Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z elektroenergetiky

Maturitní otázky z elektroenergetiky

Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje soubor 23 maturitních otázek z elektroenergetiky zpracovaných na základě výpisků z hodin. Výklad doplněný řadou vzorců a nákresů dle zásad technického kreslení probírá principy vedení elektrického proudu v síti a zařízení a jevy s ním spjaté.

Obsah

1.
Vedení velmi vysokého napětí
1.1.
Náhradní schéma
1.2.
Fázorový diagram
1.3.
Postup řešení
2.
Vedení velmi vysokého napětí
2.1.
Náhradní schéma
2.2.
Fázorový diagram
2.3.
Postup řešení
3.
Ztráty výkonu v sítích
3.1.
Stejnosměrná síť
3.2.
Jednofázová síť
3.3.
Třífázová síť
3.4.
Příklad
4.
Nesouměrné zatížení v třífázové síti
4.1.
Rovnoměrné zatížení
4.2.
Jednofázová zatížená síť
4.3.
Dvoufázově zatížená síť
5.
Vliv kapacity v síti a Ferrantiho jev
5.1.
Přirozený výkon vedení
5.2.
Vliv kapacity v sítích
5.3.
Ferrantiho jev
6.
Kompenzace účiníku, způsoby účiníku
6.1.
Princip a důvody kompenzace
6.2.
Výpočet kompenzačního výkonu
7.
Kompenzace účiníku (monogramy, druhy kompenzace, kompenzátory)
7.1.
Monogramy
7.2.
Druhy kompenzace
7.3.
Kompenzátory
8.
Zemní spojení a jeho kompenzace
8.1.
Bezporuchový stav
8.2.
Zemní spojení
8.3.
Petersonova tlumivka
9.
Postup výpočtu zkratových proudů, přípojnice, odpojovače, vypínače
9.1.
Přípojnice
9.1.1.
Kontrola mechanického namáhání
9.1.2.
Kontrola tepelného namáhání
9.2.
Kontrola odpojovače měřícího transformátoru
9.3.
Návrh vypínače
9.4.
Dimenzování elektrických zařízení podle zkratových proudů
10.
Návrh zařízení na zkratové proudy
10.1.
Druhy zkratů
10.2.
Průběh zkratového proudu
10.3.
Výpočet zkratových proudů
10.4.
Přepočet poměrných reaktancí
10.5.
Výpočet zkratových proudů
11.
Přepětí a ochrana před přepětím
11.1.
Přepětí
11.2.
Ochrana proti přepětí
12.
Mechanika vedení
12.1.
Počasí typu A
12.2.
Počasí typu B
12.3.
Rovnice kritické teploty
13.
Odvození průhybu vodiče (závěsné body stejně vysoko)
13.1.
Maximální průhyb
13.2.
Průhyb vodiče v libovolném bodě
14.
Odvození průhybu vodiče (závěsné body nestejně vysoko)
15.
Odvození stavové rovnice
16.
Abak a jeho použití
17.
Síly působící na stožár
17.1.
Stožáry
17.2.
Síly působící na stožár
17.2.1.
Síly svislé
17.2.2.
Síly vodorovné
17.2.3.
Síla od větru na vodiče
17.3.
Nosný stožár
17.4.
Výstužný stožár
17.5.
Koncový stožár
17.6.
Rohový stožár
18.
Betonové a dřevěné stožáry
18.1.
Betonové stožáry
18.2.
Dřevěné stožáry
18.3.
Typy stožárů
18.4.
Kontrola stožáru
19.
Příhradové stožáry
19.1.
Názvosloví
19.2.
Kontrola stojny
19.3.
Kontrola úhlopříčky
20.
Základy stožáru
20.1.
Jednoduchý sypaný základ
20.2.
Deskový základ
20.3.
Betonové základy
20.4.
Normalizované betonové základy
21.
Rozvodny – systém přípojnic
21.1.
Přípojnice
21.2.
Systémy přípojnic
21.3.
Systém s pomocnou přípojnicí
21.4.
Dělení přípojnic
22.
Rozvody – rozdělení, stavební uspořádání
22.1.
El. stanice
22.2.
Rozdělení rozvoden
22.3.
Jednopólová schémata rozvoden, stavební řešení rozvoden
23.
Přístroje rozvoden
23.1.
Podpěrné izolátory
23.2.
Průchodky
23.3.
Odpojovače
23.4.
Vypínače
23.5.
Měřicí transformátor
23.6.
Reaktor
23.7.
Transformátory

Úryvek

"Průchodky
- prochází-li vedení podlahou, stropem nebo stěnou, umístí se do těchto míst průchodka. Průchodka nesmí být mechanicky namáhána, pouze se kontroluje na oteplení zkratovým proudem.

Odpojovače
- představuje viditelné rozpojení vývodu. Používá se jako bezpečnostní pomůcka pro obsluhu není vybaven zhášecím zařízením a nelze jej rozpojovat při zatížení. Nejprve je třeba provést vypnutí vypínačem, pak rozpojit odpojovače, aby nedošlo k chybné manipulaci, musí být ovládání odpojovače a vypínače blokována. Odpojovače můžeme ovládat elektricky, pneumaticky nebo ručně. Navrhují se tak, aby vyhověly mechanickému i tepelnému namáhání zkratovým proudem.

- Dělíme je:
 Nožové
 Pantografické
- Odpojovač se řadí před vypínač ve směru přicházejícího proudu. Může-li proud procházet oběma směry, řadí se před i za vypínač.

Vypínač
- je vybaven zhášecím zařízením a vypíná při zatížení. Navrhuje se tak, aby odolával mechanickým a tepelným účinkům zkratových proudů.

- Podle způsobu vypínání (zhášení el. oblouku) jsou vypínače:
 Maloolejové
 Tlakovzdušné
 Expanzní
 Hexafluridové
- Ovládají se elektricky, pneumaticky nebo ručně. Manipulace vypínače musí být blokována na odpojovač.

Měřící transformátor
- transformují měřenou veličinu,slouží k připojení ochran nebo měřících přístrojů a izolují přístroj od vysokého nebo velmi vysokého napětí.

Mařící transformátor proudu
- mají na primární straně proudy 5,10,15,20,30,50A … 10kA
- na sekundární straně mají 1A nebo 5A
- Při transformaci proudu dochází k chybě převodu, kterou udává nadproudé číslo. Nadproudé číslo udává násobek primárního proudu, při které chyba převodu činí 10%. Po připojení měřících přístrojů se používají transformátory s velkou třídou přesnosti a malým nadproudým číslem. Pro připojení ochran transformátoru s menší třídou přesnosti. Navrhují se tak, aby vyhovovali účinky zkratových proudů."

Poznámka

Součástí práce jsou nákresy, rozsah čistého textu činí cca 35 stran.
Otázky jsou zpracovány v rozsahu 1 až 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23969
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse