Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z dějepisu

Maturitní otázky z dějepisu

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tyto maturitní otázky jsou vypracovány formou stručných, ale obsáhlých a kvalitních poznámek. Orientaci v jednotlivých okruzích velmi usnadňuje přehledné grafické zpracování.

Obsah

1.
Evropa a naše území v době pravěku
1.1
Paleolit
1.2
Homo habilis
1.3
Homo erectus
1.4
Homo sapiens
1.5
Homo sapiens sapiens
1.6
Mezolit
1.7
Neolit
1.8
Eneolit
1.9
Doba bronzová
1.10
Doba železná
2.
Průřez dějinami Mezopotámie a Blízkého Východu
2.1
Mezopotámie
2.2
Starosumerské období
2.3
Akkadská říše
2.4
Babylónská říše
2.5
Asyrská říše
2.6
Chetície
2.7
Fénicie
2.8
Palestina
2.9
Persie
3.
Starověký Egypt a civilizační přínos asijských despocií (Indie, Čína, Japonsko)
3.1
Egypt
3.2
Predynastické období
3.3
Stará říše
3.4
Střední říše
3.5
Nová říše
3.6
Pozdní Egypt
3.6.1
Kultura
3.7
Indie
3.8
Čína
4.
Dějiny egejské oblasti a starověkého Řecka, tažení Alexandra Velikého a vznik helénských států
4.1
Kykladské ostrovy
4.2
Kréta
4.3
Řecko
4.4
Sparta
4.5
Athény
4.7
Klasická doba
4.7.1
Klasická kultura
4.8
Helénská doba
4.8.1
Helénská kultura
5.
Dějiny starověkého Říma
5.1
Osidlování
5.2
Etruskové, Řekové, Féničané, Italikové
5.3
Řím
5.4
Republika
5.5
Výbojné války
5.6
Krize římské republiky
5.7
1. a 2. triumvirát
5.8
Principát
5.9
Vlády císařských dynastií
5.10
Dominát
5.11
Počátek stěhování národů a rozdělení ŘŘ
5.12
Zánik ZŘŘ
5.13
kultura dominátu
6.
Stěhování národů a Evropa v raném středověku
6.1
Velké stěhování národů
6.2
Evropa v raném středověku
6.3
Francká říše
6.4
Itálie
6.5
Nájezdy Vikingů (Normanů) do Evropy
6.6
Anglie
6.7
Irsko
6.8
Boj o investituru
7.
Východní Evropa a východní Středomoří v raném středověku
7.1
Byzantská říše
7.2
Bulharsko
7.3
Chorvatsko
7.4
Srbsko
7.5
Kyjevská Rus
7.6
Polsko
7.7
Uhry
7.8
Křížové výpravy
8.
Islám a vývoj arabského světa
8.1
Arabská říše, islám
8.2
Turecká říše – Seldžukové a Osmané
10.
Století velkých objevů a změn v evropském myšlení v 16.-17. st.
10.1
Renesance a humanismus
10.2
Zámořské objevy
10.3
Reformace v 16. st. v Německu
10.4
Náboženské války a spolky ve Francii
10.5
Buržoazní revoluce v Nizozemí
10.6
Tudorovci a Stuartovci v Anglii
10.7
Rozvoj dalších států
10.8
Třicetiletá válka
10.9
Vestfálský mír
12.
Velká francouzská revoluce a Evropa v době napoleonských válek, Vídeňský kongres
12.
1 Počátky Velké francouzské revoluce
12.2
Jakobínská revoluce
12.3
Třetí fáze revoluce

Úryvek

"1. Evropa a naše území v době pravěku

1. Paleolit
2. Homo habilis
3. Homo erectus
4. Homo sapiens
5. Homo sapiens sapiens
6. Mezolit
7. Neolit
8. Eneolit
9. Doba bronzová
10. Doba železná


-pravěk spadá do nejstarších období a je to také nejdelší období našich dějin:
3 miliony – 3 tisíce let př. Kr. (v klimaticky příznivých podmínkách) – 400 n. l. (v klim. nepříz. podmínkách)

• začíná PALEOLITEM (nejstarší doba kamenná)
○ 3 mil. př. Kr.: vývoj Člověka zručného (Homo habilis)
-žije v tlupách, k dorozumívání používá skřeky a posunky
-vědomě používá jednoduché kamenné nástroje
-nálezy ve V a S Africe, na Jávě

○ 2 mil. př. Kr.: Člověk vzpřímený (Homo erectus)
-vyráví hrubě opracované nástroje, zná oheň
-u nás žije v této době člověk Heidelberský (nálezy u Brna, u Prahy)

○ 400 tis. př. Kr.: Člověk rozumný (Homo sapiens)
-počátky řeči, rozdělává oheň
-naleziště: Ghánovce, jeskyně Šipka a Kůlna, Stránská skála, Bečov
-v E je nejrozšířenější zvláštní druh Neadertálec (nakonec vymřel, nevíme proč tato vývojová větev zanikla)

○ 40 tis. př. Kr.: Člověk dnešního typu (Homo sapiens sapiens)
-v mladším paleolitu, matriarchát
-první náboženské představy o duši, pohřbívání (blízko pohřebišť mamutů)
-první umění: sošky (Věstonická Venuše), malby v jeskyních (rituální, kultovní charakter)
-sběr, lov, rybolov → přisvojovací hospodářství
(rozšířen po celém světě (i v S Americe z Euroasijského kontinentu)

• MEZOLIT (střední doba kamenná) -mladší čtvrtohory holocén
-závěr přisvojovacího hospodářství
-domestikace zvířat (pes)"

Poznámka

Naprosto dostačující. Doporučuji.

Práce ještě bude doplněna o otázku č. 9 a č. 11.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7364
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse