Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z mluvnice českého jazyka

Maturitní otázky z mluvnice českého jazyka

Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Členění indoevropských jazyků - jazyk, znaky, indoevropské jazyky, slovanské jazyky a jejich dělení, vývoj hlásek češtiny až do 14. století, další vývoj. Vývoj českého pravopisu - primitivní, spřežkový, diakritický, bratrský, obrozenecký. Pořádek slov v české větě - co ho ovlivňuje, rozdíl dnešního pořádku vět od humanistického, přívlastky. Členění spisovné slovní zásoby - slova neutrální a zabarvená. Způsoby obohacování české slovní zásoby - tvoření slov, přejímání cizích slov..., dělení slov podle významu. Členění nespisovné slovní zásoby - hovorová a obecná čeština, nářečí, slang, argot, žargon, významy slov. Jazykové styly - funkční jazykové styly, základní znaky odborného stylu, důvody používání přejatých slov, slovníky. Charakteristika jako slohový útvar - popis, psaní titulů, skloňování spojení. Rozbor souvětí - psaní velkých písmen, změny v Pravidlech českého pravopisu, rozbor věty - souvětí souřadné. Popis jako slohový útvar - druhy popisu, postup při popisu, trpný rod - rozdíl mezi činným a trpným rodem. Interpunkce v přímé řeči. Členění vět podle složení a podle postoje mluvčího ke skutečnosti - jednočlenná a dvojčlenná věta, význam archaismů. Znaky mluvených projevů - základní znaky, význam cizích slov. Číslovky - jejich psaní a čtení, skloňování, básnické prostředky - tropus, figury, metrum. Řečnický styl - pojmy, přechylování, zájmena - druhy, publicistický styl. Rozvrstvení slovní zásoby. Významy slov - homonyna, synonyma a antonyma. Pravidla pro psaní čárek - věta jednoduchá, souvětí. Úvaha - její přiblížení, tvoření 2. stupně přídavných jmen. Modální slovesa - kategorie sloves - určování. Způsoby tvoření slov a větný rozbor - jak se tvoří slova, rozbor souvětí. Administrativní styl - posudek, termíny, zkratky. Zkratky a zkratková slova - grafická stránka jazyka, zvuková stránka jazyka, asimilace znělosti. Básnické prostředky - co patří do této skupiny, kritika jako slohový útvar.

Obsah

1) Členění indoevropský jazyků, slovanské jazyky a členění, vývoj hlásek v češtině v době praslovanské
2) Vývoj hlásek češtiny až do 14. století
3) Vývoj českého pravopisu
4) Pořádek slov v české větě, polovětné vazby
5) Členění spisovné slovní zásoby
6) Způsoby obohacování české slovní zásoby, členění slov podle významu
7) Členění nespisovné slovní zásoby
8) Jazykové styly
9) Charakteristika jako slohový útvar
10) Rozbor souvětí
11) Popis jako slohový útvar, trpný rod
12) Interpunkce v přímé řeči, slovesné tvary a zvláštnosti
13) Členění vět podle složení a podle postoje mluvčího ke skutečnosti
14) Znaky mluvených projevů, větný rozbor
15) Číslovky, základní básnické prostředky
16) Zájmena, řečnický styl
17) Rozvrstvení slovní zásoby
18) Významy slov
19) Pravidla pro psaní čárek ve větě jednoduché i v souvětí
20) Úvaha jako slohový útvar, příčina, důvod, následek, tvoření 2. stupně přídavných jmen
21) Modalní slovesa, kategorie sloves
22) Způsoby tvoření slov a větný rozbor
23) Administrativní styl a jeho znaky
24) Zkratky a zkratková slova
25) Básnické prostředky, kritika

Úryvek

"Kritika jako slohový útvar
Může být součástí různých novinářských útvarů a může být i samostatným článkem. V tom případě musí být objektivní, musí vycházet z faktů, tato fakta hodnotí, oceňuje klady, záporně se vyjadřuje k nedostatkům, svoje názory podkládá argumenty a ukazuje i cestu k možné nápravě nedostatku. Kritika má být konstruktivní. Kritika nemá kritizovaného zničit, ale pomoci mu. Argumentace nesmí být povrchní, planá a čistě citová.
Jazyková stránka: může využívat konkrétních hodnotících výrazů i uměleckých prostředků, řečnických otázek, slovního vtipu, ironie. Kritiku můžeme podat i satiricky."

Poznámka

Práce obsahuje doplňující cvičení.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6638
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse