Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z dějepisu pro dálkové studium

Maturitní otázky z dějepisu pro dálkové studium

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž, Kroměříž

Charakteristika: Práce obsahuje vypracované maturitní otázky pro dálkové studium z předmětu dějepis. Formou poznámek sleduje především evropské, ale také české a světové dějiny od starověku po vznik USA. Otázky byly zpracovány podle knižních zdrojů, zkontrolovány pedagogem a odsouhlaseny jako oficiální studijní materiál.

Obsah

1.
Vývoj křesťanství od vzniku do současnosti
1.1.
Vznik, hlavní myšlenky
1.2.
Středověká církev
1.3.
Kritika církve, reformace
1.4.
Výsledky reformace, protireformace
2.
Starověké státy
2.1.
Starověké civilizace
2.2.
Mezopotámie
2.2.1.
Nejstarší dějiny
2.2.2.
Babylon
2.3.
Egypt
2.4.
Indie
3.
Antická společnost
3.1.
Kréta
3.2.
Řecko
3.2.1.
Nejstarší dějiny, kolonizace
3.2.2.
Sparta
3.2.3.
Athény
3.2.4.
Řecko-perské války
3.3.
Řím
3.3.1.
Vznik
3.3.2.
Punské války
3.3.3.
První a druhý triumvirát
3.3.4.
Křesťanství
4.
Antická kultura
4.1.
Architektura
4.2.
Literatura
4.3.
Výtvarné umění
5.
Raný středověk v Evropě
5.1.
Byzantská říše
5.2.
Franská říše
5.3.
Islám
5.4.
Normané
5.5.
Románský styl, církve
6.
Český stát
6.1.
Pravěký vývoj
6.2.
Sámova říše, Velká Morava
6.3.
Český stát
6.4.
Poslední Přemyslovci
6.5.
Karel IV.
7.
Středověká společnost – kultura a vzdělanost
7.1.
Trojí lid, lenní vztahy
7.2.
Církev
7.3.
Města
7.4.
Univerzity, románský styl, gotika
8.
Vrcholný středověk
8.1.
Anglie
8.2.
Francie
8.3.
Stoletá válka
8.4.
Vývoj v dalších evropských zemích
9.
Společenská a náboženská krize – reformace
9.1.
Krize církve
9.2.
Luteránství
9.3.
Kalvinismus
9.4.
Anglikánská církev
9.5.
Protireformace
10.
Humanismus a renesance
10.1.
Charakteristika
10.2.
Trecento
10.3.
Quattrocento
10.4.
Cinquecento
10.5.
Zaalpská renesance
10.6.
České země
11.
Mimoevropské civilizace a jejich vývoj
11.1.
Počátky a příčiny zámořských cest
11.2.
Portugalsko
11.3.
Španělsko
11.4.
Důsledky
12.
Svět po roce 1600
12.1.
Anglie
12.2.
Francie
12.3.
Španělsko, Rusko, Nizozemí
12.4.
Rakousko
12.5.
Třicetiletá válka
12.6.
Vestfálský mír
13.
Baroko
13.1.
Rozvoj a znaky
13.2.
Rozdělení
13.3.
Výtvarné umění, architektura
13.4.
Literatura
13.5.
Hudba, filosofie
14.
Vývoj v absolutistických monarchiích
14.1.
Francie
14.2.
Rusko
14.3.
Prusko, Rakousko
15.
Anglická a nizozemská revoluce
15.1.
Nizozemí
15.1.1.
Příčiny
15.1.2.
Průběh
15.2.
Anglie
15.2.1.
Podmínky
15.2.2.
Anglická revoluce
15.2.3.
Konstituční monarchie
16.
Osvícenství
16.1.
Rozvoj a vymezení
16.2.
Cíle a dopady
17.
Habsburská monarchie po třicetileté válce
17.1.
Vestfálský mír
17.2.
Karel VI.
17.3.
Marie Terezie
17.4.
Josef II.
17.5.
Národní obrození
18.
Vznik USA
18.1.
13 významných osad
18.2.
Vztah k Británii
18.3.
Válka za nezávislost, ústavy

Úryvek

"1. Vývoj křesťanství od vzniku do současnosti

Křesťanství vzniká v provincii Judea asi 30 n.l. na tradicích Judaismu. Vychází ze starého zákona, ale je založeno na Novém zákoně, který popisuje život a skutky Ježíše Krista.
Ježíš se narodil kolem roku 4 př.n.l. v Betlémě a vyrůstal v Nazaretu. Když mu bylo asi 30 let, potkal Jana Křtitele a nechal se od něj pokřtít. Záhy začal také působit jako lidový zvěstovatel Boha.
Hlavní myšlenkou je víra ve spasení, ke kterému je ovšem nutná změna myšlení a všeodpouštějící láska k bližnímu. Pro své myšlenky získal 12 apoštolů, kteří šířili jeho učení.
Podle kněžích se Ježíš rouhal pravému náboženství. Když o svátku Pesach vjel na oslici do Jeruzaléma a vzbudil rozruch, byl zatčen a předveden před Pilata, který ho na nátlak nechal popravit ukřižováním. Ježíšův skalní hrob byl třetího dne nalezen prázdný.

V důsledku víry v posmrtný život byly otázky života pozemského pro křesťany méně důležité. Neměly zájem na změnách v obci. Proto byli pronásledováni. Nebylo to však náboženskou nesnášenlivostí, neboť Římané, jako polyteisté, byli velice tolerantní. K pronásledování vedli politické důvody:
- odmítání sloužit v armádě
- neuznání císaře, jako boha
- neveřejná část bohoslužby

Křesťanství je až do 4. století ilegální a tajným křesťanům hrozí pronásledování. Stále jich však přibývá.

313 – Edikt Milánský povoluje křesťanství (císař Constantinus) – snaha o sjednocení říše a využití dobrého správního systému církve, kdy každá diecéze měla svého biskupa.
325 – Koncil v Nikaie: základní církevní dogmata a všechno, co se s tím neslučovalo, bylo prohlášeno za herezi

Dogmata
- ježíš pochází z neposkvrněného početí a je synem božím
- svatá trojice: otec, syn a duch svatý

Patristika: středověká filosofie navazující na helénismus, jejímž cílem je vytvoření pevné církevní organizace. Zakladatelem je A.Augustus
Scholastika: věda snažící se o rozumové podpoření církevních dogmat. Zakladatelem je mnich Alkuin, kterého povolal Karel Veliký.

Za vlády Karla Velikého ve Francké říši vznikají první církevní školy. Jejich zakladatelem je Mnich Altuin z Yorku, který zakládá školu v Tours.

Církev má monopol na vzdělání: školy při arcibiskupstvích pro muže a později i pro dívky ze zámožných rodin

520 zakládá Sv. Benedikt klášter Monte Casino -> Benediktýni (poustevníci)
- řehole: soupis pravidel pro mnišský život
- vzájemná kontrola v klášteře
- Ora et labora
- tři sliby: čistota, oddanost, chudoba"

Poznámka

Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 1 až 4 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23900
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse