Název Goodness Staženo

Marketingový mix - výpisky

Jedná se o přehledně popsané nástroje marketingového mixu vč. řady grafů a tabulek. V úvodu je vysvětlena podstata mixu, dále pak produkt - velmi podr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

278x