Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Marketing ve veřejném sektoru - přednášky

Marketing ve veřejném sektoru - přednášky

Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce je souborem zápisků z přednášek z marketingu. Podává přehled o obecných pojmech z marketingu a z marketingového mixu. Dále autor objasňuje kroky marketingového plánu a výzkumu, načež následuje popis jeho výsledků. Pozornost na závěr je věnována teorii komunikačního procesu.

Obsah

1.
Úvod do marketingu
1.1
Definice
1.2
Vývoj názorů
2.
Marketingový mix
2.1
Produkt
2.2
Místo
2.3
Cena
2.4
Distribuce
3.
Analýzy
3.1
SWOT
3.2
PEST
3.3
Porterova analýza pěti konkurenčních sil
4.
Tržní segmentace
4.1
Určení strategie
4.2
Realizace strategie
5.
Marketingový plán - jeho sestavení
6.
Marketingový výzkum
6.1
Etapy
6.2
Zdroje dat
6.3
Přesnost a spolehlivost úsudků
6.4
Význam informace
7.
Marketingové vyhodnocení
8.
Teorie komunikačního procesu

Úryvek

"Teorie komunikačního procesu
Základní pojmy:
Komunikace bývá chápána jako výměna informací.
Partneři komunikace – ten, kdo sděluje + ten, kdo sdělení přijímá.
Kód – transformace do podoby pro přenos zprávy, dat aj. např. jazyk, ale i dopravní značení.
Komunikační šumy – vlivy, které negativně ovlivňují kvalitu komunikace
Zpětná vazba – umožňuje propojení mezi sdělujícím a příjemcem (výměnou informací) i kontrolu vnímání informací.
Obecné zásady úspěšné komunikace:
- chceme li komunikovat , musí být s kým
- komunikace má být obousměrná a symetrická
- umění sdělovat i umění naslouchat
Druhy komunikace:
- verbální (věty, jazyk)
- neverbální (řeč těla: mimika, gestikulace, hlas,vzdálenost)
- činy, skutky
Roviny naslouchání:
- naslouchání ušima, očima, srdcem (uvědomujeme si další, hlubší souvislosti sdělení)
Filtrování sdělení: odlišit prázdná slova od podstaty sdělení
Komunikace je prostředkem, jak získat druhé, aby dělali, co je třeba.
Formy komunikace:
1. Ustní komunikace
2. Písemná komunikace
3. Komunikace organizace jako celku:
- významná je komunikační centralizace a
- ukazatel tzv. komunikační centralizace útvaru
Komunikace s vnějším prostředím – PR (public relations: vztahy k veřejnosti)
Marketingová komunikace v pojetí Philipa Kotlera:
Marketingová komunikace jeden z důležitých pilířů marketingového mixu.
Jak komunikujeme s okolím, jak informujeme občany, jak se o nás lidé dozví, jaké jsou názory veřejnosti ?
Marketingový mix obsahuje způsoby komunikace:
1. reklama
2. podpora prodeje
3. public relations a publicita
4. osobní prodej
5. přímý marketing
6. nové formy: internetová komunikace, lobbying, sponzoring, různé prezentace
Komunikace se přitom uplatňuje jako proces, který zahrnuje prvky:
- odesílatel
- příjemce
- sdělení
- média
- kódování
- dekódování
- zpětná vazba
- šum
Postup účinné komunikace:
- stanovení cíle komunikace
- výběr příjemce sdělení
- sestavení sdělení
- výběr komunikačních cest
- výběr určitého komunikačního mixu
- vypracování rozpočtu
- způsob měření výsledků komunikace
- řízení a koordinace procesu komunikace"

Poznámka

Text je psán převážně v kusých heslech a odrážkách. Obecné informace autor často vysvětluje na příkladech. Práce obsahuje tabulky. Čistý text dosahuje cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19705
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse