Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Marketingová strategie firmy Tata Global Beverages Czech Republic

Marketingová strategie firmy Tata Global Beverages Czech Republic

Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Společnost Tata Global Beverages Czech Republic a.s., která je držitelem značky JEMČA, opakovaně dosahuje největšího podílu na objemu prodaných čajů v České republice. Dosahuje tržeb přes 300 milionů korun ročně a vyrábí více než 50 produktů. Zabalí každý rok přes 36 milionů krabiček čaje, což je přes 1,3 miliardy čajových sáčků.
Cílem tohoto projektu je definovat pro firmu Tata Global Beverages Czech Republic a.s. a značku JEMČA vhodný podnikatelský plán zaměřený na marketingovou strategii, jehož výsledem je návrh možností vedoucích ke zvýšení podílu na trhu.
Předpokladem pro nastavení realizovatelné strategie, která má potenciál dosáhnou požadovaného cíle, je provedení analýzy cílových skupin, analýz vnitřního a vnějšího prostředí propojených do SWOT matice s vymezením silných a slabých stránek uvnitř společnosti, příležitostí a hrozeb vně společnosti.

Obsah


Úvod 3
1
Marketingový audit 4
1.1
Druhy marketingových auditů 4
1.2
Fáze marketingového auditu 5
1.3
Otázky marketingového auditu 6
1.4
Složky marketingového auditu 7
1.5
Výsledek marketingového auditu 8
2
Závěr 9
4
Seznam použitých zdrojů 10
5
Seznam tabulek a příloh 11
6
Přílohy 12

Úryvek

"Realizace marketingových opatření musí podléhat dohledu a kontrole s cílem stanovit, jak by měly být jednotlivé cíle splněny, jaké problémy se vyskytly a jaká opatření je nutné přijmout do budoucnosti, aby došlo ke zvýšení marketingových výsledků firmy. Odpovědi na tyto otázky poskytuje marketingový controlling a audit. [4]
Marketingový audit představuje systematické a periodické přezkoumávání marketingového prostředí (trhy, konkurence, obchodní partneři apod.), cílů, strategií a aktivit společnosti. Urychlující se technický rozvoj, globalizace trhů, rostoucí dynamika konkurence jsou faktory, na které musí marketing reagovat. V souvislosti s těmito faktory je nutné poukázat na rostoucí koncentraci v oblasti distribuce spotřebního zboží na snížené délky cyklu tržní životnosti výrobků, na dopad digitalizace, na roztříštěnost trhů a na fakt, že výměna zboží je levnější než jeho oprava atd. [2]
Východiskem této situace je hledat způsoby, jak díky inovaci vytvořit nové trhy, jak objevovat nové potřeby zákazníků, nové možnosti použití stávajících produktů nebo nové skupiny zákazníků. [4]
1.1 Druhy marketingových auditů
Marketingové audity můžeme rozdělit do šesti skupin podle různých aspektů. Nejčastějším rozdělením je:
• audit marketingového prostředí: analyzuje hlavní síly vnějšího prostředí (demografické, ekonomické, ekologické, politické, sociální, technologické, legislativní) působící na podnik. Další složky tohoto auditu se zaměřují na trh, zákazníky, konkurenci, dodavatele a postoj veřejnosti;
• audit marketingové strategie: kontroluje, jak jsou cíle a strategie přizpůsobené vnějším podmínkám. To znamená, že hodnotí systém cílů marketingu a jejich správnou formulaci vzhledem ke zdrojům a možnostem;
• audit marketingové organizace: hodnotí, zdali je současná marketingová organizace vhodná pro zvolenou strategii, to znamená, že hodnotí schopnost marketingové organizace realizovat strategii po stránce její formální struktury, funkční efektivnosti a funkčních vztahů jednotlivých útvarů."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30363
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse