Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z elektrických strojů a přistrojů

Maturitní otázky z elektrických strojů a přistrojů

Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracované maturitní okruhy z oblasti elektrických strojů a přístrojů dle níže uvedeného rozpisu. Otázky 1 a 11 nejsou vypracovány! Součástí jsou i schémata a grafy.

Obsah

1.
Rozdělení indukčních strojů, krytí, indukční zákon
2.
Transformátory, konstrukce, dělení, transformační indukční zákon, princip chlazení, řízení napětí
3.
Transformátory, chod naprázdno, nakrátko, se zatížením, fázory, ztráty
4.
Třífázové trafo, zapojení vynutí (příklady využití), hodinové číslo, paralelní chod transformátorů
5.
Speciální transformátory, přístrojové transformátory, tlumivky, reaktory
6
Indukční stroje, princip, konstrukce, dělení, u asynchronních motorů skluz, jednofázový indukční stroj
7.
Indukční stroje, 3fázové vinutí (jednovrstvé, dvouvrstvé, zlomkové), Gernirův diagram, Tingleyovo schéma, vliv zkrácení kroku na vyšší harmonické
8,.Indukční stroje, nakrátko, naprázdno, při zatížení, kruhový diagram, skluz
9.
Indukční stroje, spouštění, regulace, brždění
10.
Stejnosměrné stroje, konstrukce, stejnosměrné vinutí, komutace
11.
Buzení
12.
Dynama, cizí buzení, sériové buzení, derivační buzení, kompaundní buzení, charakteristiky
13.
Stejnosměrné stroje, využití, vlastnosti, regulace otáček
14.
Synchronní stroje, konstrukce, chlazení
15.
Synchronní stroje, reakce kotvy, chod naprázdno, nakrátko, se zatížením, pracovní oblasti, V-křivky
16.
Alternátory, dělení, řízení alternátorů, podmínky fázování
17.
Synchronní motory, použití a regulace otáček
18.
Speciální stroje na střídavý proud
19.
Spínací přístroje, dělení, zhášení oblouku, volnoběžka……
20.
Spínací přístroje nn
21.
Stykače a relé, konstrukce, použití, dělení

Úryvek

"6) Indukční stroje, princip, konstrukce, dělení, u asynchronních motorů skluz,
jednofázový indukční stroj

- indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický stroj. Většinu pracovních strojů pohánějí indukční motory. Indukční motory se vyrábějí v rozsahu výkonů od několika wattů až po výkony vetší než 20MW a pro otáčky řádově jednotek za minutu až po 100 000ot/min-1.

- princip: - indukční stroj je točivý elektrický stroj, který má magnetický obvod rozdělen malou vzduchovou mezerou na stator a rotor. Indukční motor podobně jako transformátor, pracuje na principu elektromagnetické indukce. Na statoru je umístěno trojfázové vinutí, které se připojuje ke zdroji střídavého napětí. Trojfázový proud vytváří statorové točivé magnetické pole, které časovou změnou indukuje ve vinutí rotoru napětí, které protlačí vinutím rotoru proud, neboť rotorové vinutí je spojeno nakrátko. Tento rotorový proud vytvoří magnetické pole, které působí na magnetické pole statoru tak, že se začne otáčet. Rotor indukčního motoru nikdy nedosáhne otáček točivého magnetického pole, protože by se při těchto otáčkách přestalo v rotorovém vinutí indukovat napětí, procházel by jím proud a nevznikala by tažná síla. Otáčky rotoru jsou tím pádem menší než otáčky točivého magnetického pole. Proto se tyto motory také nazývají asynchronní motory.

- konstrukce: - z konstrukčního hlediska rozdělujeme asynchronní motory na: 1) motor nakrátko
2) kroužkový motor
- 1) asynchronní motor nakrátko - hlavní časti tohoto motoru tvoří kostra, stator, statorové vinutí, ložiskové štíty, ložiska, rotor s klecí nakrátko, ventilátor, hřídel a statorová svorkovnice. V kostře stroje je nalisován statorový svazek složený z elektronických plechů válcovaných za studena, který tvoří mezikruží. V drážkách statoru na vnitřním obvodu je uloženo trojfázové statorové vinutí. Konce tohoto vinutí jsou vyvedeny na svorkovnici. Rotor je podobně jako stator složen z elektrotechnických plechů s drážkami na vnějším obvodu, v nichž je pod tlakem odlita hliníková klec současně se spojovacími kruhy nakrátko a s lopatkami ventilátoru. U větších motorů jsou v drážkách uloženy tyče, které jsou spojeny na obvodu kruhy nakrátko. U malých motorů je rotor oddělen od statoru vzduchovou mezerou o velikosti 0,3mm, u velkých motorů má mezera velikost až 1mm. Rotorový svazek je nalisován na hřídel a u velkých motorů pak na rotorovou nosnou hvězdici. Na hřídeli je umístěn ventilátor, který umožňuje intenzivní chlazení. Hřídel se otáčí v ložiskách, které sou uloženy v ložiskových štítech.
- 2) kroužkový asynchronní motor - velké motory, zejména motory jejichž otáčky se řídí rezistorem zapojeným do obvodu rotoru, mají namísto klece umístěno v drážkách trojfázové vinutí. Toto vinutí je většinou trvale zapojeno do hvězdy a jeho zbývající tři konce jsou vyvedeny na tři vodivé sběrací kroužky, které jsou izolovaně upevněny na hřídeli. Na kroužky dosedají uhlíkové kartáče, které jsou usazeny v držácích kartáčů. Kartáče jsou vodivě propojené se třemi svorkami rotorové svorkovnice. K těmto svorkám se připojuje reostat pro spuštění motoru nebo pro řízení jeho otáček. Tyto motory mají ještě spojovač nakrátko, který po rozběhu spojuje kroužky nakrátko a z obvodu je tak vyřazen přechodový odpor kartáčů a odpor přívodů ke spouštěči.

- dělení:
- indukční stroje - indukční motory - nakrátko - trojfázový
- jednofázový
- kroužkové
- indukční generátory - samostatně pracující s kapacitou C
- pracující do sítě
- indukční měniče frekvence - pro plynulou regulaci frekvence
- speciální stroje - s plným rotorem, lineární, brzdové, indukční spojky, bubnové
- indukční regulátory - pro plynulou regulaci napětí
- skluz: - je to poměrný pokles otáček motoru (n) vzhledem k otáčkám točivého magnetického pole(ns) vyjádřený v procentech synchronních otáček.

- jednofázový indukční stroj
- využití tohoto motoru se uplatňuje nejvíce v domácnostech pro pohon různých spotřebičů (chladničky, pračky, ventilátory)
- motor se skládá ze statoru v jehož drážkách je uloženo jednofázové vinutí a rotoru s klecí nakrátko. Jednofázové vinutí vybudí jen stojaté pulsující magnetické pole, které nevytváří točivý moment, to znamená že se rotor sám neroztočí. Pro roztočení je nutné dodat motoru zvnějšku mechanickou energii. Motor lze roztočit libovolným směrem, protože pracuje v obou směrech stejně."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11105
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse