Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky na právo

Maturitní otázky na právo

Kategorie: Sociálně-právní škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se velmi přehledně a obsáhle věnuje veškerým maturitním okruhům z práva na sociálně právní škole. Každá z otázek mimo Evropského práva má rozsah zhruba 5 stran.

Obsah

1.
Právo a stát
2.
Ústavní právo
3.
Organizace a úkoly soudů, státního zastupitelství a advokacie
4.
Občanské právo
5.
Rodinné právo
6.
Obchodní právo
7.
Pracovní právo
8.
Státní správa v oblasti vnitřní bezpečnosti
9.
Správní řízení
10.
Trestní právo hmotné – obecná část
11.
Trestní právo procesní
12.
Přestupky
13.
Finanční právo
14.
Právo a počítač
15.
Evropské právo

Úryvek

“ Pojem státu
- obecně politická forma organizace společenského života na určitém území, která prostřednictvím právního řádu působí na společenské vztahy a zajišťuje základní podmínky existence společnosti
- má charakter právnické osoby
- je sám adresátem norem, které vytváří
- v právních vztazích vystupuje stát prostřednictvím státních orgánů a úředníků
Znaky státu
a) stání moc
- univerzální schopnost státu prosazovat na svém území obecnou vůli vyjádřenou v právním řádu včetně využití prostředků vynucení
b) suverenita státu
- rozumí se jí nezávislá státní moc uvnitř i vně státu
- k jejímu určitému omezení dochází vstupem do mezinárodních struktur (organizací)
c) státní území
- teritorium, území na kterém stát uskutečňuje státní moc a je ohraničen státními hranicemi
d) státní symboly
- jsou projevem suverenity státu
- upravuje je Ústava ČR
- malý a velký státní znak, státní barvy, státní vlajka, státní pečeť, státní hymna, standarta prezidenta
e) státní občanství (obyvatelstvo)
- trvalý právní vztah jednotlivce ke státu
- do vztahu ke státní moci vstupují i cizinci prostřednictvím povolení k pobytu
f) soustava daní a poplatků
Forma státu a její složky
- představuje způsob organizace státní moci a režim jejího fungování
a) forma vlády
- odráží vztahy obyvatelstva ke státní moci, povahu a složení nejvyšších státních orgánů a jejich vzájemné vztahy, proces tvorby, provádění a kontroly státní politiky
1.) demokratická
- účast obyvatelstva na výběru státních funkcionářů prostřednictvím parlamentních
a komunálních voleb
- účast obyvatelstva na správě veřejných záležitostí, např. výkon veřejných funkcí
- svobodné vyjadřování individuálních a skupinových zájmů
- podřízení menšiny většině, ale i respektování menšinových zájmů
- právní vymezení a zajištění občanských práv a svobod
demokracie přímá - umožňuje lidem bezprostředně rozhodovat o státně politických
záležitostech (např. antická demokracie v městských státech
jejímž vrcholným orgánem bylo lidové shromáždění, které
přijímalo zásadní rozhodnutí)
- u nás se může prvek přímé demokracie projevit v referendu
demokracie nepřímá - existuje u nás a je nejrozšířenější
- správy veřejných záležitostí se občané účastní nepřímo
prostřednictvím svých zástupců (poslanců), které si volí
- jde o tzv. parlamentarismus, kde zákonodárnou moc vykonává
parlament
2.) nedemokratická
- státní moc je zde soustředěna do rukou malé skupiny lidí (šlechta, aristokracie)
nebo jednoho člověka (král, císař)


b) členění státu
- představuje vedle formy vlády a státního režimu další složku formy státu
- celkové územní členění státu
- z hlediska členění státu rozeznáváme státy:
a) unitární (jednotné) – mají jednu soustavu státních orgánů a jednu ústavu
b) složené – např. federace (Německo, USA, Švýcarsko), ve které existují státní
orgány federální (celého celku) a orgány národní (části celku)
c) svazy států – mohou mít podobu personální unie, kde jsou samostatné
nezávislé státy spojené pouze osobou panovníka, a nebo
konfederace, která je spojením svrchovaných států a společné
orgány nejsou nositeli státní suverenity
- ČR je stát jednotný a člení e dle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, na 7 krajů a 77 okresů
- máme tedy 7 krajských soudů, 7 krajských zastupitelstev
- od roku 2000 na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, existuje z hlediska územní samosprávy 14 krajů
c) státní režim
- představuje vedle formy vlády a členění státu další složku členění státu
- znamená způsob uskutečňování, nebo-li realizaci státní moci
- ta může být právní či neprávní
- státní režim je demokratický nebo nedemokratický
Pojem veřejné správy a její charakteristika
- vrchnostenská = může použít donucovací prostředky
- je to správa veřejných záležitostí realizovaná jako projev výkonné moci ve státě
- je to služba občanům a institucím v daném společenství lidí spjatých s určitým územím, zájmem či majetkem
- veřejná správa je prováděním zákonů nebo jinou činností ve veřejném zájmu
- negativní vymezení veřejné správy:
- je to souhrn státních činností, které nejsou zákonodárstvím ani soudnictvím
- úkoly veřejné správy rozlišujeme podle oblastí veřejné správy:
a. vnitřní správa – vydávání OP, pasů, ŘP
b. bezpečnost a pořádek – činnost policie, vězeňské služby, justiční stráž . . .
c. sociální věci – činnost úřadu práce
d. zdravotnictví
e. školství a kultura – základní školy zřizují obce, střední školy stát . . .
f. ochrana životního prostředí
- veřejná správa patří do veřejného práva (správní právo) a označuje se jako správa vrchnostenská, charakterizovaná nařízeními, správními akty (správní rozhodnutí) a donucovacími opatřeními"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12341
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse