Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Matematika - maturitní otázky

Matematika - maturitní otázky

Kategorie: Matematika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

1.
Základní poznatky z matematické logiky a teorie množin
Logické spojky. Kvantifikované výroky. Definice, věty. Množiny, vzahy mezi množinami, operace s nimi, číselné intervaly. Nejmenší dělitel a společný násobek.

2.
Matematické důkazy
Přím, nepřímý, důkaz sporem. Matematická indukce.

3.
Mocniny a odmocniny. Mocninné funkce
Mocniny s celočíselným exponentem. Mocninné funkce.

4.
Úpravy algebraických výrazů
Mnohočleny. Lomené výrazy. Dělení mnohočlenu mnohočlenem.

5.
Funkce a jejich základní vlastnosti

6.
Lineární a kvadratické fce

7.
Lineární fce, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
Rovnice. Nerovnice. Rovnice a nerovnice v součinovém tvaru. Absolutní hodnota.

8.
Kvadratické rovnice a nerovnice
Grafické řešení kvadratické rovnice.

9.
Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice

10.
Iracionální rovnice

11.
Komplexní čísla

12.
Řešení rovnic v oboru komplexních čísel
Kvadratické rovnice s diskriminantem menším než 0. Binomické rovnice.

13.
Rovnice s parametrem

14.
Soustavy rovnic a nerovnic
Soustavy lineárních rovnic o dvou a více neznámých, jejich grafické řešení. Soustavy lineární a kvadratické rovnice.

15.
Eponenciální a logaritmické rovnice
Grafy funkcí. Věty o logaritmech.

16.
Exponenciální rovnice a nerovnice

17.
Logaritmické rovnice a nerovnice

18.
Goniometrické funkce
Definice na pravoúhlém trojúhelníku. Definice na jednotkové kružnici. Základní úhly. Oblouková míra. Grafy funkcí.

19.
Vztahy mezi goniometrickými funkcemi

20.
Goniometrické rovnice a nerovnice
Základní goniometrické rovnice a nerovnice. Složitější goniometrické rovnice.

21.
Trigonometrie
Pravoúhlý trojúhelník. Obecný trojúhelník.

22.
Shodná zobrazení v rovině

23.
Podobnost, stejnolehlost

24.
Pythagorova věta. Euklidovy věty

25.
Rovinné útvary

26.
Nerotační tělesa

27.
Rotační tělesa

28.
Matice a determinanty
Operace s maticemi.

29.
Lineární algebra

30.
Vektory

31.
Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině

32.
Analytická geometrie lineárních útvarů v prostoru

33.
Polohové a metrické vztahy útvarů v rovině

34.
Polohové a metrické vztahy útvarů v prostoru

35.
Analytická geometrie kružnice a elipsy

36.
Analytická geometrie paraboly

37.
Analytická geometrie hyperboly

38.
Vzájemná poloha přímky a kuželosečky
Tečna kuželosečky v jejím bodě.

39.
Variace, permutace

40.
Kombinace
Vlastnosti kombinačních čísel. Pacalův trojúhelník. Binomická věta.

41.
Základy pravděpodobnosti.

42.
Základy statistiky
Charakteristiky polohy, variability.

43.
Aritmetická posloupnost

44.
Geometrická posloupnost
Její využití.

45.
Řady

46.
Limita, spojitost a derivace funkce

47.
Geometrický a fyzikální význam derivace

48.
Vyšetřování průběhu funkce
Monotónní fce. Extrémy funkce. Vyšetření průběhu. Globální extrémy.

49.
Primitivní funkce. Určitý integrál
Diferenciál fce. Neurčitý integrál. Základní integrál. Integrační metody. Výpočet určitého integrálu.

50.
Užití integrálního počtu k výpočtu obsahu rovinných obrazců a objemů rotačních těles.

Poznámka

Teorie k maturitě.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4125
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse