Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z matematiky pro SŠ

Maturitní otázky z matematiky pro SŠ

Kategorie: Matematika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je souborem 50 maturitních otázek z matematiky pro střední školy. Na začátku uvádí vazby mezi otázkami a jejich řešením. Následuje přehled a zadání jednotlivých otázek, které jsou v další kapitole vyřešeny a vypočítány. Maturitní otázky se věnují jak základům matematiky (mocniny, úpravy výrazů s proměnnými, lineární, kvadratická a mocninná funkce), tak oblasti lineárních rovnic, kvadratických rovnic, jiných rovnic (rovnice exponenciální, goniometrické, logaritmické), kombinatorice, posloupnosti, planimetrii a analytické geometrii.

Obsah

1.
Vazby mezi otázkami a jejich řešením
2.
Otázky k maturitním okruhům
2.1.
Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých
2.2.
Úpravy výrazů s kombinačními čísly
2.3.
Soustavy dvou lineárních nerovnic o jedné neznámé
2.4.
Úpravy výrazů s faktoriály
2.5.
Logaritmické rovnice
2.6.
Geometrické posloupnosti, slovní úlohy
2.7.
Exponenciální rovnice
2.8.
Aritmetické posloupnosti, slovní úlohy
2.9.
Lineární, kvadratická a mocninná funkce a její vlastnosti
2.10.
Rovnice s absolutní hodnotou
2.11.
Geometrické posloupnosti, početní úlohy
2.12.
Úlohy z lineární analytické geometrie v rovině
2.13.
Rovnice s absolutními hodnotami, teorie řešení
2.14.
Aritmetické posloupnosti, početní úlohy
2.15.
Kvadratické rovnice a nerovnice
2.16.
Goniometrické rovnice a jejich vlastnosti
2.17.
Kvadratické rovnice s parametrem
2.18.
Úlohy z lineární analytické geometrie
2.19.
Kombinatorika, slovní úlohy
2.20.
Lineární rovnice a nerovnice
2.21.
Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
2.22.
Řešení obecného trojúhelníku
2.23.
Úprava výrazů s proměnnými
2.24.
Řešení pravoúhlého trojúhelníku
2.25.
Mocniny s racionálním exponentem
2.26.
Goniometrické rovnice
2.27.
Rovnice s faktoriály
2.28.
Analytické vyjádření geometrických útvarů v rovině
2.29.
Rovnice s kombinačními čísly
2.30.
Řešení pravoúhlého trojúhelníku
2.31.
Kombinatorika, slovní úlohy
2.32.
Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých
2.33.
Mocniny s racionálním exponentem
2.34.
Analytické vyjádření geometrických útvarů v rovině
2.35.
Kombinatorika, slovní úlohy
2.36.
Goniometrické rovnice
2.37.
Exponenciální rovnice
2.38.
Kombinatorika, slovní úlohy
2.39.
Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice
2.40.
Analytické vyjádření geometrických útvarů v rovině
2.41.
Úprava výrazů s proměnnými
2.42.
Aritmetické posloupnosti, slovní úlohy
2.43.
Slovní úlohy vedoucí na kvadratické rovnice
2.44.
Pravděpodobnost, slovní úlohy
2.45.
Řešení obecného trojúhelníku
2.46.
Pravděpodobnost, slovní úlohy
2.47.
Geometrické posloupnosti, slovní úlohy
2.48.
Úprava výrazů s proměnnými
2.49.
Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice
2.50.
Obsahy rovinných obrazců
3.
Řešení zadaných úloh z bodu 2
3.1.
Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých
3.2.
Úpravy výrazů s kombinačními čísly
3.3.
Soustavy dvou lineárních nerovnic o jedné neznámé
3.4.
Úpravy výrazů s faktoriály
3.5.
Logaritmické rovnice
3.6.
Geometrické posloupnosti, slovní úlohy
3.7.
Exponenciální rovnice
3.8.
Aritmetické posloupnosti, slovní úlohy
3.9.
Lineární, kvadratická a mocninná funkce a její vlastnosti
3.10.
Rovnice s absolutní hodnotou
3.11.
Geometrické posloupnosti, početní úlohy
3.12.
Úlohy z lineární analytické geometrie v rovině
3.13.
Rovnice s absolutními hodnotami, teorie řešení
3.14.
Aritmetické posloupnosti, početní úlohy
3.15.
Kvadratické rovnice a nerovnice
3.16.
Goniometrické rovnice a jejich vlastnosti
3.17.
Kvadratické rovnice s parametrem
3.18.
Úlohy z lineární analytické geometrie
3.19.
Kombinatorika, slovní úlohy
3.20.
Lineární rovnice a nerovnice
3.21.
Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
3.22.
Řešení obecného trojúhelníku
3.23.
Úprava výrazů s proměnnými
3.24.
Řešení pravoúhlého trojúhelníku
3.25.
Mocniny s racionálním exponentem
3.26.
Goniometrické rovnice
3.27.
Rovnice s faktoriály
3.28.
Analytické vyjádření geometrických útvarů v rovině
3.29.
Rovnice s kombinačními čísly
3.30.
Řešení pravoúhlého trojúhelníku
3.31.
Kombinatorika, slovní úlohy
3.32.
Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých
3.33.
Mocniny s racionálním exponentem
3.34.
Analytické vyjádření geometrických útvarů v rovině
3.35.
Kombinatorika, slovní úlohy
3.36.
Goniometrické rovnice
3.37.
Exponenciální rovnice
3.38.
Kombinatorika, slovní úlohy
3.39.
Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice
3.40.
Analytické vyjádření geometrických útvarů v rovině
3.41.
Úpravy výrazů s proměnnými
3.42.
Aritmetické posloupnosti, slovní úlohy
3.43.
Slovní úlohy vedoucí na kvadratické rovnice
3.44.
Pravděpodobnost, slovní úlohy
3.45.
Řešení obecného trojúhelníku
3.46.
Pravděpodobnost, slovní úlohy
3.47.
Geometrické posloupnosti, slovní úlohy
3.48.
Úpravy výrazů s proměnnými
3.49.
Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice
3.50.
Obsahy rovinných obrazců

Úryvek

"Řešení 25b Obsahy rovinných obrazců

Výška a základny rovnoramenného lichoběžníku mají délky v poměru 2 : 3 : 5, obsah lichoběžníku je 2048 cm2. Určete délku ramene lichoběžníku.

Řešení

Podle zadání
v : z2 : z1 = 2 : 3 : 5
Označíme-li 1 díl jako x, pak
v = 2x , z2 = 3x, z1 = 5xz z2

Dosazení do vzorce pro výpočet obsahu lichoběžníka: z1
v • (z1 + z2 ) / 2 = S

2x • (5x + 3x) / 2 = (5x + 3x) • x = 8x • x = 8x2
Dle zadání: 8x2 = 2048
x2 = 2048 : 8
x2 = 256
√x2 = 256) z1 = 5 • 16 = 80
x = 16
Pro v , z1, z2 tedy v cm:
v = 2 • 16 = 32
z2 = 3 • 16 = 48
z1 = 5 • 16 = 80

Rovnoramenný lichoběžník ABCD
AD = BC DAB = CBA
PQ = z2 AD = r (rameno)
AP = QB = ( z1 + z2 ) / 2 = q
Dle Pythagorovy věty
r2 = v2 + q2
r2 = 322 + 162
r2 = 1024 + 256
r2 = 1280
r2 = 16 • 16 • 5
r = 16√5

Délka ramene je 16√5 cm."

Poznámka

Práce obsahuje výpočty, tabulky a obrázky. Řešení jednotlivých příkladů jsou vypracována cca na 1 až 1,5 stranu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12371
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse