Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z angličtiny

Maturitní otázky z angličtiny

Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Frýdek-Místek

Charakteristika: Soubor obsahuje rozsáhlou přípravu k maturitní zkoušce z angličtiny čítající desítky samostatných dokumentů a pokrývající 15 obecných témat, 30 školních témat (některá z nich úzce souvisí s tématy obecnými) i některé oblasti gramatiky. Obecná témata obvykle obsahují zpracované znění okruhu, přehled potřebné slovní zásoby, souhrn otázek k tématu i studijní texty s předpřipravenými odpověďmi a užitečnými frázemi a slovíčky pro daný okruh. Specifická školní témata pak obvykle obsahují zpracované znění otázek doplněné o slovíčka, cvičení či ilustrace. Lze použít také jako přípravu pro získání jazykového certifikátu

Obsah

1.
Gramatika
1.1.
Gramatické oblasti nutné ke zvládnutí státní maturity
1.2.
Katalog požadavků zkoušek společné části maturity (platný od 2009/2010): Anglický jazyk, základní úroveň
1.3.
Oxford Exam Excellence – slovníček
1.4.
Nepravidelná slovesa I
1.5.
Nepravidelná slovesa II
1.6.
Předminulý čas prostý, vazba „used to“
1.7.
Předpřítomný čas prostý a průběhový
1.8.
Přítomný čas prostý a průběhový
1.9.
Vazby slovesa a předložky
1.10.
Slovesné vazby
2.
Představení
2.1.
Obecná témata
2.2.
Obecná témata – metodický list
2.3.
Představení sebe sama (odpovědi na otázky)
3.
Specifická školní témata
3.1.
Specifická školní témata pro 3. část maturitní zkoušky (2011/2012) – přehled
3.2.
Česká republika
3.2.1.
Česká republika
3.2.2.
Česká republika – otázky
3.3.
Praha
3.3.1.
Praha
3.3.2.
Praha – otázky
3.3.3.
Obrázky
3.3.4.
Obrázky II
3.4.
Významní a slavní Češi
3.4.1.
Významní a slavní Češi
3.4.2.
Významní a slavní Češi – zkráceno
3.4.3.
Významní a slavní Češi – otázky
3.4.4.
Slovíčka
3.5.
Svátky a jejich slavení
3.5.1.
Významné svátky v České republice
3.5.2.
Svátky v České republice
3.5.3.
Svátky v České republice – otázky
3.5.4.
Slavení svátků v České republice, Velké Británii a Spojených státech
3.5.5.
České státní a další svátky
3.6.
Náš kraj
3.6.1.
Náš kraj a město
3.6.2.
Náš kraj
3.6.3.
Moravskoslezský kraj
3.7.
Naše město
3.7.1.
Frýdek-Místek
3.7.2.
Frýdek-Místek II
3.7.3.
Frýdek-Místek – obrázky
3.7.4.
Naše město
3.8.
Vánoce a Velikonoce
3.8.1.
Anglické Vánoce
3.8.2.
Vánoce – slovíčka
3.8.3.
Vánoce a Velikonoce – otázky
3.8.4.
Vánoce a Velikonoce v České republice, Velké Británii a Spojených státech
3.9.
Vzdělávání
3.9.1.
Vzdělávání v České republice
3.9.2.
Škola a vzdělávání – otázky
3.9.3.
Český vzdělávací systém
3.10.
Studium cizích jazyků
3.10.1.
Studium cizích jazyků
3.10.2.
Studium angličtiny a cizích jazyků – otázky
3.11.
Naše škola
3.11.1.
Naše škola
3.11.2.
Naše škola – slovíčka
3.11.3.
Střední technická škola ve Frýdku-Místku
3.11.4.
Naše škola – cvičení
3.12.
Světové problémy
3.12.1.
Problémy dnešního světa
3.12.2.
Problémy dnešního světa – slovíčka
3.13.
Problémy životního prostředí
3.13.1.
Ohrožení a ochrana životního prostředí
3.13.2.
Ohrožení a ochrana životního prostředí – otázky
3.13.3.
Ohrožení a ochrana životního prostředí – odpovědi na otázky
3.13.4.
Životní prostředí – odpovědi na otázky
3.13.5.
Životní prostředí – slovíčka
3.14.
Velká Británie
3.14.1.
Města – Velké Británie, Spojené státy, Česká republika – odpovědi na otázky
3.14.2.
Města a památky ve Velké Británii – odpovědi na otázky
3.14.3.
Velká Británie
3.14.4.
Velká Británie – slovíčka
3.14.5.
Velká Británie – otázky
3.14.6.
Velká Británie – mapa I
3.14.7.
Velká Británie – mapa II
3.15.
Spojené státy americké
3.15.1.
Spojené státy americké
3.15.2.
Spojené státy americké – otázky
3.15.3.
Spojené státy – mapa
3.16.
Kanada
3.16.1.
Kanada
3.16.2.
Kanada – otázky
3.16.3.
Kanada – mapa I
3.16.4.
Kanada – mapa I
3.17.
Austrálie
3.17.1.
Austrálie I
3.17.2.
Austrálie II
3.17.3.
Austrálie – otázky
3.17.4.
Austrálie – obrázek
3.17.5.
Austrálie – mapa
3.18.
Počítače
3.18.1.
Počítače I
3.18.2.
Počítače II
3.18.3.
Počítače – otázky
3.18.4.
Počítače – slovíčka
3.18.5.
Ikonky
3.19.
Práce a zaměstnání
3.19.1.
Práce a zaměstnání
3.19.2.
Práce – cvičení
3.19.3.
Práce – slovíčka
3.19.4.
Práce a zaměstnání – otázky
3.19.5.
Práce a zaměstnání – metodický list
3.20.
Ucházení se o zaměstnání
3.20.1.
Motivační dopis I
3.20.2.
Motivační dopis II
3.20.3.
Motivační dopis – fráze
3.20.4.
Ucházení se o práci – cvičení
3.21.
Automobily
3.21.1.
Součásti auta
3.21.2.
Postoje k automobilu
3.21.3.
Doprava automobilem
3.21.4.
Automobil – slovíčka
3.21.5.
Součásti a značky
3.21.6.
Dopravní značky
3.22.
Bezpečnost práce
3.22.1.
Bezpečnost v práci
3.22.2.
Zdraví a bezpečnost v práci – slovíčka
3.22.3.
Bezpečností značení I
3.22.4.
Bezpečnostní značení II
3.23.
Zdroje energie
3.23.1.
Zdroje energie I
3.23.2.
Zdroje energie II
3.23.3.
Zdroje energie – cvičení
3.23.4.
Zdroje energie – slovíčka
3.24.
Londýn
3.24.1.
Londýn
3.24.2.
Macmillanův průvodce Londýnem
3.25.
Materiály a součásti
3.25.1.
Materiály a součásti I
3.25.2.
Materiály a součásti II
3.26.
Vysoká pec
3.26.1.
Vysoká pec – obrázek I
3.26.2.
Vysoká pec – obrázek II
3.26.3.
Vysoká pec – obrázek III
3.26.4.
Železo a výroba železa
3.26.5.
Výroba železa
3.27.
Bydlení a typy domů
3.27.1.
Bydlení
3.27.2.
Typy domů v České republice a Velké Británii
3.27.3.
Typy domů – obrázky
3.27.4.
Bydlení v České republice a Velké Británii
3.28.
Poptávka
3.28.1.
Poptávka
3.28.2.
Psaní dopisu
3.29.
Staveniště, stavební místo
3.29.1.
Staveniště, stavební místo
3.29.2.
Staveniště, stavební místo – slovíčka
3.29.3.
Stavba – slovíčka
3.30.
Peníze
3.30.1.
Peníze
3.31.
Potrubní systém, technické vybavení budovy
3.31.1.
Potrubní systém
3.31.2.
Technické vybavení budovy
4.
Moje osoba
4.1.
Moje osoba – otázky ke konverzaci
4.2.
Můj nejlepší přítel
4.3.
Přátelé, můj nejlepší přítel – otázky
4.4.
Moje plány do budoucna – slovíčka
4.5.
Osobní údaje – metodický list
4.6.
Moje osoba – odpovědi na otázky
4.7.
Popis osoby – základní struktura
4.8.
Vzhled, zevnějšek – slovíčka
4.9.
Povahové vlastnosti – cvičení
4.10.
Povahové vlastnosti – slovíčka
5.
Rodina
5.1.
Rodina – odpovědi na otázky
5.2.
Můj život, moje rodina, rodina dnes
5.3.
Můj život, moje rodina
5.4.
Moje rodina
5.5.
Rodina a vztahy
5.6.
Rodina, lidské vztahy – slovíčka
6.
Bydlení
6.1.
Bydlení I
6.2.
Bydlení II
6.3.
Bydlení – odpovědi na otázky
6.4.
Bydlení – slovíčka
6.5.
Bydlení – otázky
6.6.
Popis domu – obrázek
6.7.
Život ve městě a na vesnici
6.8.
Výhody a nevýhody života ve městě a na vesnici – cvičení
6.9.
Budovy a objekty ve městě
6.10.
Domácí práce – slovíčka
7.
Každodenní život
7.1.
Můj běžný den I
7.2.
Můj běžný den II
7.3.
Každodenní život – odpovědi na otázky
7.4.
Každodenní život, volný čas – slovíčka
8.
Vzdělávání
8.1.
Vzdělávání – odpovědi na otázky
8.2.
Vzdělávání v České republice
8.3.
Škola a vzdělávání – otázky
8.4.
Český vzdělávací systém – cvičení
9.
Volnočasové aktivity
9.1.
Kulturní život – odpovědi na otázky
9.2.
Kulturní život – otázky
9.3.
Kulturní život v naší zemi
9.4.
Volnočasové aktivity, koníčky
9.5.
Volnočasové aktivity
9.6.
Volný čas a zábava
9.7.
Sport
9.8.
Sport a hry I
9.9.
Sport a hry II
9.10.
Sport a hry – slovíčka
9.11.
Sport – otázky
10.
Mezilidské vztahy
10.1.
Mezilidské vztahy – odpovědi na otázky
11.
Cestování
11.1.
Cestování
11.2.
Cestování – odpovědi na otázky
11.3.
Cestování, dopravní prostředky
11.4.
Cestování – slovíčka
11.5.
Cestování – otázky
11.6.
Dopravní prostředky – odpovědi na otázky
12.
Zdraví a nemoci
12.1.
Zdravý způsob života
12.2.
Zdraví a nemoci
12.3.
Zdraví a nemoci – slovíčka
12.4.
Zdraví a nemoci – otázky
12.5.
Zdraví – odpovědi na otázky
12.6.
Hodiny tělesné výchovy
13.
Jídlo a stravování
13.1.
Stravovací návyky, zdravá strava
13.2.
Jídlo a stravování – slovíčka
13.3.
Jídlo a stravování v České republice
13.4.
Jídlo a stravování – odpovědi na otázky
13.5.
Jídlo a stravování – otázky
14.
Móda, nakupování
14.1.
Nakupování
14.2.
Nakupování – otázky
14.3.
Nakupování – slovíčka I
14.4.
Nakupování – slovíčka II
14.5.
Nakupování – odpovědi na otázky
14.6.
Oblečení – slovíčka I
14.7.
Oblečení – slovíčka II
14.8.
Oblečení a móda – slovíčka
14.9.
Móda a oblečení – otázky
14.10.
Móda
15.
Práce a zaměstnání
15.1.
Práce a zaměstnání – odpovědi na otázky I
15.2.
Práce a zaměstnání – odpovědi na otázky II
15.3.
Práce a zaměstnání
15.4.
Životopis a jak ho napsat
15.5.
Pracovní pohovor
15.6.
Práce a zaměstnání – slovíčka
15.7.
Práce a zaměstnání – otázky
16.
Služby
16.1.
Služby – odpovědi na otázky
16.2.
Služby – slovíčka I
16.3.
Služby – slovíčka II
16.4.
Služby – slovíčka III
17.
Spolčenost
17.1.
Společnost – odpovědi na otázky
17.2.
Společnost, problémy současné společnosti – slovíčka
17.3.
Spolčenost – slovíčka
17.4.
Generační propast – otázky
17.5.
Masová média
17.6.
Masová média – otázky
17.7.
Přehled masových médií
17.8.
Masová média – odpovědi na otázky
17.9.
Problémy současného světa
17.10.
Problémy mladých lidí
17.11.
Věda – odpovědi na otázky
18.
Geografie, roční období, příroda
18.1.
Životní prostředí – odpovědi na otázky
18.2.
Čtyři roční období
18.3.
Počasí – odpovědi na otázky
18.4.
Počasí – otázky
18.5.
Geografie a příroda – odpovědi na otázky

Úryvek

"Let me introduce myself
1. Where and when were you born? (I was born in Frýdek-Místek on October 15th 1990)
2. Where do you live now and what do you do? (I am a student of The Secondary Technical
School in F-M, my field of study is metallurgy (mechanical engineering, technical equipment of
buildings, technical administration in engineering, a technical school (lyceum).
3. Did you go to nursery? (yes – my mother went out to work; no- because she stayed at home to
care for me , she was on maternity leave )
4. Did you attend kindergarten? (Yes, for 3 years; ……)
5. How do you/did you spend your free time as a family? (As a family we enjoyed travelling to new
places, playing games, skiing, walking and camping in the mountains, making trips, going to the
cinema and theatre….)
6. What about relations in your family? (I am an only child, I am the youngest/oldest of three
children, at home I had to help much (more than my brother or sister), I had less freedom, I was a
little spoilt, I get on well with/I do not get on well with my stepmother/father….)
7. When did you start to attend primary school? (I started to attend school at the age of 6)
8. Did you enjoy attending primary school? Why? Why not? (good classmates,
friendly/unfriendly/strict/nervous/nice/ teachers; interesting/boring/ subjects- …..)
9. What were you good at/bad at? (I am good at/I have a talent for ……, I was bad at maths….)
10. Why did you choose Technical school? ( I am interested in computer, drawing,....
I was not accepted into another school, I did not pass the entrance exam)
11. What do you like/dislike in your school? ( changing rooms, school fee, short breaks, friendly
classmates, teachers, buffet, school canteen, pleasant atmosphere)
12. What are your most favourite/hated subjects in this school?
13. What are your interests? What are some of your likes and dislikes? ( I am interested in sport – I
enjoy snowboarding, skiing; I was a member of a sport club; I like reading, music …..; I play the
guitar, the piano, flute; I dislike/hate spiders, snakes, tests, cramming for school, cleaning my
room, gardening, …..)
14. How would you describe yourself as a person? What are you like?
(I have a quiet/ introverted personality = I prefer to spend time alone; I have a cheerful/lively
personality = I prefer to have a lot of people around me
 Attitude to people (vztah k lidem) – polite/impolite, friendly/unfriendly, sociable
(společenský), shy, kind, tolerant/intolerant, amusing (zábavný)
 Attitude to work – lazy, hardworking, orderly/ tidy, punctual (dochvilný), he is never on
time, he is always late, reliable/unreliable (spolehlivý/nespolehlivý)
 Other important features – proud (domýšlivý), stubborn (tvrdohlavý), self-confident
(sebevědomý), patient/impatient (trpělivý/netrpělivý), rude to (drzý na), clever, intelligent,
modest (skromný), honest (čestný)

(...)

Conversational questions
AFTER THE SCHOOL LEAVING EXAM - CAREER
 are you applying for university? (which? where? what would you like to study?)
 what are you going to do if you don´t pass the entrance exams?
 your last summer after secondary school - what are you going to do? (travel, part-time
job...)
 are you going to search for a job? what job? how? (Employment Agency,
advertisements...)
 how about working abroad?
 would you like to work as an au-pair? what do au-pairs usually do?
 where would you like to see yourself in about 10 years?
 what would be an ideal job for you? (salary, working hours, workload, colleagues,
travelling, further training opportunities...)
FAMILY AND PRIVATE LIFE
 would you like to get married one day?
 what kind of wedding would you like to have?
 where would you like to spend your honeymoon?
 what should people know about each other before getting married?
 would you like to have children? If so, how many?
 what age would you like to get married / have children at?
 what are some of your dreams you´d like to come true? (have your own house, travel
to exotic countries, establish successful career, become famous...)
FRIENDS & ACQUAINTANCES
 have you got many friends or rather several ones?
 are they mainly from your school or hometown, or other town?
 why is friendship important?
 what´s the difference between a FRIEND and an ACQUAINTANCE? (your opinion)
 what´s your oldest friendship? (where and when did you meet? Do you keep on
meeting? What helped you make friends? What do you have in common?)
 who´s your best friend? (description of physical appearance, character traits, how long
have you known each other? How did you meet? What do you have in common? Wow
do you spend your time together? What makes him/her your best friend? Add a funny
/ interesting / adventurous / best memory if you like...
 how important is forgiveness in human relationships?
 what do you think you would never forgive?
 where / how can you meet some new people?
 have you made friends via Internet? (Where from? How did you ?meet"? Have you
seen each other in person? Are you planning on it? What brought you together?)
 what interesting person would you like to meet?
 if you could have dinner with a famous person, who would you choose and why?
What would you ask him / her?
 tell us about the most interesting person you´ve ever met
 what do you think is important to do to keep a friendship ?alive"?

(...)

My Daily Routine
It seems my life is always very full of activities and obligations so I never have much time for
myself. During the week it's the worst. I usually have to get up at half past six even though I
would really prefer to sleep much later. After I get up I perform my morning routine of
washing my face, brushing my teeth, and then deciding what to wear. After I get dressed I
brush my hair. I usually don’t have time for breakfast in the morning because I have to catch a
bus at seven o'clock for my commute to school. The bus is usually completely packed and it
really makes me envy my schoolmates who don't have to ride the bus to school. Classes at
school start at a quarter to eight except on Tuesdays when they start at seven. Each class has
its own timetable so my schedule varies by class. Classes are forty-five minutes long with ten
minute breaks, except for one "long" break between the second and the third classes, which
is twenty minutes long.
My classes take place either in our classroom or in various labs or a gym. After our classes the
students usually go for lunch to the canteen. Some students in their third and forth year have
afternoon classes, seminars, optional after-school activities or driving lessons.
After school I sometimes go shopping or just walk around the town for a while. When I get
home I like to relax for some time, I listen to the radio, watch television, and maybe get a
little snack. Then I start my homework or help with some housework. Before I know it, the
afternoon is gone and it is evening.
In my family, we usually eat dinner at about seven o'clock. At dinner we discuss what
happened during the day and catch up with each others' lives. After I help clean up the dinner
dishes I either take a shower or have a bath myself. Then I have some time to watch the TV
news. Sometimes I watch an interesting film or music program on TV or a video. Sometimes I
like to go downtown to see a movie or to go to a concert with my friends. About every other
day a I have a date with my boyfriend. Sometimes he comes to watch TV at my home or we
might go out for a walk. I usually manage to go to bed around eleven PM.
So this is my daily routine during the week. At the weekend it is a different story, I like to
sleep late and do whatever I wish with my free time. I am still expected to help my parents out
around the house but I still have most of the time for myself and my interests. I can go for a
trip with my friends, I can visit my relatives or I can devote more time to my hobbies. I think
everyone will agree that weekends are much better than weekdays.

(...)

Cultural Life in Our Country
In the Czech Republic there are many ways how to introduce ´culture’
into one’s life.
Going to the cinema is perhaps the most popular and easiest, because
cinemas are in every town and also in many villages. Watching films on a big screen has always
attracted people. In America, where film industry is a big business, famous actors and actresses
earn millions of dollars. American films make perhaps two thirds of all films shown in our
cinemas, because big Hollywood film studios make one film after another like in a factory.
Foreign films are either dubbed (by good Czech actors) or they are shown with subtitles
and the spectators can enjoy a film in its original language.
There are many types of films: action films, thrillers, comedies, science fiction films, historical
films, romances, fairy-tales, westerns, horrors, cartoons. Some film directors are very good and
famous, e.g. Steven Spielberg (´Jaws´), George Lucas (´Star Wars´), James Cameron (´Titanic´),
Miloš Forman (´Amadeus´), Ridley Scott (´Gladiator´) etc.
Recently many excellent Czech films have been made in our country. Czech film art has a
long tradition and Czech films are always welcome in our cinemas. Some of them are watched
abroad. The best known example is perhaps film ´Kolja´ by Zdeněk Svěrák which got an Oscar
in America as the best foreign film.
In the theatre you can see real actors acting or singing and every
performance is a unique piece of art. People in the theatre are not the spectators
(like in the cinema), but the audience. It is sometimes necessary to book tickets
in advance. People usually dress up when they go to the theatre. You can see
plays (e.g. Romeo and Juliet), musicals (Dracula) or operas (Carmen). In the
theatre you sit either in the stalls (downstairs), or in the circle (upstairs).
In Frýdek-Místek there is no theatre, so our citizens must go to Ostrava
or Český Těšín if they want to enjoy a live performance. Prague has many good
theatres and some are really famous, e.g. the National Theatre, the Stavovské
Theatre, the Laterna Magica, the Semafor, the Na Zábradlí.
Going to concerts also belongs to cultural life. Some prefer classical
music, others pop music, rock music, folk or jazz. Classical concerts are
usually held in beautiful concert halls. Rock concerts often need more space –
for the fans and also for the sound – so they are held at large sports stadiums.
Folk fans like to sit on a large meadow while listening to their star.
And sometimes it is easier, safer and more comfortable to listen to your
favourite singer at home, from a CD player.
Art lovers can visit various exhibitions in art galleries or museums. There they can see
paintings and sculptures, old furniture, fine porcelain, folk clothes or perhaps exotic art from
distant places.
Reading books is also an important part of cultural life. In our country there is a large
network of libraries, where one can borrow books and read them. Unfortunately, reading books
is a disappearing leisure time activity as the younger generation prefers watching TV and reading
information on the internet.

(...)

Canada

Canada is still a British dominion. It means that the British Queen is still the official head of the country, although the country is governed by a Governor-General and Canada today is more influenced by the USA than by Britain.
Canada is the second largest country in the world. It lies on the North American Continent and has only one neighbour: the USA. It is surrounded by three world oceans – the Atlantic, the Pacific and the Arctic Ocean. The west of the country is mountainous, there are the Rocky Mountains and the Mac Kenzie Mountains, in the north there is the Arctic lowland.
The biggest rivers are the Mac Kenzie River and the Yukon in the west and the St. Lawrence River in the east – it was here, along the St Lawrence, where the first Europeans (the French) settled many centuries ago.
Canada is a country of many lakes. The best known are Great Bear Lake, Great Slave Lake, Athabasca Lake, Reindeer Lake, Winnipeg Lake – when covered by ice they provide good conditions for Canadian national sport – ice-hockey. Winters are very cold in Canada and many winter sports are popular here. A part of the border with the USA goes through four Great Lakes in the south: Lake Superior, Lake Huron, Erie and Ontario. Also half of the famous Niagara Falls (between lakes Erie and Ontario) belongs to Canada.
Canada was originally a French colony (called New France) and so now there are two official languages: French and English.
Canada consists of 10 provinces and two territories (Yukon Territory and North-West Territory).
The country is rich in oil, gas and wood. It is also the largest producer of wheat.
The population is only about 26 000 000 inhabitants. The density of population is very low because the climate in Canada is arctic, which means: very cold. Only the Eskimos (Inuits) – the original inhabitants of Canada - are able to live in the hard conditions in the northern parts of the country. Most Canadians live on the south within 200 kilometres from the US border as the climate there is much better, surprisingly with temperatures up to 30 Celsius in summer.
There are all large and important Canadian cities situated – Montreal, Winnipeg, Vancouver, Toronto, Edmonton, and Calgary.
The capital city is Ottawa, a modern city in south-eastern Ontario. It became the capital city because there were too many political quarrels between Montreal, Toronto and Quebec city.
The famous NHL (National Hockey League) was formed in 1917 by five Canadian teams. Later, in 1924, the first US team joined the League and now NHL is the strongest league in North America with 26 teams (e.g. Calgary Flames, Vancouver Canucks, Pittsburgh Penguins, Montreal Canadians, New York Rangers, etc.) The teams compete in the Stanley Cup every year to decide which is the best team.
Canada is also famous for its “mounties“ – police members who work on horseback (the Royal Canadian Mounted Police).

(...)

A car – Transportation by car
Advantages: The car is the most popular means of transport. It was invented by German
engineers (Benz, Daimler). Henry Ford was the first to produce cars downmarket.(masově)
He developed the assembly line (montážní linka) technique of mass production of inexpensive
cars. Travelling by car is very common and popular although petrol is not really cheap in our
country.
Many people have their own cars and they can drive them when and where they want to.
Driving your own car is comfortable and it gives you freedom. You can stop to have a rest
whenever or wherever you like. You can take as much baggage as you like. The life would be
impossible without a car. But it may be tiring for the driver; you can’t stretch your body or
walk for a while as you can on a train.
It may be dangerous because you may have the car crash, have a flat tyre, the car may break
down, strike / bump and you might be fined for illegal parking or speeding, i.e. (id est - to
jest) you have to pay a fine. To drive a car we must get a driving licence and know the traffic
rules and traffic signs well. One of the rules says that cars are to be driven on the right side of
the road. However, people drive on left in Great Britain, India and Australia.
Disadvantages:
- you may have a car accident, car crash, a flat tyre (prázdná pneumatika)
- die on the road, to be killed in a car accident
- to be injured in a car accident
- roads may be jammed (a traffic jam – dopravní zácpa)
- cars may break down, strike, hit something, crash or bump into something
- expensive petrol
- transportation causes the pollution (polluted air and water), smog
- exhaust fumes (gases) are harmful to human health - chemicals evaporate (are released) into
the atmosphere and form dangerous substances
- exhaust emissions contain toxic gases: nitrogen oxides (NOx), carbon monoxide (CO)
- harmful effects to the environment (air and water are polluted by cars), e.g. spilled oil can
contaminate the groundwater
- carbon dioxide (CO2) causes the so-called “greenhouse effect” - global warming
- problems with scrapped cars (vyřazené auto, šrot)
Driving experience: The majority of young people want to drive a car. The people must be
18 to drive a car in the Czech Republic. They have to have, of course, the driving license.
They attend a car school and learn how to drive a car. They also learn all traffic rules. At the
end they have to pass through write-exam and then through the driving test."

Poznámka

Jednotlivé body obsahu představují samostatné soubory. Práce obsahuje tabulky, fotografie, obrázky a další ilustrace.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26500
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse