Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z účetnictví

Maturitní otázky z účetnictví

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje pět maturitních otázek týkajících se rozvahy, podstaty, funkce a formy účtu, inventarizace, dlouhodobého majetku a Všeobecně uznávaných účetních zásad.

Obsah

1.
Rozvaha
2.
Účet – podstata, funkce a forma
2.1.
Začátek účtovacího období
2.2.
Základní změny na rozvahových účtech
2.3.
Výsledkové účty
2.4.
Obraty a zůstatky na účtu
2.5.
Podvojný účetní zápis
2.6.
Dělení účtů
2.7.
Syntetická a analytická evidence
3.
Inventarizace
3.1.
Inventura
3.2.
Záznamy o provedení inventarizaci
3.3.
Dělení inventarizací
4.
Dlouhodobý majetek
4.1.
Dlouhodobý nehmotný majetek
4.2.
Dlouhodobý hmotný majetek
4.3.
Oceňování dlouhodobého majetku
4.4.
Analytická evidence dlouhodobého majetku
5.
Všeobecně uznávané účetní zásady

Úryvek

"Maturitní otázka z UCE č. 25
Všeobecně uznávané účetní zásady
- jsou respektovány v účetnictví v ČR a ostatních zemí
- určitý soubor pravidel a doporučení, která se respektují při vedení účetnictví, dále se respektují při sestavování účetních výkazu – Rozvaha, Zisky a ztráty, příloha účetních příkonů
- respektujeme při předkládání účetních výkazů uživatelům – banky, investoři
1) Věrné a poctivé zobrazení skutečnosti – tuto zásadu nejdeme v zákoně o účetnictví; věrně zobrazuje skutečnost • pokud jsou zaúčtovány všechny účetní případy a jsou doložené účetními doklady • pokud zjišťujeme výsledek hospodaření, • pokud je doloženo správné ocenění majetku a závazků
2) Zásada účetní jednotky – požaduje, aby účetnictví bylo vedeno za relativně samostatně vymezený celek; sledujeme majetek, zdroje financování, náklady a výnosy
3) Předpoklady nepřetržitého pokračování činnosti – musíme účtovat tak, abychom vyjádřili zda podnik bude nebo nebude pokračovat ve své činnosti
4) Zásada periodicity zjišťování výsledku hospodaření a finanční situace účetní jednotky – jde zaznamenání účetních případů do období s nímž časově a věcně souvisejí, nutnost náklady a výnosy časově rozlišovat
5) Oceňování v historických cenách – podle této zásady se oceňují aktiva v okamžiku jejich pořízení nebo výroby v pořizovacích cenách, v reprodukčních pořizovacích cenách, ve vlastních nákladech nebo v nominálních hodnotách
6) Zásada stálosti metod účetnictví – účetní jednotka nesmí měnit v průběhu účetního období použité způsoby oceňování, účtování, strukturu a obsah položek účetní závěrky
7) Zásada opatrnosti – znamená, aby účetní jednotka svá aktiva nenadhodnotila ani nepodhodnotila ve vztahu k ocenění; povinnost účetní jednotky je promítnout do ocenění majetku a závazků v účetnictví a v účetní závěrce rizika, ztráty a znehodnocení
8) Návaznost účtů aktiv a pasiv – počáteční stavy účtů aktiv a pasiv musí navazovat na konečné zůstatky rozvahových účtů účetní závěrky za předcházející účetní období
9) Zákaz vzájemného účtování – vzájemné vyrovnání mezi
• jednotlivými položkami majetku a jeho zdroji.
• položkami nákladů a výnosů, výdajů a příjmů."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schémata. Má heslovitou formu. Čistý text tvoří cca 4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10960
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse