Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Matematika - maturitní otázky

Matematika - maturitní otázky

Kategorie: Matematika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovaný přehled maturitních témat z matematiky. V práci je uvedena jak teorie, tak vzorové výpočty, grafy a tabulky.

Obsah

1.
Funkce
2.
Exponenciální funkce
3.
Logaritmická funkce
4.
Kartézské a nulové grafy
5.
Derivace funkce
6.
Derivace funkce určená implicitně
7.
Monotónnost a derivace
8.
Maximum a minimum funkce
9.
Konvexnost a konkávnost
10.
Vyšetřování průběhu funkce
11.
Užití derivací
12.
Goniometrická funkce
13.
Goniometrické rovnice a nerovnice
14.
Trigonometrie
15.
Integrál
15.1
Integrační metody
16.
Kombinatorika
17.
Komplexní čísla
18.
Kuželosečky
19.
Limita funkce
20.
Spojitost funkce
21.
Logaritmické rovnice
22.
Exponenciální rovnice
23.
Posloupnosti
24.
Aritmetická posloupnost
25.
Geometrická posloupnost
26.
Nekonečná geometrická řada
27.
Nekonečná aritmetická řada
28.
Limita posloupnosti
29.
Pravděpodobnost
30.
Rovnice a nerovnice
31.
Kvadratické rovnice
32.
Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice
33.
Stereometrie – geometrie v prostoru
34.
Úlohy na aplikaci Pythagorovy a Euklidových vět
35.
Stejnolehlost

Úryvek

„Funkce

Definice: funkce je předpis dle kterého ke každému x z definičního oboru přiřazujeme jedno y.
- funkce se rovnají rovnají-li se jejich Df a stejnému x obě funkce přiřazují stejné y
- Df = množina všech přípustných hodnot x, určuje se u zlomku jmenovatel > 0, u log x, x>0
- Hf = obor hodnot - množina všech přípustných y

Vlastnosti:
Rostoucí Vx1,2 є Df platí: x1 < x2 pak f(x1) < f(x2)
Klesající Vx1,2 є Df platí: x1 < x2 pak f(x1) > f(x2)
Prostá Vx1,2 є Df platí: x1 ≠ x2 pak f(x1) ≠ f(x2) (k různým x různá y)
Sudá Vx1,2 є Df platí: - x є Df a f(- x) = f(x) souměrná dle osy y
Lichá Vx1,2 є Df platí: - x є Df a f(- x) = - f(x) souměrná dle počátku souřadnic

Zdola omezená Vx1,2 є Df =>F(x) ≥d
Shora omezená Vx1,2 є Df =>F(x) ≤ h
Maximum Vx1,2 є Df => f(x) ≤ f(a) (a=bod maxima)
Minimum Vx1,2 є Df => f(x) ≤ f(a) (a=bod minima)

Inverzní funkce
- funkce souměrná dle osy y = x
- početně: y = 3x - 10
x = 3y - 10
y = x + 10
--------
3
Lineární funkce
Definice: Každá funkce, která je dána předpisem y = ax + b
Graf: přímka
- graf zakreslíme, když si dosadíme body, nebo vypočítáme průsečíky s osami

Lineární lomená funkce
Definice: je dána předpisem ax + b
y = ----------
cx + d

1.) y = (x + 1)/(x+ 3) > (x + 1):(x+ 3) = 1 - 2/(x+3)
asymptoty: rovnoběžná s osou y: x = - d/c
rovnoběžná s osou x: y = a/c

Kvadratická funkce
Definice:každá funkce daná předpisem y = ax2 + bx + c
Graf: parabola“

Poznámka

Práce obsahuje výpočty, grafy, tabulky a další grafické prvky. Čistý text práce dosahuje cca 26 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3236
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse