Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Marketing - přednášky 2. část

Marketing - přednášky 2. část

Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podává 5 přednášek z marketingu. Věnuje se ceně, její tvorbě, cenové politice, přizpůsobivosti a přizpůsobení, pružnosti, stanovení ceny, poptávce i maximalizaci zisku. Rozebírá problematiku distribuce, distribučních cest a politiky. Následně se zaměřuje na obchod, konkrétně maloobchod,druhy, plánování a strategie maloobchodníka. Nechybí ani témata velkoobchodu či druhů skladů a dodávek. Další přednáška se podrobně zabývá marketingovou komunikací. Závěr patří mezinárodnímu marketingu, kde předkládá jeho specifika a koncepce, mezinárodní obchodní systém, ekonomická společenstva, různé druhy prostředí a vysvětluje pojem megamarketing.

Obsah

1.
Cena
1.1.
Cena v marketingovém mixu
1.2.
Stanovení cíle cenové politiky
1.3.
Tvorba ceny
1.3.1.
Možné cíle cenové tvorby
1.3.2.
Cenová přizpůsobivost
1.4.
Faktory ovlivňující citlivost poptávky k ceně
1.5.
Cenová pružnost poptávky
1.6.
Postup stanovení ceny
1.7.
Maximalizace zisku
1.7.1.
Maximalizace současných příjmů
1.7.2.
Maximalizace obratu
1.7.3.
Odhad poptávky a nákladů
1.7.4.
Rozbor cen konkurentů
1.7.5.
Metody cenové tvorby
1.8.
Přizpůsobení ceny
2.
Distribuce, distribuční cesty, distribuční politika
2.1.
Distribuční cesty
2.1.1.
Prodejní cesty
2.1.2.
Organizace prodeje
2.2.
Fyzická distribuce
3.
Maloobchod, plánování a strategie maloobchodníka
3.1.
Obchod
3.2.
Maloobchod
3.3.
Maloobchodní proces
3.4.
Druhy maloobchodníků
3.4.1.
Maloobchod v prodejnách
3.4.2.
Maloobchod bez prodejen
3.5.
Přímý prodej
3.5.1.
Forma prodeje zboží a služeb (přímý, osobní, neosobní)
3.6.
Velkoobchod
3.6.1.
Základní operace probíhající ve velkoskladech
3.6.2.
Pohyb zboží ve velkoobchodním skladu
3.6.3.
Přeprava
3.6.4.
Vnější činitelé
3.6.5.
Vnitřní činitelé
3.7.
Druhy skladů
3.7.1.
Z hlediska výstavby (otevřené, polootevřené, uzavřené)
3.7.2.
Z hlediska funkce zásobování
3.7.3.
Z hlediska sortimentu
3.7.4.
Z hlediska stupně mechanizace
3.8.
Druhy dodávek
3.9.
Formy velkoobchodní činnosti
3.9.1.
Zprostředkovatelská forma
3.9.2.
Zásilková forma
3.9.3.
Regálová forma
3.9.4.
Samoobslužní forma, prodejní forma, kompilátorská forma
4.
Marketingová komunikace
4.1.
Komunikace a komunikační proces
4.2.
Cesty komunikace
4.3.
Jak dobře komunikovat
4.3.1.
Průzkum
4.3.2.
Vyhodnocení
4.4.
Komunikace tváří v tvář
4.4.1.
Mluvení a poslouchání
4.4.2.
Prezentace firmy
4.4.3.
Setkání
4.4.4.
Komunikace se zaměstnanci
4.4.5.
Kvalifikace a její zvyšování
4.4.6.
Vyjednávání
4.4.7.
Strategie prodeje
4.4.8.
Body mající přímý i nepřímý vztah ke komunikaci a zvláště ke komunikaci se zaměstnanci
4.5.
Komunikace pomocí prostředníka
4.6.
Písemná komunikace
4.6.1.
Komunikace jako základ předávání informací
4.7.
Mezinárodní komunikace
4.7.1.
Komunikace mezi kulturami
4.8.
Firemní komunikace
4.8.1.
Design
4.9.
Marketingová komunikace
4.9.1.
Kniha Marketingová komunikace a propagace (Bennett: Promotion and marketing communication)
4.10.
Role marketingové komunikace
4.10.1.
Marketing a vztah k veřejnosti
4.10.2.
Komunikace a marketing
4.10.3.
Cíl
4.10.4.
Marketingové komunikační techniky
4.10.5.
Komunikační mix - nástroje marketingu
4.11.
Podniková identita
4.11.1.
Reklama - vznik a vývoj
4.11.2.
Propagační prostředky - dělení
4.11.3.
Propagační (reklamní) kampaň (dlouhodobý a krátkodobý časový rozvrh)
4.11.4.
Hodnocení účinnosti reklamy
5.
Mezinárodní marketing a jeho segmentace
5.1.
Důležitost mezinárodních trhů
5.2.
Specifikace mezinárodního marketingu
5.3.
Základní koncepce mezinárodního marketingu
5.3.1.
Vývozní a globální marketing
5.3.2.
Nadnárodní korporace
5.4.
Mezinárodní obchodní systém
5.5.
Ekonomická společenstva
5.6.
Ekonomické prostředí
5.7.
Politicko-legislativní prostředí
5.8.
Kulturní a obchodní prostředí
5.9.
Megamarketing

Úryvek

"Mezinárodní obchodní systém
- kdo chce obchodovat musí pochopit mezinárodní obchodní systém.
- chce-li obchodovat musí čelit řadě omezení :
Tarify - jsou daně zavedené cizí vládou za dovoz určených druhů zboží.
- mohou být zavedeny i za účelem zvýšení státních příjmů
- či na ochranu domácích firem

Omezený dovoz - určuje limit celního dovozu určité výrobkové
kategorie/ ochrana zaměstnanosti, domácího průmyslu/

Embargo - omezení dovozu, které zcela zakazuje dovoz určitých
výrobkových kategorií

Devizová regulace- určuje rozsah konvertibility měny vůči
zahraničním měnám
Netarifní bariéry - př. Holandská vláda - zákaz použití traktorů s vyšší rychlostí jak 10mil /asi 13km/, Většinou všechny traktory vyrobené v USA.

Ekonomická společenstva
ESVO - evropské sdružení volného obchodu, sdružuje 19 st., usiluje o celní unii- jednotné celní poplatky pro nečleny.

Ekonomické prostředí
- studie ekonomiky různých zemí
- důležité 3 veličiny :
• počet obyvatel,
• struktura průmyslu
- existenční ek. -jedno zemědělské výrobky a služby
- vývoz základních suroviny přírodní bohatství,jejich export.Saudská Arábie
- rozvojové ek. -průmysl 10 - 20% , dovoz zařízení, materiálů, Filipíny, Egypt
- průmyslové ek.- hlavní vývozci průmyslového zboží a investičního kapitálu.
• struktura příjmů obyvatelstva

Politicko-legislativní prostředí
- postoje k zahraničním nákupům - rádi či neradi nakupují výrobky zahraničních fa
- politická stabilita - revoluce,
- peněžní regulace -obchodníci chtějí získat zisk v měně, která je hodnotná
- vládní byrokracie - rychlost a účinnost vládního systému / informace o trhu, cla,
úplatkářství –v USA - je zákon na úplatky, v jiných zemích ne!"

Poznámka

Část 2/2. Psáno heslovitě. V textu se objevují překlepy a chyby. Práce obsahuje grafy, schémata a tabulku. Čistý text tvoří cca 42 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12971
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse