Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Marketing města Opavy - diplomová práce

Marketing města Opavy - diplomová práce

Kategorie: Marketing, Marketingový mix, Marketingový výzkum

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce představuje marketing města Opavy. V první, teoretické, části se autor věnuje obecně marketingu měst a obcí, marketingovému mixu a marketingovému výzkumu. Poté seznamuje s marketingovým mixem města Opavy a zabývá se vlastním primárním marketingovým výzkumem, jehož cílem je zjištění spokojenosti obyvatel a slabých a silných stránek města. V následující kapitole zpracovává SWOT analýzu a na základě zjištěných informací předkládá návrhy a doporučení na zlepšení kvality života.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teorie marketingu měst a obcí
2.1
Marketing měst a obcí
2.2
Obec
2.2.1
Typologie obce dle geografické polohy
2.3
Statutární město
2.3.1
Orgány statutárního města
2.4
Marketingový mix
2.4.1
Produkt obce
2.4.2
Cena
2.4.3
Distribuce
2.4.4
Materiální prostředí
2.4.5
Komunikační mix
2.4.6
Lidé
2.4.7
Procesy
2.4.8
Partnerství
2.6
SWOT analýza
2.7
Teorie marketingového výzkumu
2.7.1
Formy výzkumu trhu
2.7.2
Proces marketingového výzkumu
2.7.3
Metody sběru dat
2.7.4
Typy otázek
3.
Město Opava a její charakteristika
3.1
Produkt
3.1.1
Demografická struktura obyvatelstva
3.1.2
Nezaměstnanost
3.1.3
Sociálně - ekonomická infrastruktura
3.1.4
Technická infrastruktura
3.1.5
Přírodní prostředí
3.1.6
Bezpečnost, nehodovost
3.1.7
Cestovní ruch
3.1.8
Známé osobnosti
3.2
Cena
2.3
Distribuce
3.4
Materiální prostředí
3.5
Komunikační mix
3.5.1
Public relations
3.5.2
Event marketing
3.5.3
Informační tabule, nástěnka, úřední deska
3.5.4
Oficiální webové stránky města
3.6
Lidé
3.7
Partnerství
4.
Marketingový výzkum spokojenosti obyvatel s kvalitou života města
4.1
Přípravná fáze
4.2
Realizační fáze
4.3
Vyhodnocení výzkumu
4.4
Marketingový výzkum - image města z pohledu návštěvníků
4.4.1
Přípravná fáze
4.4.2
Realizační fáze
5.
Návrhy a doporučení pro zlepšení životní úrovně a spokojenosti obyvatel
5.1
SWOT analýza
5.1.1
Vnitřní analýza
5.1.2
Vnější analýza
5.2
Produkt
5.2.1
Plánované investiční akce
5.2.2
Sociálně – ekonomická infrastruktura
5.2.3
Technická infrastruktura
5.3
Image města
5.3.1
Strategie a vize města
5.3.2
Logo
5.4
Komunikační mix
5.4.1
Public relations
5.4.2
Propagace města
6.
Závěr
7.
Seznam použitých pramenů a literatury
8.
Přílohy
8.1
Sekundární výzkum hodnocení kvality služeb nemocnic v MSK
8.2
Cyklistické mapy
8.3
Materiální periferní prostředí
8.4
Dotazník primárního marketingového výzkumu – spokojenost s kvalitou života ve městě
8.5
Grafické zpracování primárního marketingového výzkumu - spokojenost s kvalitou života ve městě
8.6
Dotazník k primárnímu marketingovému výzkumu- image města z pohledu návštěvníků
8.7
Grafické vyhodnocení primárního marketingového výzkumu - image města z pohledu návštěvníků
8.8
Vyhodnocení plus mínus matice SWOT analýzy
8.9
Jednotlivé návrhy obchodního domu Slezanka
8.10
Památky ve městě a okolí

Úryvek

"4.3.1 Strategie a vize města
V září 2007 byl projednán a schválen Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020. Dle tohoto strategického plánu je vizí města:
„Opava chce být otevřeným, aktivním a hrdým slezským městem, kde každý může strávit život podle vlastních představ. Městem s rozmanitou nabídkou bydlení, vzdělání a pracovních příležitostí s možností realizace, kvalitními službami a atraktivními možnostmi trávení volného času obyvatel. Sportovní a kulturní zázemí splňující nejvyšší nároky, udržovaná zeleň, čistota města a jeho bezpečnost a dostupnost - to vše bude základem plnohodnotného života obyvatel Opavy a spokojenosti jejích návštěvníků.“

4.3.2 Logo
Město má své vlastní logo. To však není příliš propagováno, občané jej nemají v paměti, což dokazuje výsledek otázky č. 7 z primárního výzkumu. Většina dotazovaných logo města nezná. Vedení města by mělo na tomto faktu zapracovat. Materiální prostředí jak periferní, tak základní tvoří image města. Logo má bílý podklad, červená barva jej zvýrazňuje. Může být sporné užití páva v grafickém znázornění. Mnoho lidí však ani netuší důvod páva, jedním je Pověst o vzniku názvu města OPAVA - Hádání o páva a druhým je původ slova páv od slova Opava. Logo jsem vložila do přílohy č. 3.
S městem je často spojen slogan Bílá Opava. Přestože se životní prostředí poslední dobou poněkud zhoršilo, toto heslo nadále považuji za výstižné. Při srovnání s výše uvedenými konkurenčními městy má Opava komparativní výhodu, a tou je právě čisté životní prostředí. Tuto výhodu by mělo město využít v maximální míře. Jednou z navrhovaných možností jak logo vylepšit je jeho doplnění o slovo Bílá, která by zdůraznila typický charakter pro město Opava. To že má město tuto vlastnost, vypovídá také druhý primární výzkum. Čistota města se stala dle výzkumu nejpřitažlivějším faktorem či položkou ve městě z pohledu turistů. Ocenění má tedy právem.
Chloubou města jsou atraktivní zelené plochy, které zvyšují kvalitu života ve městě. Zároveň musím konstatovat fakt, že některé parky nejsou dostatečně vybaveny mobiliářem, bylo by vhodné nainstalovat více míst pro posezení a i herní prvky pro děti. Město by se mělo zaměřit na neustálé sazení nových stromů a keřových rostlin. Dle dotazníkového řešení jsou parky chloubou města a mohou lákat návštěvníky.
Obyvatelé si vzpomněli nejčastěji na psychiatrickou léčebnu, která je pro město také charakteristická. je jednou z dominant.

Populární osobnost spojená s naším městem
Z hlediska spojení města s oblíbenou osobností si respondenti k mému údivu nevzpomněli na Petra Bezruče, uctívaného poetu naší země. Opava je jak jeho rodištěm, tak I místem úmrtí.

Shrnutí image města
Dle výsledků dotazníkového šetření zjišťující názor a spojení s naším městem vyplynulo, že Opava působí jako univerzitní město, sídlo historických památek a nejstaršího muzea na území ČR a i krásného historického Slezského divadla. Dominantou města je obchodní dům Breda. Město se pyšní celkovou čistotou a krásou centra města, velkým počtem parků. Event marketing je dobře propracován, neboť návštěvníci si cení jarmarků a trhů, především Vánočních."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf). Obsahuje několik tabulek, grafů a 21 stran příloh. Délka čistého textu je cca 34 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20098
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse