Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Marketing - přednášky, podklad pro maturitu

Marketing - přednášky, podklad pro maturitu

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce přehledně shrnuje základní znalosti z oblasti marketingu. Je psána formou poznámek. Rozsah každé z otázek jsou zhruba 2 strany.

Obsah

1.
Základní pojmy
2.
Historie marketingu - podnikatelské koncepce
3.
Marketingové prostředí - mikro a makro prostředí
4.
Marketingové strategické plánování
5.
Marketingový výzkum
6.
Konkurence
7.
Segmentace trhu
8.
Chování kupujících
9.
Marketingový mix
10.
Výrobek a jeho životní cyklus
11.
Cena
12.
Propagace/komunikace
13.
Distribuce

Úryvek

“3 MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ

V zásadě lze proto marketingové prostředí rozdělit na dvě části, tj. na marketingové makroprostředí a marketingové mikroprostředí.

1) Marketingové mikroprostředí podniku
a) Zaměstnanci
Významnou součástí vnitřního prostředí každého podniku jsou pochopitelně jeho zaměstnanci. V každé organizaci, v každé obchodní společnosti, v každém podniku se vyskytuje několik základních skupin pracovníků, kteří na sebe vzájemně působí, kteří lépe či hůře spolupracují a kteří také komunikují s lidmi existujícími mimo tuto organizaci.

Zaměstnanci tvoří rozsáhlou skupinu, neboť zahrnují jak současné, tak minulé a dokonce i budoucí pracovníky, které představuje veřejnost a patří sem studenti, učni, zahraniční přistěhovalci, uchazeči o práci apod.

b) Lidé mimo podnik
Do této skupiny patří partneři, veřejnost a konkurenti. Žádná z těchto skupin pochopitelně není homogenní a zahrnuje celou řadu různých a různorodých subjektů.

První - partneři - zahrnuje všechny jedince a organizace, kteří podniku dodávají vstupy, zprostředkovávají jeho kontakty s vnějším prostředím a zajišťují jeho odbyt. Patří k nim:
- dodavatelé, kteří zajišťují přísun všeho, co je k činnosti podniku zapotřebí (suroviny, polotovary, služby, peněžní prostředky apod.).
- zprostředkovatelé, kteří zahrnují obchodní a finanční zprostředkovatele, skladovací a přepravní firmy, agentury marketingových služeb.

Druhá skupina - veřejnost - má několik podskupin, jako například:
- vládní instituce (armáda, školství, zdravotnictví, legislativa apod.),
- hromadné sdělovací prostředky (tisk, rozhlas, televize, internetové servery atd.),
- neziskové organizace (charitativní organizace, nadace, církve apod.),
- zájmové a nátlakové skupiny (ochránci lidských práv, ochránci práv zvířat, odpůrci globalizace, ekologičtí aktivisté apod.),
- místní veřejnost (lidé žijící v bezprostředním okolí podniku, avšak bez pracovněprávního vztahu k němu),
- obecná veřejnost (lidé žijící v teritoriu, na něm podnik trvale funguje), včetně zahraničních trhů, kde se opět setkáváme se všemi předchozími čtyřmi případy, tentokrát se však navíc vyskytují v cizím prostředí.

c) Konkurenti
Zcela specifickou skupinu tvoří konkurenti, za ně považujeme všechny subjekty, které na trhu nabízejí stejné nebo substituční produkty.
2) Marketingové makroprostředí
Marketingové makroprostředí se stává z šesti skupin faktorů, které firmu ovlivňují zvenčí
a přímo i nepřímo (zprostředkovaně) působí na všechny její aktivity. Na tyto faktory nemá firma prakticky vůbec žádný vliv, nemůže je žádným způsobem kontrolovat, a proto se o nich hovoří jako o faktorech nekontrolovatelných, determinujících. Patří k nim:

a) demografické prostředí s takovými závažnými jevy, jako je růst populace, migrace obyvatelstva, vývoj porodnosti, stárnutí obyvatelstva, úmrtnost, úroveň vzdělanosti, zaměstnanost a změny v rodině, obzvláště dynamickou proměnou role žen.

b) ekonomické prostředí, pro ně jsou v současnosti typické jevy, jako je vysoká míra inflace, směnné kurzy, recese, nezaměstnanost, zejména u mladé generace.

c) přírodní prostředí s takovými ekologickými problémy, jaké představují znečištění vody (toků, jezer i moří), ovzduší, zejména ve spojitosti s ozónem, nedostatek surovin a s jejich těžbou spojená devastace životního prostředí, rostoucí náklady na energii (výstavba, provoz a hlavně ukončení životnosti jaderných elektráren).

d) technologické prostředí, charakterizující úroveň technického rozvoje se stále se zrychlujícím tempem inovací, se zkracováním inovačního cyklu a s tím související životností produktů.

e) politické prostředí s takovými faktory, jako jsou zákony (legislativa) jak na ochranu investora (podnikatele), tak i na ochranu spotřebitele, činnost vládních institucí (agentur), skupin veřejného zájmu, nevládních organizací a politických stran.

f) kulturní prostředí, které přes veškerou homogenizaci, jenž s sebou přinesly zejména hromadné sdělovací prostředky, si i nadále uchovává řadu tradičních a dodnes silně působících hodnot a místních specifik (jazykových, náboženských), projevujících se v množství odlišných subkultur."

Poznámka

Obsahuje grafy a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12697
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse