Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Marketing - přednášky VOŠ

Marketing - přednášky VOŠ

Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je souborem 18 vypracovaných přednášek z 1. semestru na VOŠ. Zabývá se zákazníkem, charakterizuje samotný marketing, okolí podniku, segmentaci trhu i chování spotřebitele a faktory ovlivňující toto chování. Popisuje proces rozhodování při koupi, alternativy v procesu rozhodování, produkt a životní cyklus produktu. Vyjadřuje se ke struktuře komplexního a totálního výrobku. Vztahuje ABC analýzu v aplikaci na konkrétní případ. Uvádí Bostonskou matici. Zaměřuje se na cenu, cenové efekty, určování ceny, slevy a srážky i tvorbu cen.

Obsah

1.
Spokojený zákazník - živitel každé firmy
1.1.
Naslouchejte zákazníkovi
1.2.
Filozofie úspěšného podnikání v tržním hospodářství
1.3.
Jak vnímá kvalitu firmy zákazník
1.4.
Proč si zákazníci nestěžují
1.5.
Proces rozvoje zákazníka
1.6.
Proč lidé nakupují
2.
Marketing – definice, základní podnikatelské koncepce a jejich využití
2.1.
Podnikatelské koncepce
3.
Okolí podniku – mikro a makroprostředí, SWOT analýza
4.
Segmentace trhu, zákazník a jeho vývoj, trh organizovaných kupců
4.1.
Segment trhu a jeho fáze
5.
Chování spotřebitele podle modelu odezvy na podněty marketingu
6.
Faktory ovlivňující chování spotřebitele
7.
Proces rozhodování při koupi a jeho fáze, význam rozboru pro marketing
7.1.
Rozpoznání problému
7.2.
Shromažďování informací
7.3.
Hodnocení alternativ
7.4.
Rozhodnutí o koupi, chování po koupi
7.5.
Význam rozboru rozhodování pro marketing
7.6.
Další vlivy na nákupní chování
8.
Hodnocení alternativ v procesu rozhodování
9.
Produkt – klasifikace, výrobní sortiment a řada, vlastnosti produktu, značka, obal
9.1.
Výrobková politika
10.
Životní cyklus produktu, odchylky v životní cyklu, cíle marketingu v jednotlivých obdobích
10.1.
Odchylky v životním cyklu výrobků
11.
Struktura komplexního a totálního výrobku, budování pozice a konkurenční schopnosti výrobku (ABC analýza, Paretova křivka)
11.1.
Komplexní a totální výrobek
11.2.
Potřeba vyváženého portfolia
12.
ABC analýza v aplikaci na konkrétní případ
13.
Bostonská matice (portfoliová matice – podíl, BCG analýza)
14.
Cena, faktory ovlivňující výši ceny
14.1.
Faktory ovlivňující výši ceny - externí
14.2.
Faktory ovlivňující výši ceny - interní
15.
Cena, strategie a metody tvorby cen
15.1.
Porovnání ceny s ostatními nástroji marketingového mixu
15.2.
Metody cenové tvorby
15.3.
Proces stanovení cen
15.4.
Cenové strategie z hlediska životního cyklu výrobku
15.5.
Determinanty pro tvorbu cen
16.
Ceny, druhy slev a srážek, diskriminační a propagační určování cen
16.1.
Slevy a srážky
16.2.
Propagační určování cen
16.3.
Diskriminační určování cen
17.
Ceny, bod zvratu, výpočet, znázornění
18.
Cena, elasticita poptávky, cenové efekty, velikost a vývoj tržní poptávky a ceny
18.1.
Cenové efekty
18.2.
Velikost a vývoj tržní poptávky a ceny
18.3.
Elasticita poptávky a její typy

Úryvek

"18) Cena, elasticita poptávky, cenové efekty, velikost a vývoj tržní poptávky a ceny

- Cena:
a. Vyjádření hodnoty zboží, zpravidla v penězích ale někdy i tzv.barter
b. Porovnání ceny s ostatními nástroji market.mixu:
i. Vyjadřuje hodnotu výrobku pro zákazníka
ii. Je nejdůležitějším činitelem ovlivňujícím poptávku
iii. Vytváří příjmy podniku
iv. Její stanovení je klíčovým rozhodnutím které ovlivňuje další život podniku
v. Z hlediska času představuje nejpružnější proměnnou

- Cenové efekty
o Substituční efekt
 Čím vyšší je zastupitelnost daného zboží jeho náhradou tím vyšší je obvykle cenová pružnost poptávky
o Veblenův efekt
 Luxusní zboží, vyšší úroveň ceny znamená vyšší pozitivní efekt
o Guttenbergerův efekt
 U výprodeje
o Spekulační efekt
 Kupující nemusí reagovat na změny současně, ale očekává budoucí změny
o Atraktivní efekt
 Zákazníci neporovnávají pouze ceny určitého zboží ale také ceny ostatního zboží konkurence

- Velikost a vývoj tržní poptávky a ceny
o Tržní poptávka
 Je to celkový obejm který b ymohl být zákazníky koupen v určité geografické oblasti za určité časové období, v určitém marketingovém prostředí a za působení určitého marketingového programu
 Produkt
• Jakákoliv nabídka která je určena trhu za účelem uspokojení zákazníkových potřeb
 Celkový objem
• Musíme jasně uvést v jakých jednotkách se poptávka měří
 Marketingové prostředí
• Všechny faktory makro a mikro prostředí včetně odhadu změn
 Marketingový program
• Program postavený na market.mixu (4 P – produkt, cena, distribuce, Propagace)"

Poznámka

Psáno heslovitě. Otázky jsou vypracovány velmi stručně a kuse. Práce obsahuje tabulky. Čistý text tvoří cca 16 stran. V textu se objevují překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12735
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse