Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Marie Kubínová: Proměny české poezie dvacátých let

Marie Kubínová: Proměny české poezie dvacátých let

Kategorie: Literatura

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce má podobu výpisků z knihy Marie Kubínové Proměny české poezie dvacátých let. V hlavních bodech nejprve charakterizuje ranou etapu proletářské poezie a přesunuje se ke sbírkám Jiřího Wolkera Host do domu a Těžká hodina, u nichž seznamuje s jejich motivy, jazykem a kompozicí. Další část je věnována rysům směru poetismu a jeho význačnému představiteli Vítězslavu Nezvalovi. Kromě představení několika Nezvalových sbírek z obsahového a formálního hlediska nabízí práce shrnutí znaků jeho tvorby obecně. Po přiblížení sbírky Sépie Františka Halase se výpisky uzavírají výčtem hlavních změn v české poezii 20. let 20. století.

Obsah

1.
Jiří Wolker a proletářská poezie
1.1.
Raná fáze proletářské poezie
1.2.
Host do domu
1.3.
Těžká hodina
2.
Vítězslav Nezval – představitel poetismu
2.1.
Poetismus
2.2.
Vítězslav Nezval
2.2.1.
Rysy tvorby
2.2.2.
Podivuhodný kouzelník
2.2.3.
Akrobat
2.2.4.
Edison
2.2.5.
Proměny v Nezvalově tvorbě
3.
Halasova Sépie
4.
Závěr

Úryvek

"Jiří Wolker a proletářská poezie

• Počátek 20. let byl ve znamení proletářské poezie
• V prvním stádiu byla tato poezie poezií srdce, všímalo se hodnot prostých věcí, odmítala se civilizace (v důsledku válečných tragédií a civilizace zneužívané člověkem), zobrazoval se svět obklopující prostého člověka, proletáře
• V této rané fázi převažuje vyobrazení zážitkového a hodnotového světa vykořisťovaného člověka nad zobrazením revoluční perspektivy
• Objevovalo se napětí mezi tím, jaký svět je a jaký by měl být (přednost dostával svět budoucí, lepší)

Host do domu (1921)
• Typický je volný verš (přiblížení k mimouměleckému přirozenému jazyku), který spočívá v nepravidelnosti, hovorové syntaxi, míšení volného verše s metricky vázaným, střídání rýmovaného s nerýmovaným (tyto mimoumělecké prvky se zde stávají uměleckým znakem)
• Obrazná pojmenování jsou zdánlivě prostá, ale mají složitou vnitřní výstavbu (obraznost je kontrastem k hovorové syntaxi), dostávají se vedle sebe slova, která se k sobě významově nehodí (př. snědený večer)
• Dochází k porušování mimouměleckých pravidel (př. v závěru básně Věci je narušena tematická jednota, přestože jinak je v celé básni patrná)
• Patrný je dětský přístup a pohled na svět: nerozlišování podstatného od nepodstatného (vše je stejně důležité), syntaktické budování metafor (mnohdy jako explicitní výrok) připomíná dětský výklad, personalizace věcí - dochází k chlapecké autostylizaci
• Pohled na svět ale ne naivní, mezilidské vztahy (láska, obětavost, družnost) zobrazovány jako to, čeho se nedostává, zobrazení vytouženého světa, ale stále přítomný protiklad
• Časté jsou náboženské motivy (v této fázi proletářské poezie obecně hodně užívané) – ne jen interpretace hodnot lásky k bližnímu, zdůrazňován nedostatek těchto hodnot

V obou Wolkerových sbírkách (Host do domu a Těžká hodina) je rozpor mezi tím, jaký svět je a jaký by měl být, ale liší se úhel pohledu.
Wolker jménem Devětsilu formuluje rysy proletářského umění: revolučnost, kolektivismus, tendenčnost

Těžká hodina (1922)
• Bojovat o budoucnost, ne jen malovat lepší svět (představa lepšího světa vychází z marxistického učení)
• Změna postavení lyrického subjektu – popření individuálnosti (ztotožňuje se s dělnickou třídou – v tom poznání – třídní uvědomění)
• Chlapecká autostylizace se mění v mužnou (chlapec hledá, poznává - muž už poznal, na základě toho jedná)
• Zpravidelnění verše (v porovnání s Hostem do domu, jinak stále uvolněný)
• Oslabení výkladovosti
• Poznání třídního rozdělení světa, nutnosti boje
• Mizí oscilace mezi předmětem a zlidštěným partnerem
• Věc – sama sebou (ne obrazné pojmenování) nebo metafora (ale málo, většinou jen tyto významy: těžký život, třídní boj, vybojovaný lepší život)"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22451
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse