Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z latiny - česky

Maturitní otázky z latiny - česky

Kategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje shrnutí okruhů k maturitě z latiny. Je psána v heslech, rozsah okruhů je půl stránky až 3 stránky.

Obsah

1.
Původ latiny, její vývoj a vztah k jiným jazykům
2.
Hlavní znaky římské literatury, periodizace jejího vývoje
3.
Lyrická poezie v antické literatuře
4.
Epická poezie v antické literatuře
5.
Antická tragédie
6.
Antická komedie
7.
Antické řečnictví
8.
Řecká a římská historiografie
9.
Osobnost a literární dílo G. J. Caesara
10.
Osobnost a dílo M. T. Cicerona
11.
Antická filozofie
12.
P. Ovidius Naso
13.
Řecká a římská mytologie a její ohlas v dílech římských autorů i pozdějších umělců
14.
Římský rodinný život, jména, odívání
15.
Zásady římské metriky
16.
Římský kalendář
17.
Římská státní správa v době republiky
18.
Olympijské hry, tělesná kultura
19.
Římské náboženství
20.
Římský dům a architektura
21.
Antické lékařství
22.
List v římské literatuře
23.
Latina v české literatuře středověké i novověké
24.
Vzdělání, knihy a knihovny ve starém Římě
25.
Antické tradice v pozdější evropské kultuře

Úryvek

“MO 3 Lyrická poezie v antické literatuře
• Z řeckého slova lyrikos= básník, používá se též pojem meliky od řeckého melos=píseň Původně poezie zpívání za doprovodu lyry nebo píšťaly. Neměla žádné umělecké cíle, náboženský obsah. Útvary: svatební písně, žalozpěvy,hymny dnes i epigramy(nápis na hrobě, oslavný verš), elegie (píseň v doprovodu píšťaly) a jambická poezie Tématika: reflexivní, didaktická, politická, pijácká, milostná, bojová, útočná, smuteční
1. monodická'= z řec.mono=jediný, odo= píseň-> zpívaná jedincem
2. sborová= často spojená s tancem, zpívá více lidí
Řecká lyrika: Archaické období
Odraz doby, nástroj politického boje, hlásá společenské i morální názory.
Zakladatelem je Archilochos z Paru-> dobrodružné, rušné písně
Tyrtaios -> burcoval elegiemi Sparťany k boji
Mimnermos z Kolofona- > velebil lásku a požitek, naříkal nad pomíjivostí mládí a krásy
Solon-> Athénský básník, kritika společnosti a politiky
Sapfó ->Monodická poezie. Narodila se na ostrově Lesbos, nucena odejít do exilu mimo jiné i na Sicílii. Po návratu na ostrov založila školu pro dívky ze šlechtických rodin, učila je poezii, mravům, tanci a hudbě. Někdy měla se svými svěřenkyněmi důvěrný vztah, často o nich psala-> lesbická (sapfická) láska. Uznávána ostatními básníky i ve své době. Milostné, svatební písně, hodně citů. Modlitba kAfrodité
Anakreon z Tea-> monodický iónský básník, víno, ženy, zpěv, láska, zábava
Pinandros->téměř všechny druhy sborové lyriky, dokonalý soulad obsahu a formy- ódy. Čtyři knihy epiniků k poctě vítězů v závodech
Simodenes -> nejnadanější a nejplodnější řecký lyrik, psal hlavně žalozpěvy
Bakchylides-> všestranný, balady
Druhy: dithyrambos = k poctě boha Dionýsa
Epikonos= vítězství v závodech

Attické období
Lyrická poezie zastíněna, nedochovalo se téměř nic Helénistické období Lyrika v úpadku, hlavně elegie, nejrozšířenější je epigram: pijácký, milostný, mravoučný, náhrobní
Římská lyrika:
Inspirování řeckou alexandrijskou lyrikou a lidovou latinskou poezií Archaické období (240- 81 př.n.l)
Náboženský obsah, svatební písně a žalozpěvy. Veršované náhrobní nápisy (epigramy), elegie, ke konci i
erotické epigramy.
Cattulus-> nejvýznamnější, osobitá subjektivní lyrika, 1. erotický epigram, reakce na společenské a politické poměry, věnováno přátelům a milence Lesbii
Ciceronovo období ( 81- 31 př.n.l)
Tzv. „lyrika mladořímské školy" ->umělecky dokonalá, nezajímala se o politiku, obohacování poezie o nové útvary, zdokonalování. Hlavně svatební písně, žalozpěvy a básně a cestu.
Cattulus->vášnivá láska, nenávist. Epyllion o svatbě Pelea s Thetidou, Kalimachovy elegie o vlasu královny Bereniky
Období Augustovo (31-14 př.n.l)
Horatius-> hledal vzor v klasické řecké lyrice.
lambi-17 útočných a žertovných básní, odsuzuje bratrovraždu, obrací se k národu
Sermonům libri-> 18 satir
Carmina
Mluvil o věcech na podkladě svých zkušeností. Jeho písně vzorem klasicismu. Ovidius-> Ars amatoria (umění milovat) a Amores (Milostné zpěvy) Sulpícia-> básnířka, píšící elegie o lásce Sulpicie a Ceritha-> vášeň Propertius-> Čtyři knihy elegií,kde vyznává lásku k Cinthii -erotické motivy Tibulus-> láska, oslava míru, odpor k lásce Období stříbrné (14 př.n.l-2 st, ni) Lyrika upadá, jen náhrobní epigramy. Petronius Období úpadku (2-5 st. n.l) Jednoduché, obsahově prázdné, hodně erotické Asonius-> báseň Mosella (popis krajiny, život na řece) Prudentius->křesťanský básník, tématika o původu hříchu, osudy křesťanských mučedníků"

Poznámka

Práce je doprovázena grafikou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14178
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse