Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Marketingový mix - výpisky

Marketingový mix - výpisky

Kategorie: Marketingový mix

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přehledně popsané nástroje marketingového mixu vč. řady grafů a tabulek. V úvodu je vysvětlena podstata mixu, dále pak produkt - velmi podrobně rozpracovaný, cena - velmi podrobně komunikace - dost obecná a distribuce. Autorka doporučuje otevřít ve Word2003, aby nebyla porušena struktura textu.

Obsah

1.
Úvod do marketingového mixu
2.
Produkt jako prvek marketingového mixu
3.
Cyklus tržní životnosti výrobku (PLC)
4.
Vývoj nového výrobku
5.
Cena jako prvek markteingového mixu
6.
Marketingová komunikace
7.
Distribuce jako prvek marketingového mixu

Úryvek

1. Situační analýza
situační analýza vychází z marketingové analýzy, ale musí mít navíc:
• poptávka – z hlediska komunikačních zvyklostí toho daného trhu (co je v dané společnosti možné) + kulturní zvyklosti, používání slov, spotřební zvyklosti (je možné je komunikací ovlivňovat?), nákupní zvyklosti, individuální rozdíly mezi cílovými skupinami osob...
• cílové trhy – jde zde o segmentaci, co jsou cílové trhy pro náš produkt, co jsou cílové trhy pro naši komunikaci  následuje zacílení podle možností firmy (záleží na naší pozici)
• konkurence – její komunikační projevy, protože známe ceníky agentur, snadno zjistíme jaké jsou priority konkurenčních firem, do čeho dávají nejvíce peněz  lze z toho vydedukovat kam směřují, jejich strategie
• legislativa – omezuje nás a determinuje (jak je možno citovat, ochrana osobních údajů...)
• vnitřní podmínky – zázemí uvnitř firmy, analýza by se měla týkat předešlé komunikace (jaké byly výsledky, zda je použitelná znovu v nových podmínkách) a také zdrojů (lidské, finanční, technické) – vystačí si firma sama, nebo si najme nějakou agenturu?
2. Určení cílů
definování cílových osob mk komunikace (nemusí být totožné s cílovými osobami marketingu)
určení cílů komunikace – definovat si, čeho chceme dosáhnout (zapamatování, vybavení...)
určení cílů prodeje
3. Rozpočet na komunikaci
a) přístup „shora dolů“
náhodná alokace, procento z tržeb, návratnost prostředků, podle konkurence, vše, co lze
b) přístup „zdola nahoru“
podle cílů a prací
4. Strategie komunikačního mixu
- každou cílovou osou je třea oslovit specifickou hierarchií prvků:
- reklama, podpora prodeje, public relation, osobní prodej, přímý marketing
- tj. určí se, který prvek bude tím nosným a podle toho se rozdělí peníze
kroky:
• namíchání
• dílčí cíle
• plánování médií
o analýza médií – dosah, frekvence, kvalita
o volba médií – tvorba média-mixu
o tvorba sdělení – obsah, forma, technické provedení
ukazatele pro analýzu médií:
 zásah (Rating) = velikost skupiny vystavené vlivu určitého média
 hrubý zásah (GRP, Group Rating Points) = průměrný počet kontaktů se sdělením (vč. opakovaných) na 100 členů cílové skupiny
 dosah (Reach) = část populace vystavené sdělení alespoň 1x v kampani
 efektivní dosah = kolik cílových osob pochopilo obsah sdělení
 frekvence = GRP/dosah tj. kolikrát je jedinec vystaven sdělení
 náklady na tisíc (CPT, CPM – Cost per Thousand, Cost per Miles – z latiny) = náklady)počet příjemců v tisících
• načasování
5. Koordinace a integrace
integrace mk komunikace do mk mixu (viz. širší pojetí komunikace)
zakódování sdělení, aby bylo konzistentní
6. Implementace
buď outsorcingem nebo vnitřními zdroji
7. Hodnocení efektivnosti marketingové komunikace
dle zvolených komunikačních cílů – dostala se info, líbila se, jak reagovali, zapamatovali si to???
dle zvolených prodejních cílů – jestli a jak komunikace přispěla k prodeji
Optimální postup tvorby marketingové komunikační strategie
Situační analýza  identifikace cílových osob  určení cílů mk kom.  volba strategie mk kom.  určení rozpočtu  koordinace mk. kom. mixu implementace  zhodnocení výsledků

Poznámka

Dobře zpracovan v poněkud nestandardním formátu. Doplněné o grafy a nákresy.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6523
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse