Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Marketing města Vimperka

Marketing města Vimperka

Kategorie: Marketing, Regionální ekonomika

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Tato práce je zaměřena na problematiku marketingu měst a obcí, nazývaného také jako městský marketing. Zaměřuje se na vybrané teoretické aspekty a objasňuje potřebnost využití marketingu v rámci řízení měst a obcí. Teoretické poznatky jsou následně využity v konkrétním případě k analýze prvků marketingového mixu města Vimperka. Součástí práce je také primární marketingový výzkum formou písemného dotazování o spokojenosti občanů města Vimperka s jeho prací. V konečné fázi jsou veškeré výsledky analyzovány prostřednictvím matice SWOT analýzy a dále vyúsťují v návrhy a náměty k dalšímu možnému rozvoji města.

Obsah

0.
Úvod
1.
Marketing obcí a jeho nástroje
1.1.
Definice marketingu
1.2.
Teorie marketingu měst a obcí
1.2.1.
Poslání a cíle městského marketingu
1.2.2.
Problémy realizace městského marketingu
1.3.
Vymezení pojmu a typologie měst a obcí
1.3.1.
Základní charakteristika obce
1.3.2.
Typologie měst a obcí
1.4.
Marketingové prostředí obce
1.5.
Marketingový mix obce
1.5.1.
Produkt
1.5.2.
Cena
1.5.3.
Distribuce
1.5.4.
Materiální prostředí
1.5.5.
Komunikační mix
1.5.6.
Lidé
1.5.7.
Procesy
1.5.8.
Partnerství
2.
Analýza prvku marketingového mixu města Vimperka
2.1.
Produkt
2.1.1.
Lokalizace a historie města Vimperka
2.1.2.
Životní prostředí
2.1.3.
Demografická struktura obyvatelstva
2.1.4.
Ekonomika a trh práce
2.1.5.
Sociálně-ekonomická infrastruktura
2.1.5.1.
Sít veřejné správy
2.1.5.2.
Zdravotnictví
2.1.5.3.
Školství
2.1.5.4.
Bezpečnost
2.1.5.5.
Kultura
2.1.5.6.
Sport
2.1.5.7.
Bytová situace
2.1.5.8.
Sociální služby
2.1.5.9.
Cestovní ruch
2.1.6.
Technická infrastruktura
2.2.
Materiální prostředí
2.3.
Komunikační mix
2.4.
Lidé
2.5.
Distribuce
2.6.
Procesy
2.7.
Partnerství
3.
Marketingový výzkum spokojenosti občanů s prací města
3.1.
Přípravná a realizační fáze výzkumu
3.2.
Výsledky šetření
3.2.1.
Věcné otázky
3.2.2.
Identifikační otázky
3.3.
Ověření hypotéz
4.
Návrhy a další možnosti rozvoje města Vimperka
4.1.
Shrnutí výsledku dílcích analýz
4.1.1.
Závěry sekundárního výzkumu
4.1.2.
Závěry primárního výzkumu
4.1.3.
SWOT analýza
4.2.
Návrhy a doporučení k dalšímu rozvoji města
4.3.
Návrhy ke zlepšení spokojenosti zaměstnanců MěÚ Vimperk
5.
Závěr

Úryvek

"4.2 Návrhy a doporucení k dalšímu rozvoji mesta

Tato cást práce je zamerena na návrhy a doporucení, jejichž realizací by mohlo být dosaženo zlepšení aktuálního stavu marketingového mixu mesta a zajišten jeho další rozvoj. Návrhy a doporucení vycházejí z analýzy marketingového mixu, šetrení spokojenosti obcanu s prací mesta a sestavené SWOT analýzy mesta.

KOMUNIKACE A INFORMOVANOST

Pozitivní image úradu velmi závisí na informovanosti obcanu a je treba dlouhodobe dbát na systematickou pozornost komunikaci s obcany. Duležitou stránkou této oblasti je také zpusob, jakým je komunikace poskytována, tudíž velmi záleží na konkrétních vlastnostech úredníku. Obcané casto považují schopnost respektovat prání a potreby obcanu a jejich vstrícnost pri projednávání problému za mnohem duležitejší než profesní predpoklady zamestnancu úradu. Aby nedostatky v rámci osobní komunikace obcanu a zamestnancu MeÚ Vimperk byly ze znacné cásti eliminovány, je treba zajistit zamestnancum napr. školení na téma komunikace s obcany, jelikož obcané mesta Vimperka si stežují na arogantní chování úredníku a jejich neochotu vyjít vstríc ci rešit nejaký problém.
Aby byla dostatecne zajištena nejen komunikace a informovanost obcanu, ale také jejich urcitá sounáležitost s plány mesta, bylo by treba zapojit obcany do možnosti navrhování a zlepšování služeb mesta prostrednictvím ruzných verejných projednávání, jednání se zástupci cílových skupin, komisemi rady ci výbory zastupitelstva.
K nejoblíbenejším komunikacním kanálum patrí predevším mestské noviny, v prípade Vimperka jsou to Vimperské noviny, jejichž existence výrazne ovlivnuje pocit informovanosti a následne i spokojenosti s úradem. Z Vimperských novin cerpá informace prevážná vetšina obyvatel mesta, tudíž i jejich zpracování a vizualizace by mohla být z velké cásti vylepšena a inovována. V novinách se píše prevážne chvála na práci MeÚ, avšak druhá stránka veci není dostatecne obsáhlá. Také by bylo treba zajistit více prostoru pro pripomínky ci stížnosti obyvatel mesta a více zajímavých clánku. Prevážnou cást Vimperských novin tvorí reklamy, což je pochopitelné, z príjmu za reklamní inzeráty je hrazena výroba techto novin a obcané je díky tomu získávají zcela zdarma. Avšak tyto prostredky by mohly využity také na barevnost novinových stránek a práve zminované rozšírení obsahu.
Duležitým komunikacním nástrojem mesta jsou v soucasné dobe také webové stránky mesta. Tyto stránky jsou pomerne dobre vypracované, presto mají urcité nedostatky. Výhodou techto stránek je striktní oddelení informací o meste a informací o úradu, avšak jejich identifikovatelnost znacne pokulhává, což je dáno nedostatecnou aktualizací techto stránek. Webové stránky mesta by mely být aktualizovány nikoli prubežne, ale každodenne, a melo by zde být uvedeno datum poslední aktualizace. Dusledkem nedostatecné aktualizace informací je znacná existence tech, které jsou již neaktuální a zastaralé, díky tomuto dochází k problémum v rámci informovanosti."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, grafy a grafiku. V textu místy chybí diakritika.
Práce je ve formátu Adobe Reader (*.pdf).
Slezská univerzita v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17871
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse