Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Martin Luther a reformace

Martin Luther a reformace

Kategorie: Historie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve charakterizuje výchozí podmínky pro německou reformaci. Poté se věnuje Martinu Lutherovi, průběhu reformačních snah, které odstartoval. Popisuje selskou válku, jako přímý důsledek reformačních snah a nespokojenosti poddaných. Věnuje se dopadům Augsburského míru a Tridentského koncilu na utváření náboženství. V závěru je stručně naznačen vliv německé reformace na Evropu a zmíněno dělení křesťanů.

Obsah

1.
Německo v 16.století a předpoklady pro reformaci
2.
Martin Luther
3.
Reformace
4.
Selská válka
5.
Konec Selské války a Augsburský mír
6.
Tridenttský koncil
7.
Šíření reformace v Evropě

Úryvek

“ V. KONEC SELSKÉ VÁLKY A AUGBURSKÝ MÍR

Poslední ohlasy války se ozvaly roku 1534, povstáním řemeslníkům a městské chudiny ve vestfálském Munsteru. V čele posledního povstání stáli dva muži „ novokřtěnci “ - Jan Mathys , který požadoval nový křest všech obyvatel, vyhnání bohatých a zavedení společného vlastnictví a Jan z Leidenu. Zmocnili se města, biskup i šlechta byli z města vyhnáni a zřídila se společná správa. Také byla zavedena povinnost pracovat a sloužit u vojska.
Roku 1535 však byli oba vůdci poraženi a všichni novokřtěnci vyvražděni nebo upáleni.
Po šmakaldské válce v roce 1547, kde byli u Muhlberka poraženi protestanti, ale mocensky nezlomeni a vytvořila se proti císařská opozice, byl Karel V. nucen jednat.
A tak selská válka končí roku 1555 Augburským náboženským mírem, kde byla uznána rovnoprávnost s katolíky, a však svoboda vyznání se týkala jen šlechty a měst ; o náboženství v jednotlivých zemích říše rozhodoval kníže a poddaní se řídili vírou vrchnosti.

Další důsledky Augburského míru:

- monopolitní ideje katolické církve už nedosahují mezi lidmi takového rozsahu
- rozdělení říše na sever - reformní ( Sasko ) a jih - katolický ( Bavorsko )
- dočasné ustálení a vyrovnání poměrů, ale místo náboženské a politické jednoty říše bylo několik různých samostatných států a seskupení

S těmito důsledky však zklamaný panovník Karel V. nemohl být spokojen, a tak se vzdal španělského i říšského trůnu.


VI. TRIDENTSKÝ KONCIL

Ale ještě předtím než se Karel V. vzdal svého trůnu svolal do severoitalského Tridentu tridentský koncil ( 1545 - 1563 ) , kterým chtěl docílit dohody mezi katolíky a protestanty a pokusit se o obnovu poslání katolické církve. I když převažovala tendence proti radikálním reformacím katolické církve.
Na celou situaci měl samozřejmě velký vliv papež, jež se zasloužil o přijetí řady dogmat namířených proti reformaci. Podmínky pro přijetí těchto dogmat byly následující : upřesnění katolické věrouky, uznána nejvyšší autorita papeže, povinnost duchovního složit vyznání víry – credo = stvrzení pravověrnosti a také biskupské semináře pro výchovu kněží. Toto znamenalo důležitý přelom v dějinách katolické církve : dovršení vnitřní obnovy římské církve a usnesení koncilu v platnosti až do 20. století.
K propagaci byl využit nový umělecký styl nazývaný baroko."

Poznámka

Psáno převážně formou hesel, jen některé části jsou souvislým textem.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10863
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse