Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Marketing v cestovním ruchu - přednášky

Marketing v cestovním ruchu - přednášky

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované přednášky z předmětu Marketing v cestovním ruchu na OPF SLU. V práci jsou představeny základní pojmy a jejich základní provázanost.

Obsah

1.
Historie a pojem CR
2.
Předpoklady vzniku CR
a) Příčiny vzniku
b) Základní podmínky rozvoje CR
3.
Struktura systému CR
a) Organizační a právní podmínky podnikání v CR
b) Legislativa
c) Podniky CR
4.
Trh CR
a) Specifické rysy trhu CR
b) Primární nabídka
c) Sekundární nabídka
5.
Služby CR
a) Zvláštnosti služeb CR
b) Požadavky na služby CR
6.
Pracovník oboru CR
7.
Marketing v CR
a) Vývojové etapy marketingu průmyslových odvětví
b) Stěžejní principy marketingu CR
c) 6 obecných specifik
d) 6 souvisejících specifik
e) Typické přístupy k marketingu CR
f) Charakteristika systému CR
8.
Marketingový systém CR
a) Základy systému
b) Marketingový systém CR
c) Aktuální zásady marketingu
9.
Plánování
a) Marketingový plán
b) Tvorba marketingového plánu
c) Požadavky na mtg. Cíle
d) Mtg. Plán musí být
e) výhody mtg. Plánu
10.
Obsah marketingového plánu
a) Principiální marketingový plán
b) Realizační marketingový plán
11.
Marketingový mix
a) 8 P
b) Rozhodnutí o mixu
c) Mtg. Mix výrobek/služba
d) Životní cyklus výrobku
e) Charakteristické znaky
f) Produkt musí být
g) Image a kvalita
h) Produkt se skláda
i) Komponenty mixu výrobek/služba
12.
Marketingový mix
a) People
b) Personální charakteristiky
c) Řízení
d) Kontrola personálů
e) Mtg. Plán by měl specifikovat
13.
Tvoření packagu a programování
a) Výhody package pro zákazníka
b) Výhody package pro organizace
c) Úloha package programů
d) Kategorie packagu
e) Klasifikace package
f) Tvorba úspěšného package
g) Zhotovení cen package
h) Druhy programů
i) Vzájemný vztah mezi tvořením package a programováním
14.
Partnership
a) Place -Místo
b) Dodavatelé služeb CR
15.
Distribuce
a) Distribuční mix
b) Úkoly a výhody nepřímé distribuce
16.
Komercionalizace v CR
a) Kanály distribuce
b) Řízení distribučních cest
c) Vzájemný vztah výrobce a zprostředkovatele
d) Přeměna distributorů na obchodní partnery
e) Hodnocení členů distribuční cesty
f) Distribuční konflikt
g) Řízení distribučních konfliktů
17.
Price - cena
a) Dvojí úloha ceny
b) Elasticita poptávky
c) Tvorba ceny
d) Faktory ovlivňující ceny
e) Nevýhody
f) Vědecké přístupy
g) Hubartův vzorec
h) Kritéria cenových slev
18.
Marketingová komunikace a propagační mix
a) Market. Komunikační proces
b) Základní zdroje šumu
c) Nákupní proces zákazníka
d) Reklama
e) Osobní prodej
f) Podpora prodeje
g) Interní reklama
19.
Faktory volivňující propagační mix
a) Reklama

Úryvek

"Marketingový mix

PRODUKT
PEOPLE
PRICE
PLACE
PROMOTION
PACKAGING
PROGRAMING
PARTNERSHIP

People
- zaměstnanci, zákazníci, veřejnost
- síla pozitivního nebo naopak negativního vlivu, který mají lidé na obrat nebo naopak zisk organizace
- FRONT – LINE zaměstnanci mají nezastupitelnou úlohu, vytváří nebo ničí zážitky klienta
- Nízkou úroveň poskytovaných služeb nemůže nic kompenzovat
- Lidskou dimenzi lze obtížně standardizovat a kontrolovat
- Pozitivní vztah mezi zaměstnancem a zákazníkem – jen spokojený zákazník se vrací
- Pozitivní ústní reklama

Personální charakteristiky
- výrazné schopnosti dobrých vztahů k ostatním lidem
- flexibilní chování
- schopnost vcítit se do myšlení a pocitů jiných
- postoje a názory zaměstnanců
- chování zaměstnanců – přesná pravidla pro chování, speciální jazyk
- vztahy mezi zaměstnanci
- znalost služby
- vzhled zaměstnanců – uniformy, vystupování, zásady, oblékání

Řízení
- kladem přípravy zaměstnanců je výcvik
- udržování vysoce motivovaných a na služby orientovaných zaměstnanců
- stálý a pravidelný kontakt se zam.
- Časté pochvaly a ocenění
- Stanovení jasných cílů a činností
- Možnosti postupu, odborného růstu
- Jasná představa o tom, co typický zákazník očekává od služeb, které organizace poskytuje
- Periodická kontrola celkové kvality služeb

Společnost, která věnuje zvýšenou pozornost svým zaměstnancům obvykle prosperuje nejlépe

Kontrola personálů
- zavádění norem chování personálu
- vytváření hodnotících systémů
a) systém závislý na prodeji
b) systém stížností
c) systém návrhů
d) auditní návštěvy
- průzkum spokojenosti zákazníka

Mtg. Plán by měl specifikovat

- změny a zlepšení uniforem zaměstnanců
- řád zaměstnanců a managementu
- programy odměňování a oceňování zam.
- Výcvikové programy prodeje a vztahu se zákazníky
- Orientační program o cílech a činnostech
- Mechanismus komunikace hodnocení a výsledků a pokroku mtg. Plánu.

Tvoření packagu a programování

Package – kombinace a zahrnutí souvisejících nebo komplementárních služeb v oblasti CR pod jednou cenou

Výhody package pro zákazníka
- větší pohodlí
- větší hospodárnost
- možnost plánovat prostředky na cesty
- zajištění trvalé kvality
- uspokojování specializovaných zájmů
- nová dimenze cestování a stravování mimo dům

Výhody package pro organizace
- zvyšování poptávky v době mimo sezóny
- zvýšení přitažlivosti pro specifické cílové trhy
- atraktivnost pro nové cílové trhy
- snažší předvídání vývoje podnikání a zlepšení efektivnosti
- využívání komplementárních zařízení, atraktivit a společenských událostí
- možnosti flexibilního využití nových tržních trendů
- stimulace opakovaného a častějšího využívání
- zvýšení tržby na jednoho zákazníka a prodloužení délky pobytu
- vztahy s veřejností a hodnota publicity jednotlivých package
- rostoucí spokojenost zákazníka"

Poznámka

Psané v poznámkách.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9210
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse