Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Marketing a management - maturitní a státnicové otázky (SZZk)

Marketing a management - maturitní a státnicové otázky (SZZk)

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá marketingem a managementem. Věnuje se základním pojmům marketingu, jeho koncepcím, vývoji názorů na marketing, cílenému marketingu i portfolio analýze. Rozebírá marketingový plán, makro a mikroprostředí, MIS (Management Information Systems), způsoby sledování, druhy konkurence, marketingový výzkum, dotazník, kupní chování a rozhodování a
trh a jeho druhy. Sleduje měření a předpovídání poptávky, životní cyklus výrobku, výrobek jako složku marketingového mixu, cenu a cenovou politiku, podporu prodeje a distribuci. Všímá si segmentace trhu a segmentačních kritérií, maloobchodu a velkoobchodu, přímého marketingu a reklamy. Závěr patří 7 stěžejním principům marketingu a nekontrolovatelným faktorům.

Obsah

1.
Marketing – základní pojmy, marketingové koncepce
2.
Vývoj názorů na marketing
3.
Cílený marketing
4.
Portofolio analýza
5.
Marketingový plán – fáze, analýza SWOT
6.
Makro a mikroprostředí
7.
MIS (Management Information Systems)
8.
Způsoby sledování, druhy konkurence
9.
Marketingový výzkum – fáze, pozorování
10.
Dotazník – struktura, druhy otázek
11.
Kupní chování a kupní rozhodování
12.
Trh, druhy trhu
12.1.
Obchodní trh
12.2.
Průmyslový trh
12.3.
Státní trh
13.
Měření a předpovídání poptávky
14.
Životní cyklus výrobku
15.
Výrobek jako složka marketingového mixu
16.
Cena a cenová politika
17.
Podpora prodeje
18.
Distribuce
19.
Segmentace trhu – segmentační kritéria
20.
Maloobchod a velkoobchod
21.
Přímý marketing
22.
Reklama
22.1.
Jak postupovat při tvorbě účinné reklamy
22.2.
Působení barev v reklamě
22.3.
Erotika v reklamě
22.4.
Humor v reklamě
22.5.
Kulturní tradice a hodnoty
22.6.
Reklamní kampaň
23.
7 stěžejních principů marketingu
24.
Nekontrolovatelné faktory
24.1.
10 smrtelných hříchů

Úryvek

"25. Nekontrolovatelné faktory
1. Konkurence
2. Legislativa a právní omezení
3. Ekonomické prostředí ( inflace, nezaměstnanost, recese)
4. Technologie –mezník změn
5. Společenské a kulturní prostředí
6. Organizační cíle a zdroje ( jasnost organizace, omezenost zdrojů)

Rozšířené:
10 smrtelných hříchů ( = nekontrolovatelných faktorů)
- problémy marketingu současnosti – dochází k redukci marketingové činnosti např. marketingový mix není chápán jako celek, ale je zúžen na podporu prodeje
- marketingový pracovníci nemají schopnost identifikovat obchodní příležitosti a vymezit potřeby zákazníků

1. Nedostatečná analýza trhu, firma není řízena zákazníky
-nevhodně provedená segmentace trhu ( neprodávat komukoli)
- nesprávně vymezené priority u segmentů – musím zjistit návratnost investice u jednotlivých segmentů ( návratnost investice= N na investici / zisk z investice)
- nejsou jmenování manažeři pro jednotlivé segmenty
- hledat nová kritéria segmentace trhu – nepoužívat tradiční, ale i netradiční ( užitek )
- návaznost sítě prodejců na segmenty ( volit vhodný čas, místo, druh nabízeného zboží)
- nedostatečná podpora potřeb zákazníků ( zvyšovat zájem o zákazníky, proškolování pracovníků, vyhodnocujte spokojenost zákazníků)
- usnadněte zákazníkům kontakt s naší firmou

2. Firma neporozuměla svým cílovým zákazníkům
-nedostatečné informace o cílových zákaznících – musím je přesně vymezit
-skutečné prodeje zůstávají za očekáváním – příčina:
- vysoký počet stížností ( na hrubé chování, špatné doklady ) = řešení – diskusní panely, software pro zákazníky
- formy výzkumu zákazníků – řízený skupinový rozhovor ( diskuse), dotazník
- hloubkové rozhovory – psychologické
- výzkum chování v domácnostech ( sledování)
- výzkum chování v obchodech – možnost sáhnout si na zboží
- stimulováné nakupování – najatí pracovníci"

Poznámka

Práce má heslovitou formu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10648
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse