Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Marketingový výzkum 2/2 – přednášky

Marketingový výzkum 2/2 – přednášky

Kategorie: Marketingový výzkum

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je druhou částí přednášek z marketingového výzkumu. Pojednává o experimentálních a kvalitativních metodách marketingového výzkumu. Uvádí problematiku zpracování a analýzy údajů. Sleduje interpretaci a prezentaci výsledků výzkumu. Zaměřuje se na výzkum trhu. Podrobně se věnuje výrobkovému výzkumu a výzkumu propagace. Předkládá téma řízení marketingového výzkumu. Zamýšlí se nad etickými aspekty provádění marketingového výzkumu. První část naleznete zde.

Obsah

1.
Metody experimentální
1.1.
Typy experimentů
1.2.
Faktory ohrožující validitu experimentů
1.3.
Omezení experimentů
2.
Kvalitativní metody
2.1.
Individuální hloubkový rozhovor
2.2.
Skupinový rozhovor
2.3.
Projekční techniky
2.3.1.
Test slovní asociace
2.3.2.
Test dokončování vět
2.3.3.
Test interpretace obrázků
2.3.4.
Technika třetí osoby
2.3.5.
Hraní rolí
2.4.
Omezení kvalitativních metod
3.
Zpracování a analýza údajů
3.1.
Zpracování údajů
3.1.1.
Úprava údajů
3.1.2.
Klasifikace údajů
3.1.3.
Kódování údajů
3.1.4.
Sestavení tabulek a grafů
3.2.
Analýza údajů
4.
Interpretace a prezentace výsledků výzkumu
4.1.
Interpretace výsledků analýzy
4.2.
Prezentace výsledků výzkumu
5.
Výzkum trhu
5.1.
Definování trhu
5.2.
Segmentace trhu
5.3.
Charakteristika trhu
5.4.
Prognózování vývoje na trhu
5.5.
Horizont prognózy
5.6.
Podrobnost prognózy
5.7.
Metody prognózování
5.7.1.
Kvalitativní metody
5.7.2.
Metody extrapolace
5.7.3.
Kauzální modely
5.8.
Revize prognóz
6.
Výrobkový výzkum
6.1.
Fáze výzkumu nových výrobků
6.1.1.
Generování idejí nových výrobků
6.1.2.
Filtrování idejí
6.1.3.
Testování koncepce výrobku
6.1.4.
Odhad možné prodejnosti výrobku
6.1.5.
Technické - funkční testy, spotřebitelské testy, výrobkový test
6.2.
Pravidla výrobkových testů
6.3.
Možné formy výrobkového testu
7.
Výzkum propagace
7.1.
Výzkum propagačních médií
7.2.
Účinnost výzkumu propagace
7.3.
Výzkum komunikačního účinku propagace
7.4.
Výzkum účinku propagace na prodej
8.
Řízení marketingového výzkumu
8.1.
Hlavní úkoly marketingového výzkumu
8.2.
Spolupráce mezi zadavatelem výzkumu z oblasti managementu a marketingovým výzkumem
8.3.
Spolupráce marketingového výzkumu s marketingovými agenturami
9.
Etické aspekty provádění marketingového výzkumu
9.1.
Etické problémy vztahu marketingového výzkumu k respondentům
9.2.
Etické problémy vztahu marketingového výzkumu k zadavatelům
9.3.
Etické problémy vztahu zadavatelů k marketingovému výzkumu

Úryvek

"Etické aspekty provádění marketingového výzkumu

Výzkumy mají být prováděny tak, aby se zachovala důvěra veřejnosti, uživatele výzkumu i jeho zadavatele.

Etické kodexy profesionálních asociací, autokontrola členů asociace.

Etické problémy vztahu marketingového výzkumu k respondentům

Zachovat anonymitu respondentů. pokud tak bylo dohodnuto

Účastníci výzkumu by měli mít:
- právo volby, zda se výzkumu zúčastní
- právo na bezpečí (anonymita, ochrana před fyzickou nebo psychickou zátěží)
- právo být informován o všech aspektech výzkumu (ne pokud by došlo k ovlivnění výzkumu)
- právo na soukromí nebo minimální vpád od soukromí

Etické problémy vztahu marketingového výzkumu k zadavatelům
Výsledky jsou výlučným vlastnictvím zadavatele

Neprezentovat větší přesnost výsledků, než jaká ve skutečnosti je

Neetické je doporučovat zadavateli projekt, jehož realizace není ospravedlnitelná (upozornit, že taková realizace by byla plýtváním)

Etické problémy vztahu zadavatelů k marketingovému výzkumu
Uživatelé výzkumu nesmí rozšiřovat takové závěry z výzkumu, které by neodpovídaly zjištěným údajům nabo nebyly doloženy. Častá desinterpretace výsledků v propagaci.

Neetické je vyžádat si od agentury obecně nedostupný projekt nebo koncepci výzkumu a realizaci zadat jiné agentuře nebo vlastnímu útvaru.

Neetické je i porušení slibu včasného přístupu k informacím.

Zadavatel musí závazně stanovit hranici možných nákladů, jinak plýtvání kapacitami pracovníků výzkumu."

Poznámka

Část 2/2. Jedná se o přednášky z VUT Brno na Fakultě managementu a ekonomiky ve Zlíně.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1403
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse