Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z ekonomiky

Maturitní otázky z ekonomiky

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zahrnuje 25 vypracovaných maturitních otázek z ekonomie.

Obsah

1.
Národní hospodářství
1.1
Činitelé působící na národní hospodářství
1.2
Struktura národního hospodářství
1.3
Řízení národního hospodářství
1.4
Makroekonomické ukazatele výkonnosti národního hospodářství
1.5
Životní úroveň
1.6
Hospodářský cyklus
2.
Hospodářská politika
2.1
Vztah mezi ekonomikou a politikou
2.2
3 úkoly hospodářské politiky
3.
Nástroje hospodářské politiky
3.1
Členění
3.2
Základní nástroje hospodářské politiky
3.3
Právní soustava
3.4
Prognózy a plány
3.5
Finanční soustava
3.6
Soustava pojištění
3.7
Monetární politika
3.8
Mezinárodní finance
4.
Tržní ekonomika
4.1
Mikroekonomie
4.2
Tržní mechanismus
4.3
Nedokonalosti tržního mechanismu
4.4
Nezaměstnanost
4.5
Nabídka práce 1 pracovní silou
4.6
Monopol
4.7
Druhy konkurence
4.8
Kapitál
5.
Podnik a jeho řízení
5.1
Obchodní a živnostenský rejstřík
5.2
Franchising
5.3
Řízení podniku
5.4
Informace
5.5
Management
6.
Právní formy organizací
6.1
Obchodní společnosti
6.2
Kapitálové obchodní společnosti
6.3
Družstevní organizace
6.4
Státní organizace
6.5
Nadpodnikové formy organizací
6.6
Živnost
7.
Živnostenské podnikání a jeho právní úprava
7.1
Subjekty oprávněné provozovat živnost – FO, PO
7.2
Pojištění osoby samostatně výdělečně činné
8.
Zásobovací činnosti podniku
8.1
Logistika
8.2
Materiál
8.3
Plánování materiálu
8.4
Pořizování materiálu
8.5
Skladování materiálu
8.6
Evidence o materiálu
9.
Hospodaření s dlouhodobým majetkem v podniku
9.1
Hmotný
9.2
Nehmotný
9.3
Činnosti, které souvisí s dlouhodobým majetkem
9.4
Plánování dlouhodobého majetku
9.5
Pořizování dlouhodobého majetku
9.6
Péče o dlouhodobý majetek
9.7
Vyřazování dlouhodobého majetku
9.8
Evidence o dlouhodobém majetku
9.9
Odepisování dlouhodobého majetku
10.
Personální činnosti podniku
10.1
Plánování zaměstnanců
10.2
Získávání a výběr zaměstnanců
10.3
Přijímání zaměstnanců
10.4
Přeřazování zaměstnanců
10.5
Péče o zaměstnance
10.6
Ukončování pracovního poměru
10.7
Hodnocení zaměstnanců
10.8
Evidence zaměstnanců
10.9
Statistika o zaměstnancích
11.
Odměňování zaměstnanců
11.1
Složky mzdy
11.2
Základní mzda
11.3
Příplatky
11.4
Doplatky
11.5
Náhrady mzdy
11.6
Odměny
11.7
Prémie
11.8
Osobní ohodnocení
11.9
Podíly na zisku
11.10
Provize
11.11
Daň z příjmu
11.12
Dávky nemocenského pojištění
12.
Odbyt, marketing
12.1
Plánování odbytu
12.2
Skladování výrobků
12.3
Prodej výkonů
12.4
Vyřizování reklamací
12.5
Evidence o výkonech
12.6
Marketing
12.7
Hlavní marketingové činnosti
12.8
Vedlejší marketingové činnosti
13.
Financování podniku
13.1
Náklady
13.2
Metody rozpočítávání režijních nákladů na kalkulační jednici
13.3
Výsledek hospodaření
13.4
Vlastní zdroje
13.5
Vnější zdroje – cizí
13.6
Vnější zdroje – zvláštní
13.7
Cena
13.8
Zakladatelský rozpočet
14.
Finanční řízení podniku
14.1
Analýza likvidity = solventnost
14.2
Analýza zadluženosti
14.3
Analýza struktury majetku
14.4
Analýza rentability
14.5
Analýza efektivnosti
15.
Daňová soustava ČR, státní rozpočet
15.1
Daň
15.2
Daňová soustava
15.3
Státní rozpočet
15.4
Státní závěrečný účet
16.
Přímé důchodové daně
16.1
Daň z příjmů fyzických osob
16.2
Daň z příjmů právnických osob
17.
Přímé majetkové daně
17.1
Dědická daň
17.2
Daň darovací
17.3
Daň z převodu nemovitostí
17.4
Daň z nemovitostí
18.
Nepřímé daně
18.1
Spotřební daně
18.2
Daň z přidané hodnoty
19.
Bankovní soustava ČR
19.1
Česká národní banka (ČNB)
19.2
Komerční banky (obchodní banky)
19.3
Úvěry
20.
Peníze a platební styk
20.1
Peníze
20.2
Platební karty
20.3
Procesy, které mění hodnotu peněz
20.4
Inflace
20.5
Deflace
20.6
Devalvace a depreciace
20.7
Revalvace a apreciace
20.8
Vývoj koruny
20.9
Platební styk
21.
Pojišťovnictví
21.1
Pojišťovna
21.2
Druhy pojištění
21.3
Jednotný pojistný trh
22.
Finanční trh, cenné papíry
22.1
Finanční trh
22.2
Cenné papíry
22.3
Deriváty cenných papírů
22.4
Burza
22.5
RM – systém
23.
Obchod a cestovní ruch
23.1
Obchod
23.2
Vnitřní obchod
23.3
Zahraniční obchod
23.4
Cestovní ruch
24.
Světové měnové a ekonomické organizace
24.1
Mezinárodní měnový fond
24.2
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj
24.3
Evropská banka pro obnovu a rozvoj
24.4
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
25.
Ekonomická integrace
25.1
Pásmo volného obchodu
25.2
Celní unie
25.3
Společný trh
25.4
Hospodářská unie
25.5
Měnová unie
25.6
Evropská integrace
25.7
Podmínky pro vstup do EU
25.8
Orgány EU

Úryvek

"Tržní ekonomika

Mikroekonomie
Práce = cílevědomá činnost člověka, při které vznikají statky a služby, které slouží k uspokojování potřeb.
členění:
- Fyzická – především činnost svalů
- Duševní – převažuje činnost mozku
členění podle kvalifikace:
- Jednoduchá – není potřeba kvalifikace
- Složitá – kvalifikace je potřebná
členění podle doby vynaložení:
- Přítomná = živá – vynaložena právě teď
- Minulá = zvěcnělá – vynaložena v minulosti a v současné době je obsažena ve věcech
členění podle využití práce:
- Soukromá – jakákoliv práce – člověk se svobodně rozhodně jakou práci bude dělat
- Společenská – práce o kterou společnosti projeví zájem

potřebné 3 činitele výrobní síly:
1) pracovní síla – schopnost člověka pracovat (ne každý člověk je pracovní silou)
2) pracovní prostředky – věci, které se při práci používají opakovaně
3) pracovní předměty – věci, které se při práci spotřebovávají

Pracovní prostředky a pracovní předměty jsou výrobní prostředky.

Výrobní vztahy = ekonomické vztahy, které vznikají mezi lidmi během práce (př.: nadřízený – podřízen, spolupráce, dodavatel – odběratel,…)

Výrobní síly a výrobní vztahy tvoří ekonomiku neboli výrobní způsob.
- prvobytně pospolný výrobní způsob
- otrokářský
- feudalismus
- kapitalismus
- socialismus
- kapitalismus, postsocialismus, tržně ekonomický výrobní způsob
Ne na každém území muselo být každé období!

Společenská nadstavba = všechno ve společnosti kromě ekonomiky. Souhrn kulturních, náboženských, morálních, právních, estetických a dalších názorů ve společnosti.

Ze společenské nadstavby a výrobního způsobu (ekonomiky) vzniká společenský řád = společensko-ekonomická formace

druhy společenských řádů:
- otrokářský řád
- feudalistický
- kapitalistický
- socialistický
- post-socialistický

Výsledkem práce jsou statky a služby.
Statek – výsledek činnosti, který slouží k uspokojování potřeb
Služba – probíhající činnosti, která když probíhá uspokojuje potřeby"

Poznámka

Maturitní otázky z Obchodní akademie Dušní v Praze. Práce je rozdělena do dvou souborů. Práce obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17407
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse