Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Matrimoniologie - studijní materiál

Matrimoniologie - studijní materiál

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vytvořený studijní materiál, který se věnuje sociologickému pohledu na manželství, problematice vědy a manželství. Popisuje také systém rodiny, případné problémy v rodině a manželství a možnosti jejich řešení.

Obsah

1.
Manželství
2.
Volba manželského partnera
a) Faktory ovlivňující volbu manžela
3.
Manželské soužití
4.
Složky manželského soužití
a) Instrumentální složky
b) Komunikace
c) Emoční a sexuální soužití (interakce)
5.
Vztahy s okolím
6.
Výboj manželství v čase
7.
Manželská psychologie a terapie
8.
Rodina
a) Vymezení pojmu
b) Význam rodiny
c) Vývoj a změny
d) Typy rodiny
9.
Struktura rodiny (Rodinný systém)
10.
Funkce rodiny
11.
Rodinná síť a podinná koncepce sociální skutečnosti
a) Rodinné vztahy
b) Rodina

Úryvek

" KOMUNIKACE
o je základem každého manželského vztahu, uplatňuje se ve všech jeho složkách.
o Dorozumívaní probíhá všemi smysly, každý pohyb je zdrojem nepřetržitého toku zpráv. Každá komunikace má svůj obsah a formu, která může mít věcný formální, ale i osobní a intimní charakter. Rozhodující vliv celková emocionální atmosféra mezi nimi, kterou je možno vyjádřit v dimenzi afiliance - hostilita.
o Problémy - mohou být způsobené
• rozdílem v tom co chceme sdělit a co ve skutečnosti sdělujeme
• možný různý výklad sdělení.
• názor, že za chybu musí byt někdo vinen a zpravidla je to ten druhý. Pro zkvalitnění komunikace je třeba otázku „kdo je vinen“ změnit v otázku „ co můžeme udělat pro zlepšení situace“.
• Zvláště problematická je komunikace v konfliktu je typická kathatymním zkreslením co slyšíme i to co říkáme, kdy každá strana konfliktu popíše tutéž událost úplně jinak a není to úmyslné je to jeden se symptomů opravdového konfliktu.
o Kvalitní komunikace - otevřená, autentická, jasná,
 sdělení by mělo mít vztah ke skutečnosti a měla by byt plynula.
 přijetí skutečnosti, že partner je jiný, než jsme my, a vyrovnání se s touto skutečnosti. Manžele by to měli pochopit a respektovat.
o Formální stránky dorozumívání
 Verbální komunikace je zařízena pro vedení na jednom jediném kanálu, a je tedy správná jedině tehdy, když jeden mluví a druhý naslouchá
 Formální stránka ma dvě dimenze
 časovou, která významná tím kdo o časových dimenzích rozhovoru rozhoduje,
 tematickou dimenzi, kde je významný formální moment, kdo rozhoduje o tématu rozhovoru a kdo má právo téma rozhovoru změnit.
 Komunikace může být asymetrická, kdy je jasné kdo komunikaci řídí nebo rovnocenná, ve které platí tzv. zdvořilostní pravidla. Ty jsou v podstatě dvě
 1. Soustředěně hlídáme, abychom v rozhovoru s manželským partnerem dodržovali symetrii vstupů do rozhovoru. Znamená to, že sami sebe ukázníme, abychom nikdy nezačínali rozhovor, když druhý nechce, a současně nedovolíme, aby druhý s námi hovořil, když my nechceme.
 2. Stejně soustředěně hledáme symetrii v tématické dimenzi párového rozhovoru.
 Důsledkem nedodržení formálních pravidel, že pravomoci rozhodovat nejeden z partneru jednostranně a obvykle parazitně ujme, což může vést až ke vzniku autoritativně despotické role jednoho s partnerů. Nejčastěji však dochází k tomu, že ve stavu nějaké neshody vstupují oba partneři do kanálu, který je strukturován jako střídavě jednosměrný, a nastává elementární komunikační střet
o Párové dorozumívání (rozhodování)
 Základní osou manželské komunikace je proces párového rozhodování.
 Zahrnuje - intraindividuální stadium rozhodování,
• stádium podávání návrhů řešení
• stádium dialogu. - měl být ukončen přijetím společně akceptovaného rozhodnutí
 instrumentální rozhodovaní - rozhodovaní o součinnosti v instrumentálních složkách
 komunikace slouží jako nástroj instrumentálního soužití.
 V rozhodovacím procesu může docházet k dvojímu druhu selhání:
- Selhání v organizaci součinnosti, to je v dohodě o tom, kdo a kdy má co udělat
- Selhání v dohodě o činnosti, kdy vznikne rozpor již v tom zda je nutné danou činnost vůbec vykonat."

Poznámka

Psané v heslech

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8942
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse