším slova smyslu charakterizují tři aspekty:
• počáteční stav - kde jsme (nebo kde budeme, až plánovaná činnost začne);
• cíl – čeho dosáhnout - kam se chceme dostat;
• způsob realizace plánu - jak se tam dostaneme.
Plánování představuje v podstatě stanovení cílů a časového postupu jejich dosažení.

Klíčovými body pro zadání i pro plnění plánu jsou jeho cíle, postupy a zdrojové předpoklady, měřítka kontroly a hodnocení dosažených výsledků.
Připomeneme si, že plánování je jedním z východisek úspěšné podnikatelské činnosti.
Splnění plánu závisí především na tvůrčí schopnosti a motivaci pracovníků dobrý plán vytvořit.
A nejen to. Plán musí být zdrojově zajištěn a co nejlépe realizován.

Pro členění plánů lze použít různá hlediska:
• komplexnost plánu, tj. které části organizační jednotky se plán týká;
• funkcionální oblast plánu, tj. kterých konkrétních činností se plán týká;
• organizačně správní oblasti plánu, tj. kde se bude plán realizovat, ve které části organizace a ve které organizační jednotce;
• doby trvání procesů, tj. vymezení časového horizontu konečné realizace plánu, tedy jaké plánovací období zahrnuje.

Cílem nazýváme budoucí stav, kterého má být dosaženo. Proto stanovení cíle (cílů) je počátečním a kritickým krokem plánování.

Manažer musí dbát, aby byly správně určeny priority, termíny, vymezen obsah cílů, oblast na kterou se plánované procesy vztahují.
Na nejnižší úrovni řízení bývají cíle většinou jednoznačně stanoveny z vyšší úrovně řízení.

Stanovit cíl však nestačí. Je nutno promyslet a rozhodnout, jak ho dosáhnout a za jakých podmínek.
Plánem musí být jednoznačně stanoven postup, tj. časový sled činností (procesů).

Plánování má přímý také zprostředkovaný vliv na efektivnost fungování organizace. Jde o snižování rizika, úspěch organizačních změn, integraci úsilí, rozvoj manažerů a standardizaci výkonů.

Efektivnost plánování
Plánování je východiskem činnosti každé organizace. Tato činnost (podnikání, správa, vzdělání, věda atd.) je tím efektivnější, čím jasněji jsou stanoveny cíle, zvoleny optimální varianty postupu jejich dosažení, zajištěny odpovídající zdroje, zadány úkoly, motivováni pracovníci a definována měřítka kontroly."

Poznámka

Práce obsahuje schémata o rozsahu cca 6 stran. Důležité informace jsou značeny červeně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25148
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse