Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z marketingu

Maturitní otázky z marketingu

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 26 stručných maturitních otázek z marketingu. Charakterizuje marketingovou koncepci, kupní rozhodovací proces spotřebitele, přímý marketing, kvalitativní a kvantitativní metody výzkumu trhu, metody šetření i podporu prodeje. Popisuje distribuci, komplexní a totální výrobek, vertikální distribuční systém, marketingové řízení, faktory ovlivňující výši a tvorbu ceny, diskriminační a propagační tvorbu ceny, marketingový mix i segmentaci trhu. Krátce se věnuje reklamě, cenovým strategiím, specifikům kupního chování institucí ve srovnání s kupním chováním spotřebitele, PR, primárním a sekundárním údajům, marketingovému makroprostředí a komunikačnímu mixu.

Obsah

1.
Charakteristika marketingové koncepce
2.
Fáze kupního rozhodovacího procesu spotřebitele
3.
Přímý marketing
4.
Kvalitativní metody výzkumu trhu, v čem spočívají a jejich využití
5.
Podpora prodeje
6.
Metody šetření
7.
Kvalitativní metody výzkumu trhu, v čem spočívají a jejich využití
8.
Faktory ovlivňující kupní rozhodování spotřebitele
9.
Charakteristika pojmu distribuce a její faktory ovlivňující volbu distribuční cesty
10.
Komplexní a totální výrobek (schematické znázornění a popis)
11.
Charakteristika vertikálního distribučního systému, typy propojení
12.
Marketingová řízení - základní fáze a jejich obsah
13.
Diskriminační tvorba cen (cenová diferenciace) - podstata, hlavní formy
14.
Propagační tvorba ceny
15.
Marketingový mix - pojem, složky a jejich obsah
16.
Segmentace trhu - význam, podmínky
17.
Význam reklamy ve spotřebitelském a průmyslovém trhu
18.
Faktory ovlivňující tvorbu cen
19.
Metody cenových strategií a příklady jejich použití
20.
Faktory ovlivňující výši ceny
21.
Specifika kupního chování institucí ve srovnání s kupním chováním spotřebitele
22.
Charakteristika public relations
23.
Primární a sekundární údaje – základní rozdíly a způsob jejich získávání
24.
Marketingové makroprostředí
25.
Kritéria segmentace trhu
26.
Komunikační mix

Úryvek

"22) Charakterizujte public relations
PUBLIC RELATIONS
 vztahy k veřejnosti, utváření veřejného mínění
 cílem je zainteresovat média, aby věnovaly pozornost určitým produktům, osobám, značkám atp.
výhody: vyšší věrohodnost (média jsou nezávislá),vyšší pozornost ze strany veřejnosti, masový dosah
nevýhody: omezená možnost kontroly obsahu sdělení, negativní publicita
cílové skupiny:
 finanční veřejnost, sdělovací prostředky, vláda, občanská sdružení, místní veřejnost, občanská veřejnost, interní veřejnost
prostředky:
 zprávy, tiskové konference, řečnické projevy, sponzoring, výroční zprávy a brožury

23) Primární a sekundární údaje – základní rozdíly a způsob jejich získávání
A) SEKUNDÁRNÍ ÚDAJE
 sekundární údaje zjišťuje podnik jako první, protože někdy stačí a na ní třeba provádět nákladné šetření pro získání primárních údajů. Postup sběru je následující:
1. specifikace požadovaných údajů,
2. stanovení údajů, které lze získat z interních zdrojů
3. stanovení externích zdrojů
4. získání údajů
5. posouzení validity údajů (původ, věrohodnost, použité metody a aktuálnost)
6. identifikace údajů z primárních zdrojů
B) PRIMÁRNÍ ÚDAJE
 získávají se následujícími metodami:
1. metoda pozorování
2. metoda šetření
3. metoda experimentální
4. metoda kvalitativní"

Poznámka

Práce má heslovitý charakter. Obsahuje schémata a tabulky. Čistý text tvoří cca 17,5 strany. Rozsah jednotlivých otázek nepřekračuje půl strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12520
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse