Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z matematiky

Maturitní otázky z matematiky

Kategorie: Matematika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o kompletní vypracování maturitních otázek z matematiky, kde jsou zmíněny obory jako kombinatorika, aritmetická posloupnost, geometrická posloupnost nebo soustavy rovnic. Jednotlivé otázky jsou zpracované v rozmezí jedné až 6 stran. Otázky č. 7b, 10, 17 a 24b nejsou zpracované.

Obsah

1.
maturitní otázka
a) Pojem posloupnosti
b) Exponenciální rovnice
2.
maturitní otázka
a) Bod a přímka v analytické geometrii
b) Rovnice s absolutní hodnotou
3.
maturitní otázka
a) Kružnice v AG
b) Úpravy algebraických výrazů
4.
maturitní otázka
a) Vektory – parametrické vyjádření přímky
b) Tělesa
5.
maturitní otázka
a) obecný tvar rovnice přímky
b) kvadratická rovnice
6.
maturitní otázka
a) Užití geometrické posloupnosti
b) Goniometrická rovnice
7.
maturitní otázka
a) Binomická věta
b) Obvody a obsahy rovinných útvarů
8.
maturitní otázka
a) Aritmetická posloupnost
b) Vzdálenost bodů, střed úsečky - prázdné
9.
maturitní otázka
a) Goniometrický a algebraický tvar KČ
b) Pravděpodobnost
10.
maturitní otázka
a) Užití binomické věty
b) Graf lineární funkce s absolutní hodnotou
11.
maturitní otázka
a) Pojem KČ, zobrazení, opačné, sdružené; operace
b) Elipsa v AG
12.
maturitní otázka
a) Geometrická posloupnost
b) Iracionální rovnice
13.
maturitní otázka
a) Operace s odmocninami
b) Vzájemná poloha přímek v AG
14.
maturitní otázka
a) Užití KČ
b) Řešení obecného trojúhelníka
15.
maturitní otázka
a) Početní výkony s mocninami
b) Statistika – tabulka, vážený průměr, medián, modus
16.
maturitní otázka
a) Soustava lineárních rovnic
b) Koule
17.
maturitní otázka
a) Kvadratická rovnice v oboru KČ
b) Užití aritmetické posloupnosti
18.
maturitní otázka
a) Lomené výrazy
b) Početní operace s vektory
19.
maturitní otázka
a) Vlastnosti kombinačních čísel
b) Algebraický tvar KČ
20.
maturitní otázka
a) Permutace
b) Goniometrická funkce
21.
maturitní otázka
a) Logaritmická rovnice
b) Hyperbola v AG
22.
maturitní otázka
a) Řešení lineárních nerovnic
b) Nekonečná geometrická řada
23.
maturitní otázka
a) Variace
b) Kvadratická nerovnice
24.
maturitní otázka
a) Kombinace
b) Rovnice s neznámou ve jmenovateli
25.
maturitní otázka
a) Parabola a přímka
b) Definiční obor funkce

Úryvek

"b) Pravděpodobnost
Počet pravděpodobnosti je matematický obor, který se zabývá studiem náhodných jevů, veličin a procesů sledovaných při určitém náhodném pokusu. Počátky tohoto oboru
v 17. století – řešili se úlohy vznikajících při hrách závislých na náhodě.
Náhodný pokus
- každá opakovatelná činnost, prováděná za stejných nebo přibližně stejných podmínek, jejíž
výsledek je nejistý a závisí na náhodě (házení mincemi, kostkami, losování, karty).
Náhodný jev
- je jakékoli tvrzení o výsledku náhodného pokusu, o kterém lze rozhodnout (po provedení
pokusu), zda je pravdivé
Jednotlivé výsledky náhodného pokusu – elementární jevy
Všechny možné výsledky náhodného pokusu – množina e (elementárních) jevů Ω sigma
Každý náhodný jev můžeme charakterizovat množinou všech možných výsledků náhodného pokusu.
Množina, která neobsahuje žádný možný výsledek pokusu představuje jev, který nikdy nenastane – nemožný jev Ø
Jev, který nastane při každé realizaci náhodného pokusu - jistý jev Ω
Nemožný jev při hodu hrací kostkou – padne 0, 8
Jistý jev:
- Jestliže při realizaci náhodného pokusu, že z toho nastane jev A vyplývá, že musí nastat i
jev B, říkáme že A je částí B
Jestliže pro 2 jevy AB platí současně, že A B a B A, říkáme že jevy jsou si rovny (ekvivalentní) A = B
Jev C, který nastane při současném nastoupení jevů A a B, nazýváme průnik (součin)
jevů A a B
Jev C nazýváme sjednocení (součet) jevů A, B, nastane-li alespoň jeden z jevů A, B
Jestliže průnik jevů A a B je nemožný je A ∩ B = Ø, říkáme že jevy A a B jsou disjunktní,
jev Ā je opačný jev (doplněk) k jevu A, jestliže jev Ā nastane právě tehdy, když nenastane jev A
Rozdíl jevů A a B je jev C, který nastane tehdy, když nastane jev A a nenastane jev B
Pravděpodobnost náhodného jevu
- pokud jde o takový náhodný pokus, u něhož jsou výsledky stejně možné, je jich konečný
počet a vzájemně se vylučují, potom se číselná hodnota pravděpodobnosti jevu A určí podle
vzorce , kde m je počet všech příznivých výsledků jevu A a n je počet všech
možných výsledků."

Poznámka

Práce je v heslech, doplněná o vzorce a obrázky. Zhruba 3 otázky pocházejí z těchto URL:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Binomick%C3%A1_v%C4%9Bta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Goniometrick%C3%A1_funkce
http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=3730

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8923
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse