Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Manažerské metody a techniky - přednášky

Manažerské metody a techniky - přednášky

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracované přednášky z předmětu Manažerské metody a techniky. Definovány jsou základní pojmy, jako například systém, řízení, rozhodování či proces. Dále je pozornost věnována manažerskému rozhodování, jeho metodám a etapám, strategickému řízení, předvídání, cílům a plánování. Popsány jsou také principy volby kritérií, tvorby variant a stanovení jejich důsledků. Podrobně jsou charakterizovány nejvýznamnější metody skupinového rozhodování, síťová analýza, operační výzkum, jeho nástroje a disciplíny. Poslední dvě přednášky jsou zaměřeny na metody prezentace a sebeprezentace, struktuře a technikám projevu.

Obsah

1.
Úvod do problematiky rozhodování, základní pojmy
1.1
Kybernetika
1.2
Systém
1.3
Vybrané základní obecné pojmy
1.4
Rozhodovací proces - základní pojmy
1.5
Manažerské techniky slouží pro lepší řízení a rozhodování
2.
Manažerské rozhodování
2.1
Rozhodování
2.2
Moc
2.3
Rozhodovací procesy
2.4
Metody rozhodování
2.5
Informace pro rozhodování
3.
Strategické řízení
3.1
Předvídání
3.2
Vztah moci a bezmoci
3.3
Cíle
3.4
Plánování
3.5
Strategie
4.
Využití projektového řízení v práci manažera
4.1
Projekt
4.2
Kontext projektu
4.3
Metody v projektovém řízení
4.4
Počítačová podpora projektového řízení: Produkty CIP (Computer in Project)
4.5
Mezinárodní podpora PM
4.6
Metoda logického rámce (Logical Framework Method)
4.7
Okolí projektu
4.8
Metoda SWOT analýzy
5.
Volba stylu rozhodování
5.1
Typy modelů pro stanovení stylu rozhodování
5.2
Charakteristika vybraných modelů pro volbu stylu rozhodování
5.3
Model Vrooma a Yettona pro volbu stylu rozhodování
6.
Výběr kritérií, tvorba variant a jejich důsledky
6.1
Výběr kritérií
6.2
Tvorba variant
6.3
Stanovení důsledků variant
7.
Metody skupinového rozhodování
7.1
Brainstorming
7.2
Šestislovný graf
7.3
Paretovy grafy
7.4
Graf rybí páteř
7.5
Hodnotová analýza – hodnota pro zákazníka
8.
Síťová analýza
8.1
Metody
8.2
Základní prvky síťových grafů
8.3
Metody CPM
8.4
Výpočet síťového grafu
8.5
Kritická cesta
8.6
Metoda PERT
9.
Operační výzkum
9.1
Klasifikace disciplín operačního výzkumu
12.
Metody prezentace a sebeprezentace
12.1
Příprava vystoupení
12.2
Struktura projevu
12.3
Techniky projevu

Úryvek

"Brainstorming a šestislovný graf
• brainstorming:
• pravidla: 1. žádný nápad se nesmí kritizovat
• podporuje se naprostá volnost
• získání maximálního množství nápadů – psát je viditelně
• zapisují se všechny nápady
• všechny nápady se nechají uležet, žádný se nezavrhne
• Kypling: Mám dobrých skutků šestero díky ním hodně znám jmenují se: Co, Proč a Kdo a Jak a Kdy a Kam

Kvalita rozhodovacích procesů je ovlivňována faktory:
• stanovené cíle řešení rozhodovacího problému - jejich transformace do podoby kritérií při hodnocení variant
• množství a kvalita informací
• uplatnění poznatků teorie rozhodování (principy, metody, postupy, prostředky)
• kvalita projektu řešení rozhodovacího problému (správný postup řešení)
• kvalita objektu rozhodování - správné informace, kvalita a počet variant
• kvalita řízení rozhodovacího procesu - úroveň rozhodovatele a týmu

Informace pro rozhodování
• informace hrají klíčovou úlohu
• významnou úlohu v informačních procesech hraje rozhodovatel, jehož znalosti, zkušenosti, intuice jsou nutné pro:
• zajištění efektivního sběru informací
• určení vhodného rozsahu informací
• správnou interpretaci získaných informací

Stanovení rozsahu a obsahu informací je ovlivňováno především těmito faktory:
• významnost rozhodovacího problému
• vratnost rozhodnutí
• přesnost a detailnost informací
• dostupnost informací
• časový tlak
• disponibilní zdroje pro získávání informací
• styl, znalosti a dovednosti rozhodovatele

Počítačová podpora rozhodování
o MIS - manažerské informační systémy
o IS a IT - obecné systémy na podporu rozhodování. Mohou být vybavené modelovým, programovým a informačním SW.
o expertní systémy - interakční počítačové programy simulující činnost experta při řešení složitých úloh"

Poznámka

Práce je psaná převážně v odrážkách. Jednotlivá témata jsou zpracovaná na cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19772
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse