Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Manažerské účetnictví - tahák

Manažerské účetnictví - tahák

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovaný tahák na manažerské účetnictví, který obsahuje pojmy, jednotlivá členění a rozdíly.

Obsah

1.
Finanční, vnitropodnikové a manažerské účetnictví - základní principy, úkoly, rozdíly
2.
Základní způsoby organizace vnitropodnikového účetnictví
3.
Obecné vymezení pojmu náklady, pohled z hlediska finančního, vnitropodn. účetnictví
4.
Hospodárnost a Efektivnost
5.
Členění nákladů uveďte hlediska jednotlivých způsobů členění nákladů a jejich význam
6.
Druhové členění nákladů
7.
Účelové členění nákladů
8.
Kalkulační členění nákladů; typový kalkulační vzorec
9.
Členění nákladů podle závislosti na změnách v objemu produkce
10.
Krátkodobé nákladové funkce – náklady celkové, průměrné, přírůstkové, hraničn
11.
Fixní náklady a jejich vztah k využití výrobní kapacity
12.
Kalkulační systém – úkoly a význam kalkulací. Vztah kalkulací k ostatním subsystémům is podniku
14.
Předběžná kalkulace – druhy, význam
15.
Úhrnné metody kalkulace, charakteristika a členění
16.
Kalkulace úplných vlastních nákladů (úvn) (neboli kalkulace plných nákladů, absorpční kalkulace)
17.
Kalkulace dílčích nákladů(variable costing)
18.
Rozpočetnictví

Úryvek

"18. Rozpočetnictví

Rozpočetnictvím rozumíme tu část manažerského účetnictví, která se zabývá využíváním rozpočtů v řízení podniků, přesněji využíváním rozpočtů pro rozhodování v podniku.

18.1. Základní pojmy.

18.1.1 Pojem rozpočtu a plánu.
W ö h e (1995) definuje plánování takto: “Plánování je myšlenkové předjímání budoucí činnosti na základě zvažování různých alternativ a volba nejvýhodnější cesty. Plánování znamená tedy přijímání rozhodnutí, která jsou orientována do budoucnosti a která určují průběh podnikového procesu jako celku i ve všech jeho částech.”

Rozpočetnictví vychází rovněž z podnikových politik přímo nebo nepřímo, ale současně má tyto charakteristiky:
- stanovují se jím hodnotové ukazatele v peněžních jednotkách,
- rozpočtem se stanovují určité úkoly,
- rozpočet má vazbu na určité časové období (jde o časový počet),
- rozpočet se nezakládá jen na exaktně stanovených veličinách.

Rozpočtem rozumíme stanovení, propočet nebo předpoklad budoucí výše ekonomické veličiny, sestavený v určité struktuře na určité období obvykle pro určité činnosti nebo vnitropodnikové útvary či podnik jako celek.

18.1.2 Rozpočetnictví a manažerské účetnictví

Z časového hlediska se dříve rozpočty vztahovaly k relativně krátkému období a byly považovány jako nástroj krátkodobého řízení. Dnes rozeznáváme operativní rozpočty, sestavované na kratší období než jeden rok, maximálně roční rozpočet a dlouhodobé rozpočty, sestavované na různě dlouhá období.

Z věcného hlediska se člení rozpočty minimálně na:
- vnitropodnikové rozpočty
- podnikové rozpočty
- rozpočty na delší období, v nichž se promítá podniková politika.

18.2. Krátkodobé rozpočty vnitropodnikových útvarů

Rozpočty vnitropodnikových útvarů jsou orientovány na měřitelné výkony útvarů na jedné straně, na měřitelné náklady na druhé straně na ovlivnitelné zásoby, popř. na vázaný kapitál.
Rozpočty vnitropodnikových útvarů vyžadují rozlišení nákladů na jednicové a režijní náklady.
Rozpočty jednicových nákladů se přebírají z kalkulací nákladů na výkony, popř. z používaných norem nákladů a výkonů. Hlavní zájem je soustředěn na rozpočty režijních nákladů

18.2.1 Rozpočty výdajů
Výdaje nemají zpravidla přímý vztah k výkonům v krátkém časovém období. Souvislost se projeví za delší časové období. Např. výdaje na technický rozvoj, na reklamu, na vzdělávání a školení pracovníků a pod.

18.2.2 Rozpočty tokových a stavových veličin
Tokové veličiny, které charakterizují vstupy bývají součástí podnikových rozpočtů i rozpočtů vnitropodnikových útvarů ( středisek). Jedná se o: pořízení a spotřebu materiálu, osobní náklady, nakupované výkony (služby), ostatní náklady.

18.2.3 Rozpočty režijních nákladů
Jsou základním rozpočtem činnosti vnitropodnikových útvarů."

Poznámka

Práce byla ponechána v původním formátu, jinak by se jednalo o cca 15 stran. Obsahuje tabulky a grafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8841
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse