Název Goodness Staženo

Analýza spokojenosti zákazníků se službami hotelu Černý slon - diplomová práce

Cílem této diplomové práce je zjistit, jak jsou zákazníci hotelu Černý slon spokojeni s kvalitou a množstvím nabízených služeb, zároveň získat in... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Marketingový výzkum, Služby

627x

Marketing města Opavy - diplomová práce

Diplomová práce představuje marketing města Opavy. V první, teoretické, části se autor věnuje obecně marketingu měst a obcí, marketingovému mixu a mar... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Marketingový mix, Marketingový výzkum

91x

Marketingová strategie neziskové organizace Unie Kompas - diplomová práce

Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií neziskové organizace Unie Kompas a navrhuje její zlepšení. První část je věnována teoretickým podkla... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Marketingový výzkum

18x