Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marketing v neziskové organizaci

Marketing v neziskové organizaci

Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Tento text se zabývá specifickými znaky, prostředím a fungováním marketingu v neziskové organizaci. Nejprve charakterizuje dané prostředí a poté se věnuje jednotlivým krokům marketingového plánování a marketingovému výzkumu jako jeho východisku. Zaměřuje se na poskytované služby, cenovou politiku, životní cyklus produktu a práci s lidmi (jako stěžejní pro neziskové organizace). Popisuje také nástroje, jakými lze provádět kontrolu plnění marketingového plánu, i důvody, které mají ke kontrole vést.

Obsah

1.
Východiska a znaky marketingu neziskových organizací (no)
1.1
Specifika
1.1.1
Ekonomická
1.1.2
Sociální
1.1.3
Legislativní
2.
Marketingové plánování
3.
Marketingový výzkum (mv)
3.1
Jednotlivé kroky MV
4.
Produkt (výrobky, služby)
4.1
Hmotné
4.2
Nehmotné
4.2.1
Znaky nehmotných produktů
4.3
Výběr produktu
4.4
Matice produkt/trh
4.5
Rozvoj produktu
4.6
Rozvoj trhu
4.7
Diverzifikace
4.8
Analýza životního cyklu produktu
4.9
Cena
4.9.1
Faktory ovlivňující cenovou politiku NO
4.10
Komunikace
4.10.1
Komunikační mix
4.10.2
Lidské zdroje
4.10.3
Interní marketing
4.11
Služba zákazníkovi
4.11.1
Služby předběžné
4.11.2
Služby průběžné
4.11.3
Služby následné
5.
Kontrola plnění marketingového plánu
5.1
Důvody ke kontrole marketingového plánu
5.2
Ukazatele a nástroje marketingové kontroly
5.2.1
Ekonomické ukazatele
5.2.2
Psychografické ukazatele
5.3
Analýza prodeje
5.4
Analýza trhového podílu
5.5
Náklady na marketing
5.6
Hodnocení image
5.7
Postoje zákazníků
5.8
Marketingový audit
5.9
Hodnocení marketingové efektivnosti

Úryvek

„ Analýza prodeje – porovnává se skutečně dosažený prodej s původně stanoveným. Vhodnými ukazateli může být prodej, návštěvnost atd.
Analýza trhového podílu – ukazuje zda NO v porovnání s konkurencí ztrácí nebo získává. Využívá se pokud je konkurence důležitým prvkem marketingového prostředí
Náklady na marketing – např. univerzitu zajímá počet a kvalita přihlášených studentů ve vztahu k nákladům na reklamní kampaň.

Hodnocení image – pokus zjistit, jak organizaci a její produkty přijímá veřejnost. Lze zjišťovat pomocí marketingového výzkumu zahrnující postoje vyjádřené v různých anketách a dotaznících.
Postoje zákazníků – postoj znamená poměrně stálé hodnocení, pocity a vztah k určitému objektu nebo myšlence. NO působí buď negativně nebo pozitivně → to se pak odráží v hodnocení organizace. Hodnotí se ve vztahu k potřebám a zkušenostem zákazníka. K hodnocení lze využít některých marketingových metod ( Lickartova stupnice, schématický diferenciál, stupnice přikládaného významu, známkovací stupnice atd.)

Hlavním nástrojem je marketingový audit.

Marketingový audit je komplexní, systematické, nezávislé a periodické zkoumání marketingového prostředí, cílů, strategií a aktivit organizace s cílem určit problémové oblasti a marketingové příležitosti a doporučit plán opatření na zlepšení marketingových výsledků.

Předmětem marketingové auditu jsou:

- analýza prostředí: faktory politické, ekonomické, sociální, technologické, finanční, právní, regulační, náboženské a globální
- analýza konkurence: hlavní konkurenti, jejich cíle a záměry, trhový podíl, růst a kvalita služeb, činnosti a zdroje, strategie marketingového mixu
- analýza trhu: velikost, růst, zákaznické segmenty, zákaznické potřeby, zprostředkovatelé
- analýza organizace: cíle, záměry, trhový poddíl, růst, kvalita služeb, umístění, činnosti, zdroje, strategie marketingové mixu
- další oblasti podle konkrétného zájmu organizace

Dalším nástrojem je hodnocení marketingové efektivnosti. Efektivní je organizace, která poskytuje svým zákazníkům správný produkt na správném místě, ve správném čase a za správnou cenu.
Efektivnost NO vyžaduje koordinovaný přístup, kulturu a image. To se týká především jednotného přístupu zaměstnanců k zákazníkům a to na základě vnitřní komunikace a vnitřního marketingu. Dobře vedená NO dokáže uspokojit jak zaměstnance tak i zákazníky. Znamená to, že dobře připravuje a motivuje své zaměstnance.“

Poznámka

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta.
Obsahuje tabulky a graf. Čistý text dosahuje cca 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18858
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse