Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Marketing - přednášky

Marketing - přednášky

Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky postihují problematiku marketingu. Věnují se například jeho historii, uvádí jeho definici a všímají si marketingového prostředí, či segmentace. Podrobně rozebírají marketingový mix a jeho jednotlivé složky. Zabývají se tak například tvorbou ceny, vysvětlují produktové analýzy, popisují vertikální a horizontální distribuční systém, zmiňují se o nových trendech v marketingové komunikaci a mnoha dalších oblastem marketingu. Celé učivo je doplněno množstvím příkladů.

Obsah

1.
Historie marketingu
1.1.
Éra přežití, produktivní, spotřebitelská
2.
Charakteristiky moderního trhu
2.1.
Trh jako území
2.2.
Subjekty trhu
2.3.
Objekty trhu
2.4.
Konkurence
2.5.
Relativní volnost tvorby cen
2.6.
Úloha státu
2.7.
Trh jako psychologický postoj
2.8.
Základní potřeby
3.
Pojetí marketingu
3.1.
Marketing jako proces
4.
Marketingové prostředí
4.1.
Vnitřní, vnější
4.2.
Mikroprostředí, mezoprostředí
4.3.
Konkurence, dodavatelé, distributoři, veřejnost
4.4.
Makroprostředí
4.4.1.
Vlivy
4.5.
Mezoprostředí
4.6.
Marketingoví prostředníci
5.
Segmentace
5.1.
Podstata
5.2.
Tržní segmentace a její úrovně
5.3.
Segmentace zákazníků
5.4.
Tržní targeting
5.5.
Tržní possitioning
6.
Úvod do marketingového mixu
6.1.
Prvky, účel, podstata
6.2.
Modely marketingového mixu
6.3.
Faktory ovlivňující jeho tvorbu
6.4.
4P – 4C
6.5.
Pozice v procesu marketingového řízení
6.6.
Strategie a taktika, zásady tvorby
6.7.
Produkt
6.7.1.
Definice, klasifikace, funkce
6.7.2.
Koncepce totálního produktu
6.7.3.
Kvalita výrobku
6.7.4.
Obal, značka a jejich funkce
6.7.5.
Design, styl
7.
Produktová politika
7.1.
Produktový mix, řady
7.2.
Nástroje
7.3.
Produktové analýzy
7.3.1.
BCG analýza
7.3.1.1.
Tempo růstu trhu
7.3.2.
GE analýza
7.4.
Produktová strategie
7.4.1.
Běžného, speciálního a luxusního zboží
7.4.2.
Porterovy strategie
7.4.3.
Ansoffova matice
8.
Vývoj nového produktu
8.1.
Typy nových produktů
8.2.
Fáze procesu vývoje
8.3.
Zdroje, techniky
8.4.
Přijetí nového výrobku na trh
9.
Čtyři etapy životnosti produktu
9.1.
Etapa zavádění produktu na trh
9.2.
Etapa růstu – hvězdy
9.3.
Etapa zralosti – dojné krávy
9.3.1.
Marketingové strategie
9.4.
Etapa poklesu – bídní psi
9.4.1.
Marketingová strategie
9.5.
Specifické tvary křivky PLC
9.5.1.
Faktory ovlivňující průběh
9.5.2.
Shrnutí a koncepce
10.
Cena jako prvek marketingového mixu
10.1.
Definice, specifika
10.2.
Cenový mix
10.3.
Proces stanovení ceny
10.3.1.
Marketingové cíle v oblasti cen
10.3.2.
Analýza nákladů, poptávky a konkurence
10.3.3.
Metody tvorby cen
10.3.4.
Přizpůsobování ceny podmínkám trhu
10.3.5.
Cenová kontrola
11.
Distribuce
11.1.
Vertikální distribuční systém
11.2.
Horizontální
11.3.
Cíle distribučního systému
11.4.
Strategie
11.4.1.
Velkoobchod
11.4.2.
Maloobchod
11.4.3.
Distribuční strategie
12.
Komunikace
12.1.
Prvky komunikačního mixu
12.2.
Strategie komunikačního mixu
12.2.1.
Push, pull
12.3.
Právní a etické otázky
12.4.
Marketingový komunikační mix
12.4.1.
Reklama
12.5.
Podpora prodeje
12.6.
Public relations
12.7.
Osobní prodej, přímý marketing
12.8.
Nové trendy v marketingové komunikaci

Úryvek

„Základní potřeby: Bezpečí a fyziologické – potřeby, které musíme uspokojit proto, abychom neumřeli (musíme se najíst, pít, dýchat a musíme přežít jako lidstvo – sex, hygiena a být krásný). Potřeba bezpečí – čím víc roste kriminalita, tím víc se bojíme – kupujeme alarmy, pistole, pepřové spreje, …
Společenské: Sociální – pocit sounáležitosti, láska, potřebujeme být přijímání takoví jací jsme. Máme potřebu milovat a být milováni. Pokud tato potřeba není naplněna, pociťujeme osamělost, sociální úzkost a depresi.
Individuální: Uznání a seberealizace – někteří je ani nemají, stačí jim základní potřeba – sedne k TV, koupí pivo, dívá se na seriály. Uznání – děláme to kvůli někomu jinému, aby si nás vážil (vzdělávání, cvičení, kupování prestižních věcí). Seberealizace – nejvyšší úroveň potřeby – děláme to jen pro sebe

Požadavek: konkretizovaná potřeba – Mám hlad = potřeba, něco sním = požadavek
Poptávka: Požadavek obohacený o peníze a čas. Po jídle vytvoříme poptávku
Směna: Beru jídlo
Transakce: Platím

Potřeba se dá vyvolat reklamou a médii
Požadavek se vytváří např. módními trendy
Poptávka na základě vizuálních vjemů
Nabídka vytváří celý marketingový mix – nejen produkt, ale i cena
Směnu nám umožňují výrobci, např. i prostřednictvím úvěrů
Transakce může být ulehčena např. tím, že nám zboží dovezou domů

Na základě tržního cyklu (viz. Obrázek v ‘7. Trh jako psychologický prostor‘) se vytváří tzv. nákupní chování. Jedno z těch nákupních chování je tzv. chování racionální.
Racionální chování by bylo nejlepší, znamenalo by, že zvážím potřebu – požadavky (mám na to peníze?) – jestli mi stojí za to chodit pro to … racionálně projdu všechny části rozhodovacího procesu a pak se rozhodnu.
Zvyklostní chování – v nás vznikne potřeba a my už víme, co koupíme. Čím je člověk starší, tím má vyšší míru zvyklostního chování. Vím, co si už koupím za sýr, pití … např. kuřáci mají zvyklostní chování - u trafiky nepřemýšlí, jestli a co koupit, ale rovnou koupí.
Impulzivní kupní chování – na tom je postavený celý supermarket, nikdo nás nepřemlouvá ať kupujeme, ale je tam tolik podnětů, že nás to přiměje samo. Např. málo lidí projde celý supermarket, aby koupili jen chleba.

Jaký typ nákupního chování je pro podnik nejlepší?
Záleží na tom, o jaký podnik se jedná (!!!). V případě, že je zaveden dlouho na trhu se známou značkou – zvyklostní. V případě, že přijde s novinkou, substitutem, dobrým produktem – racionální. Když přijde se zbožím naprosto zbytečným (zbytné zboží – jojo), tak impulzivní.

Přednáška 16. 2. 2011
Pojetí marketingu
Marketing můžeme chápat jako
1. Podnikatelskou filozofii
- Souhrn názorů / metod / technik / kroků, jak uspět v konkrétních podmínkách trhu
2. Proces -> Funkce firmy“

Poznámka

Vysoká škola báňská - TU Ostrava.
Práce obsahuje několik tabulek a množství fotografií slidů z přednášek, na nichž jsou zachycena různá schémata a grafy. Rozsah čistého textu je cca 45 stran.
Text je psán převážně formou odrážek, klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21756
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse