Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Marketingový výzkum – přednášky

Marketingový výzkum – přednášky

Kategorie: Marketingový výzkum

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je souborem přednášek z marketingového výzkumu. Věnuje se předmětu a typologii marketingového výzkumu a jeho procesu. Rozebírá sběr sekundárních údajů. Podrobně se zabývá metodami pozorování, metodami šetření a dotazníkem. Druhou závěrečnou část naleznete zde.

Obsah

1.
Předmět a typologie marketingového výzkumu
1.1.
Uskutečňované metody marketingového výzkumu
2.
Proces marketingového výzkumu
2.1.
Obecné kroky
2.2.1.
Definování řešeného problému
2.2.2.
Specifikace potřebných informací
2.2.3.
Identifikace zdrojů informací
2.2.4.
Stanovení metod sběru informací
2.2.5.
Vypracování projektu výzkumu
3.
Sběr sekundárních údajů
3.1.
Kroky systematického přístupu ke sběru sekundárního výzkumu
3.2.
Zdroje a využití sekundárních údajů
4.
Metody pozorování
4.1.
Typy pozorování
4.2.
Předmět a plán pozorování
4.3.
Čas pozorování
4.4.
Kategorizace faktů
4.5.
Záznam pozorování
4.6.
Využitelnost pozorování
5.
Metody šetření
5.1.
Typy šetření
5.2.
Záměrné výběry
5.3.
Pravděpodobnostní výběry
5.4.
Základna výběru
5.5.
Techniky náhodného výběru
5.6.
Stanovení rozsahu výběru a přesnosti odhadu
5.7.
Techniky šetření
5.7.1.
Písemné dotazování
5.7.2.
Osobní dotazování
5.7.3.
Telefonické dotazování
6.
Dotazník
6.1.
Stanovení údajů, které mají být zjištěny
6.2.
Stanovení procesu dotazování
6.3.
Hodnocení obsahu otázek
6.4.
Stanovení typu otázek
6.5.
Formulace otázek
6.6.
Struktura dotazníku
6.7.
Formální úprava dotazníku
6.8.
Pretest, korekce, konečný součet
6.9.
Měření postojů škálováním
6.9.1.
Grafická hodnotící škála
6.9.2.
Škála pořadí
6.9.3.
Škála párové komparace
6.9.4.
Škála konstantní sumy
6.9.5.
Specifické postojové škály (sémantický diferenciál, Likertova škála, Stapelova škála)
6.9.6.
Výběr postojových škál
6.10.
Zdroje chyb při aplikaci metod šetření
6.10.1.
Chyby v důsledku odmítnutí dotazování
6.10.2.
Stupeň pochopení otázky
6.10.3.
Schopnost a ochota respondenta odpovídat pravdivě
6.10.4.
Vyjadřovací schopnost respondenta
6.10.5.
Nedostatky dotazníku
6.10.6.
Registrační chyby, chyby při zpracování odpovědí, chyby způsobené tazateli

Úryvek

"Marketingový výzkum
1. Předmět a typologie marketingového výzkumu

Marketingový výzkum spočívá ve specifikaci, shromažďování, analýze a interpretaci informací, které umožňují:

1. porozumět trhu, na kterém firma podniká nebo se chystá podnikat
2. identifikovat problémy spojené s podnikáním na tomto trhu, identifikovat příležitosti, které se vyskytují nebo mohou vyskytnout
3. formulovat směry marketingové činnosti
4. kontrola - hodnocení výsledků

Možnosti marketingového výzkumu omezují:
1. možnosti metod a technik, které jsou při výzkumu aplikovány
2. působení času - především při sběru údajů
3. kvalifikace pracovníků výzkumu nebo respondentů
4. disponibilní finanční prostředky - rozsah i výběr metod výzkumu

Nejčastější formy marketigového výzkumu:

- výzkum trhu -rozsah, umístění a charakteristika trhu
- analýza trhu a prognózování jeho vývoje
- identifikace hlavních konkurentů, jejich charakteristik a záměrů

- výrobkový výzkum
- spotřebitelská akceptace existujících nebo nových výrobků /potřeby a požadavky spotřebitelů včetně hodnocení konkurenčních výrobků/

- výzkum propagace"

Poznámka

Část 1/2. Práce má heslovitý charakter. Jedná se o přednášky na VUT Brno, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1402
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse