Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Maturitní otázky z účetnictví

Maturitní otázky z účetnictví

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Dlouhodobý majetek - členění, pořizovací cena, dlouhodobý majetek nehmotný a hmotný, oceňování. Účtování o pořizení dlouhodobého majetku - pořizování a oceňování. Odpisování a technické zhodnocení dlouhodobého majetku - odpisy, lineární odpisování, zrychlené odpisování, koeficienty, technické zhodnocení majetku. Způsoby vyřazování dlouhodobého majetku a jeho zaúčtování - možnosti vyřazování, schéma účtování. Zásoby - kniha zásob, zásoby, evidence. Zaúčtování pořízení materiálu a jeho spotřeby - příklad, účetní případ. Zaúčtování prodeje materiálu a vyskladnění prodaného materiálu - účetní případ. Zásoby vlastní výroby - zaúčtování výroby a prodeje vlastních výrobků. Třídění účtů - účty, propojení rozvahy a výsledovky, struktura účtu. Zaúčtování pořízení a prodeje zboží - příklad, účetní případ. Rozvaha - aktiva a pasiva, bilanční rovnice, zaúčtování příkladu. Finanční účty a jejich členění - finanční majetek, oceňování finančního majetku a závazků, peněžní prostředky a ceniny, ceniny. Náležitosti účetního dokladu, zaúčtování pohledávky - druhy účetních dokladů, zpracování účetních dokladů + jejich opravy, pohledávky. Soustava účetních knih v podvojném účetnictví - deník, hlavní kniha, knihy analytické evidence, kniha pohledávek a závazků, inventární karty, kniha zásob,...Závazky - kurzové rozdíly, zaúčtování daní a dotací, účetní případ. Náklady a výnosy, hospodářský výsledek - příklad, výpočet daňového zisku. Účtování se zaměstnanci - mzdová evidence, příklad. Majetek podniku - zdroje majetku podniku, rezervy, bankovní úvěry. DPH - základ daně, výpočet přiznání k DPH. Základní kapitál - změny, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, individuální podnikatel. Rozdělení hospodařského výsledku - jeho zaúčtování, čerpání fondu, příklad. Individuální podnikatel - příklad. Majetek podniku - složky majetku. Inventarizace a inventura - inventarizace majetku a závazků, inventura, účetní případy. Daňové doklady - druhy, náležitost, zdaňovací období, intra-komunitární plnění

Obsah

1) Dlouhodobý majetek
2) Účtování o pořízení dlouhodobého majetku
3) Odpisování a technické zhodnocení dlouhodobého majetku
4) Způsoby vyřazování dlouhodobého majetku a jeho zaúčtování
5) Zásoby
6) Zaúčtování pořízení materiálu a jeho spotřeby
7) Zaúčtování prodeje materiálu a vyskladnění prodaného materiálu
8) Zásoby vlastní výroby
9) Třídění účtů
10) Zaúčtování pořízení a prodeje zboží
11) Rozvaha
12) Finanční účty a jejich členění
13) Náležitosti účetního dokladu, zaúčtování pohledávky
14) Soustava účetních knih v podvojném účetnictví
15) Závazky
16) Náklady a výnosy, hospodářský výsledek
17) Zúčtování se zaměstnanci
18) Majetek podniku
19) DPH
20) Základní kapitál
21) Rozdělení hospodářského výsledku
22) Individuální podnikatel
23) Majetek podniku - složky podniku
24) Inventarizace a inventura
25) Daňové doklady

Úryvek

"DPH je vybírána při prodeji téměř všech druhů zboží a služeb. Poplatníkem je kupující daného zboží nebo služby, daň je zahrnuta v ceně. Plátcem je prodávající. Povinně je plátcem podnikatel, jehož obrat za 1 kalendářní rok od 1.5.2004 je vyšší než 1 milion Kč. Podnikatel může být plátcem dobrovolně.

Zdaňovací období
- kalendářní čtvrtletí pokud obrat plátce na kalendářní rok nedosáhl 10 milionů Kč
- pokud plátce za předcházející kalendářní rok dosáhl 10 milionů Kč, je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc
- plátce, jehož obrat za předcházející kalendářní rok dosáhl 2 miliony Kč, je oprávněn si zvolit za zdaňovací období kalendářní měsíc

Den uskutečnění zdanitelného plnění – den dodání zboží či poskytnutí služby. Není rozhodující okamžik platby za zboží – DPH musí plátce odvést finančnímu úřadu i za zboží, které dosud nebylo uhrazeno)."

Poznámka

Podrobná teoretická práce. Příklady ale nejsou zaúčtovány.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6751
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse