Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Marketing - přednášky

Marketing - přednášky

Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zpracované přednášky z marketingu se zabývají pojetím marketingu, základními podnikatelskými koncepcemi marketingu i podnikem v prostředí marketingu. Všímají si marketingového výzkumu trhu a jeho základních metod. Následuje problematika výzkumu spotřebitele, cílových trhů a jejich segmentace, výrobku a ceny a cenové politiky. Rozebírají distribuci, funkci prodejních cest i propagaci.

Obsah

1.
Pojetí marketingu
1.1.
Význam marketingu
1.2.
Základní pojmy marketingu
1.2.1.
Potřeba
1.2.2.
Poptávka
2.
Základní podnikatelské koncepce marketingu
2.1.
Výrobní podnikatelská koncepce
2.1.1.
Tomáš Baťa
2.2.
Výrobková podnikatelská koncepce
2.3.
Prodejní podnikatelská koncepce
2.4.
Marketingová podnikatelská koncepce
3.
Podnik a prostředí marketingu
3.1.
Vlivy vnitřní
3.1.1.
Oddělení marketingu a jeho funkce
3.2.
Vlivy vnější
3.2.1.
Vnější mikroprostředí (konkurence, partnerské firmy, zákazníci, finanční instituce, veřejnost)
3.2.2.
Vnější makroprostředí
3.2.3.
Ekonomické prostředí
3.2.4.
Demografické prostředí
3.2.5.
Technické prostředí
3.2.6.
Přírodní prostředí
3.2.7.
Politické prostředí
3.2.8.
Kulturní prostředí
4.
Marketingový výzkum trhu
4.1.
Kroky marketingového výzkumu
4.1.1.
Definování problému
4.1.2.
Plán výzkumu
4.1.3.
Zjišťování údajů - sběr informací (sekundární údaje a jejich zdroje, primární údaje)
4.1.4.
Analýza údajů
4.1.5.
Závěry
5.
Základní metody marketingového výzkumu
5.1.
Pozorování
5.2.
Průzkum
5.2.1.
Pravidla pro sestavování dotazníku
5.3.
Experiment
6.
Výzkum spotřebitele
6.1.
Model spotřebního chování
6.2.
Vlivy působící na chování kupujícího
6.2.1.
Interní faktory (motivace, osobnost, učení, postoje)
6.2.2.
Externí faktory (ekonomické a demografické faktory, sdělovací prostředky, sociální třídy)
6.3.
Proces nákupního rozhodování
7.
Cílové trhy a jejich segmentace
7.1.
Základní tržní subjekty
7.2.
Segmentace trhu
7.2.1.
Výhody a hlediska segmentace
8.
Výrobek
8.1.
Členění výrobků
8.1.1.
Spotřební zboží
8.1.2.
Kapitálové statky
8.2.
Značka a obal výrobků
8.3.
Životní cyklus výrobku
9.
Cena a cenová politika
9.1.
Změna ceny
9.2.
Sleva a její formy
9.3.
Postavení ceny v marketingovém mixu
9.4.
Faktory ovlivňující cenu
9.5.
Hlavní cíle podniku
9.6.
Metody stanovení ceny
9.6.1.
Nákladově orientovaná metoda tvorby cen
9.6.2.
Metoda orientovaná na konkurenci
9.6.3.
Metoda podle vnímání hodnoty zákazníkem
9.6.4.
Metoda orientovaná na poptávku
9.6.5.
Konkurzní a smluvní cena
9.7.
Strategie stanovení ceny
9.7.1.
Strategie „skimming“
9.7.2.
Strategie podnikání
9.7.3.
Další strategie (stanovení cen ve výrobních skupinách, psychologický přístup ke stanovení ceny, diskriminační stanovení ceny)
10.
Distribuce
10.1.
Způsoby přímé distribuce z výroby k spotřebiteli
10.2.
Stupně distribuce
10.3.
Volba distribuční metody
10.4.
Pokrytí, průnik trhu, cílový trh
10.5.
Segmentace trhu
10.5.1.
Distribuční náklady
11.
Funkce prodejních cest
11.1.
Obchodní funkce
11.2.
Logistická funkce
11.3.
Podpůrná funkce
11.4.
Organizace prodejních cest
11.4.1.
Velkoobchod a typy velkoobchodních podniků
11.4.2.
Maloobchod (maloobchodní mix)
11.4.3.
Druhy maloobchodních jednotek
12.
Propagace - podpora prodeje, osobní prodej, publicita
12.1.
Podpora prodeje a její nástroje
12.1.1.
Vzorky, kupóny, cenové stimuly, prémie, vystavení zboží, soutěže a loterie
12.2.
Publicita
12.3.
Přímý marketing
12.4.
Osobní prodej
12.4.1.
Kroky v procesu osobního prodeje

Úryvek

"PROPAGACE – PODPORA PRODEJE, OSOBNÍ PRODEJ, PUBLICITA

Podpora prodeje
Podpora prodeje je formou komunikace, která má za cíl stimulovat prodej výrobků a služeb prostřednictvím dodatečných podnětů. Je zaměřená na konečné spotřebitele a má za cíl stimulování okamžitého prodeje a její aktivity probíhají v určitém omezeném období.
Cíle podpory prodeje mají především charakter krátkodobý. Mezi nejčastěji definované cíle patří:
- zvýšení prodeje,
- stimulování zákazníka k zakoupení většího množství určitého výrobku,
- stimulování zákazníka k vyzkoušení výrobku,
- stimulování opětného nákupu výrobku,
- stimulování zákazníků citlivých na cenu výrobku aj.

Nástroje podpory prodeje spotřebitelům:
1. vzorky
Někteří výrobci podporují prodej svých výrobků tím, že nabízejí zákazníkům zdarma vzorky. Buď přímo doma nebo častěji prostřednictvím pošty. Další př. ochutnávky sýrů v supermarketech, nabízení vzorků s kosmetikou zdarma,….
2. Kupony
Kupon je poukázka, která umožňuje při nákupu vytypovaného výrobku získat určitou výhodu kupujícím. Výhodou může být sleva při následném prodeji, možnost výhry, drobný dárek apod. Hlavním cílem používání kuponů jako nástroje podpory prodeje je opětné zakoupení výrobku.
3. Cenové stimuly
Oblíbenou formou je např. speciální balení ponožek nabízející tři páry v ceně dvou, prodej dvou triček v ceně jednoho, obal např. s rostlinným máslem o obsahu 600 gr. nabízí toto množství v ceně odpovídající 500 gr.
4. Prémie
Stimuluje prodej zvýšením jeho atraktivnosti. Běžnou formou prémií je vkládání drobných hraček do obalu se zbožím. Jinou jsou kupony, které umožňují nákup zlevněných hraček. Jsou umístěny do obalu např. s dětskou stravou (cornflakes). Nebo po odstřižení části obalu a získání určitého množství ústřižků jsou tyto zaslány na příslušnou adresu a odesilatel získá předem známou prémii.
5. Vystavení zboží
Vystavení zboží u pokladen je další z forem podpory prodeje v maloobchodě. Zákazník čeká v řadě a zaplacení a v době čekání má neustále na očích žvýkačky, oříšky, tyčinky Mars, Milky Way atd."

Poznámka

Práce má zčásti heslovitý charakter.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11667
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse