Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z účetnictví

Maturitní otázky z účetnictví

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Zásady účetnictví. Funkce účetnictví. Druhy účetnictví - účetnictví jednoduché, účetnictví podvojné, finanční účetnictví, manažerské účetnictví, jednookruhové účetnictví, dvouokruhové účetnictví. Zásoby - suroviny, pomocné látky, provozovací látky, náhradní díly, vratné obaly, polotovary (nedokončený výroba), skladované zboží. Dodací list, Faktura, Převodka, Analytická evidence. Oceňování zásob. Oceňování zásob ve skladě - oceňování ve skutečných pořizovacích cenách, ocenění v průměrných cenách, technika FIFO, technika LIFO, technika pevné ceny. Oceňování zásob při inventarizaci. Účtování mezd zaměstnancům, složení hrubé mzdy - mzda, hrubá mzda, základní mzdy, příplatky, Odměny a prémie, náhrada mzdy, výpočet mzdy. Zálohy přijaté a poskytnuté, účtováním záloh, poskytnuté provozní zálohy = pohledávka - účet 314, přijaté provozní zálohy - účet 324, kurzové rozdíly a jejich účtování, kurzové rozdíly v cenách, kurzové rozdíly při úhradách zahraniční faktury, časové rozlišení nákladů a výnosů (381 náklady příštích období, 383 výdaje příštích období, 382 komplexní náklady příštích období, 384 výnosy příštích období, 385 příjmy příštích období). Dohadné účty - aktivní, pasivní. Materiál na cestě. Účetní knihy v podvojném účetnictví - deník, hlavní kniha. Analytická evidence. Kniha podrozvahových účtů
Účtování daní, členění, druhy. Daň z příjmů 341, ostatní přímé daně 342, daň z přidané hodnoty – DPH 343, ostatní daně a poplatky 345. Hospodářský výsledek. Rozdělení zisku. Fondy tvořené ze zisku - zákonné, použití rezervního fondu, ostatní fondy. Zjištění hospodářského výsledku. Účtování individuálního podnikatele. Základní kapitál 411, založení společnosti, zvýšení základního kapitálu, emisní ážio, snížení základního kapitálu, účetní uzávěrka, závěrkově účty, inventarizace (1. třída Zásoby, 2. třída Finanční účty, 3. třída Zúčtovací vztahy), závěrkové operace u zásob. Časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, opravné položky, odpis pohledávek. Náklady, výnosy a jejich dělení. Zásady pro účtování nákladů a výnosů. Daňová evidence podnikatelů - deník příjmů a výdajů, karty dlouhodobého majetku, karta pohledávek a závazků (přijatých a vydaných faktur), karta rezerv, karta úvěrů a půjček (u jakého peněžního ústavu, v jaké výši, kdy bychom to měli splatit), ostatní evidence (mzdové listy, kniha jízd, pokladní kniha, evidence stálých plateb). Karty dlouhodobého majetku, karta zásob, karta pohledávek a závazků, karta rezerv, karta úvěrů a půjček, kniha jízd - náležitosti.

Poznámka

Maturitní otázky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4210
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse