Manažerské účetnictví

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá manažerským účetnictvím. Věnuje se řešení problému časové a věcné shody nákladů a výnosů, vnitropodnikovým útvarům a jejich typům, předávacím cenám mezi vnitropodnikovými útvary a jejich významu, kalkulaci a jejímu významu v nákladovém účetnictví, základním pojmům rozpočtování, vzájemnému vztahu rozpočtů a kalkulací. Sleduje jednookruhovou a dvouokruhovou organizaci účetnictví, hromadnou výrobu prostou, rozdíly mezi prostou, stupňovou, zakázkovou výrobou, hromadnou výrobu stupňovou a fázovou, výrobu zakázkovou. Všímá si konstrukce a úlohy střediska realizace, středisek zásobování, dopravy, údržby, výzkumu a vývoje a jejich řešení, odchylek jednicových a režijních nákladů, citlivosti parametrů i optimalizace sortimentu.

Obsah

1.
Řešení problému časové a věcné shody nákladů a výnosů
1.1.
Způsoby dosažení shody
2.
Vnitropodnikové útvary a jejich typy
2.1.
Hospodářské středisko
2.1.1.
Vertikální hierarchie středisek
2.1.2.
Typy středisek
3.
Předací ceny mezi vnitropodnikovými útvary a jejich význam
3.1.
Druhy vnitropodnikových cen
4.
Kalkulace a její význam v nákladovém účetnictví, základní pojmy rozpočtování, vzájemný vztah rozpočtů a kalkulací
4.1.
Základní důvody pro sestavování rozpočtů
4.2.
Předběžná a výsledná kalkulace
5.
Jednookruhová organizace účetnictví
5.1.
Účtování v jednookruhové účetní soustavě
6.
Dvouokruhová organizace účetnictví
6.1.
Účtování v dvouokruhové účetní soustavě
6.2.
Použití symbologramů pro druhý účetní okruh
7.
Hromadná výroba prostá, rozdíly mezi prostou, stupňovou, zakázkovou výrobou
7.1.
Vzájemný vztah kalkulace a rozpočtů při dvou výrobcích
7.2.
Účtování ve druhém účetním okruhu
8.
Hromadná výroba stupňová a fázová
8.1.
Příklad na stupňovou výrobu – „Mlýny a těstovinárny"
8.2.
Stupňová výroba ve více výrobních stupních
9.
Zakázková výroba
10.
Konstrukce a úloha střediska realizace
11.
Střediska zásobování, dopravy, údržby, výzkumu a vývoje a jejich řešení
11.1.
Příklad: Stupňová výroba s vývojovým pracovištěm
12.
Odchylky jednicových nákladů
13.
Odchylky režijních nákladů
13.1.
Metoda jedné odchylky
13.1.
Metoda dvou odchylek
13.3.
Metoda čtyř odchylek
14.
Citlivost parametrů
14.1.
Citlivost parametru Q (produkce)
14.2.
Citlivost parametru p (cena)
14.3.
Citlivost parametru v (jednotkové VN)
14.4.
Citlivost parametru F
15.
Optimalizace sortimentu
15.1.
Omezující faktory
15.2.
Příklad 1
15.3.
Příklad 2

Úryvek

"Zakázková výroba.

V předchozích schématech se jednalo o hromadnou výrobu, kdy objem produkce je dán časovým obdobím nebo výrobní dávkou. Podle času nebo výrobní dávky jsou sestaveny i rozpočty a kalkulace. Další schémata jsou již řešením zakázkové výroby. Jejím základním rysem je účtování podle jednotlivých zakázek, přičemž přímý materiál a přímé mzdy se přenášejí na zakázku přímo, režie v předem stanovených nákladech podle plánové kalkulace.

Důležitým evidenčním dokladem je zde zakázkový list, pomocí něhož je zakázka sledována, evidována a účtována ve výrobním procesu. Používají se i jiné názvy, např. pracovní příkaz. Tento pojem se ale vyskytuje i v hromadné výrobě, neboť ani zde nelze provádět práce bez dokumentace o určení konkrétních postupů pro výrobní i technické pracovníky. Proto zde raději použijeme pojmu zakázkový list.
Při zakázkové výrobě je nutno zajistit, aby výdejky přímého materiálu byly vztaženy nejenom k výrobní dávce, ale přímo ke konkrétní zakázce. Proto se tyto výdejky označují číslem konkrétní zakázky, ke které se vztahují, a zpravidla se také připojují k danému zakázkovému listu.
Podobně postupujeme i při zpracování přímých mezd. Proto vykazování jednotlivých pracovních úkonů musí být rovněž vztaženo ke konkrétním zakázkám. Děje se tak např. pomocí pracovních lístků či jiné evidence pracovních výkonů. Tyto výkony mohou být zjišťovány jako pracovní doba odpracovaná na zakázce při uplatnění časové mzdy nebo jako sazebník jednotlivých výkonů při úkolové mzdě.

Účtování se provádí ve sbornících.
Nákladovou stranu představují sborníky skutečných nákladů. Proti nim je postavena výnosová strana, jejímž základem jsou zakázkové listy s připojenými výdejkami přímého materiálu a pracovní lístky s evidencí přímých mezd. Přímý materiál a přímé mzdy se na zakázku přenášejí ve skutečné výši a nemá tedy smyslu u těchto položek porovnávat nákladovou a výnosovou stranu. Jiná situace je u režijních položek. Režijní položky jsou připočítány k zakázkovým listům podle předběžné kalkulace. Srovnáním skutečných režijních nákladů v příslušných sbornících a předem stanovených nákladů, které jsou rovněž sborníkovány ze zakázkových listů, tak dostáváme srovnání skutečných a předem stanovených nákladů v oblasti režií.

Odbytová cena se tak skládá jednak ze skutečných přímých nákladů, jednak z režijních položek vypočtených podle předběžné kalkulace. Při správně a objektivně zpracovaných rozpočtech a kalkulacích je tento rozdíl (ve srovnání s jinými okolnostmi ovlivňujícími náklady, jako nekvalitně provedené práce, nedodržení termínu apod.) zcela zanedbatelný a bohatě vyhoví i obvyklé desetiprocentní toleranci v předem sjednané odbytové ceně.

Srovnání skutečných a předem stanovených nákladů vede k rozdílům, které mohou být způsobeny:
– překročením nebo úsporou oproti předem stanoveným nákladům, a pak je třeba přijmout řídící opatření,
– nebo objektivními příčinami, a pak je třeba pro další období použít nově propočtených rozpočtů a kalkulací.

Základní schéma pro účtování zakázkové výroby - ocenění nedokončené výroby a výrobků ve skutečných přímých nákladech, režijní náklady v předem stanovených nákladech, je pak vyjádřeno v následujícím symbologramu."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, schémata a výpočty.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10804
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse